Κατεστραμμένη συντόμευση, λάθος ώρα συστήματος, σφάλμα 0x80072f8f

Αυτόματος εντοπισμός και επιδιόρθωση κοινών προβλημάτων συντήρησης όπως κατεστραμμένων συντομεύσεων επιφάνειας εργασίας, αχρησιμοποίητα εικονίδια, σφάλματα τόμου σκληρού δίσκου και εσφαλμένη ώρα συστήματος.
Τι επιδιορθώνει
 • Προβλήματα με συντομεύσεις επιφάνειας εργασίας και εικονίδια
  • Οι συντομεύσεις στην επιφάνεια εργασίας δεν λειτουργούν ή έχουν καταστραφεί
  • Τα εικονίδια της επιφάνειας εργασίας έχουν καταστραφεί ή δεν έχουν χρησιμοποιηθεί τους τελευταίους 3 μήνες
  • Τα στοιχεία εκκίνησης δεν λειτουργούν ή έχουν καταστραφεί
 • Εργασίες συντήρησης συστήματος
  • Ελευθερώστε χώρο στο δίσκο επιδιορθώνοντας σφάλματα τόμου δίσκου όπως κατεστραμμένους τομείς, συμπλέγματα που έχουν χαθεί, αρχεία που επικαλύπτονται και σφάλματα καταλόγου
  • Ελευθερώστε χώρο στο δίσκο διαγράφοντας αναφορές σφαλμάτων και ιστορικό επίλυσης προβλημάτων που είναι παλιότερα από 1 μήνα
  • Ρυθμίστε σωστά την ώρα και συγχρονίστε την ώρα συστήματος με το διακομιστή ώρας
 • Εμφανίζονται τα ακόλουθα μηνύματα σφάλματος:
  • Σφάλμα ενημέρωσης των Windows 0x80072F8F
  • Το στοιχείο στο οποίο αναφέρεται αυτή η συντόμευση έχει διαγραφεί
Εκτελείται σε
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
Ισχύει για
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
Microsoft Fix it
Οδηγίες για εκτέλεση
 • Κάντε κλικ στο κουμπί Άμεση εκτέλεση παρακάτω
 • Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα
Άμεση εκτέλεση
error
 Λυπούμαστε, αλλά το λειτουργικό σας σύστημα δεν υποστηρίζεται από το Microsoft Fix it προς το παρόν.