Поправяне на повредени преки пътища на работния плот и обичайни задачи по поддръжката на системата

Автоматично откриване и поправяне на обичайни проблеми по поддръжката, като повредени преки пътища на работния плот, неизползвани икони, грешки в дисков том и неправилно показване на системното време.
Какви неизправности отстранява
 • Проблеми с преки пътища и икони на работния плот
  • Неработещи или повредени преки пътища на работния плот
  • Повредени или неизползвани от 3 месеца икони на работния плот
  • Неработещи или повредени автоматично зареждащи се компоненти
 • Задачи по поддръжката на системата
  • Освобождаване на пространство на диска чрез поправяне на грешки в дисков том, като лоши сектори, загубени клъстери, файлове с общи клъстери и грешки в директории
  • Освобождаване на пространство на диска чрез премахване на отчети за грешки и хронологията на отстраняване на неизправности, по-стари от 1 месец
  • Задаване на правилно системното време и синхронизиране на системния часовник с времето на сървъра
 • Получавате следните съобщения за грешка:
  • Грешка на Windows Update 0x80072F8F
  • Елементът, към който сочи този пряк път, е изтрит
Изпълнява се на
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
Отнася се за
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
Microsoft Fix it
Инструкции за стартиране
 • Натиснете бутона "Стартиране" по-долу
 • След това следвайте подканите на екрана, за да стартирате
Стартиране
error
 Съжаляваме, но вашата операционна система в момента не се поддържа от Microsoft Fix.