Løs ytelsesproblemer i Windows

Diagnostiser og løs årsaker til dårlig systemytelse automatisk, for eksempel innstillinger for strømsparing, flere antivirus-programmer som kjører samtidig, flere oppstartsprogrammer som kjører samtidig eller at for mange brukere er pålogget datamaskinen.
Dette korrigerer
 • Strømplanen er sett til strømsparing
 • Flere enn én bruker er pålogget datamaskinen
 • Flere antivirusprogrammer kjører
 • Flere programmer kjører når Windows starter
 • Kjøring av avanserte visuelle effekter (som Vista gjennomsiktighet) og kjøring av flere programmer samtidig kan påvirke ytelsen
Kjører på
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
Gjelder
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
Microsoft Fix it
Instruksjoner for kjøring
 • Klikk Kjør nå nedenfor
 • Følg deretter instruksjonene på skjermen for å starte
Kjør nå
error
 Beklager, operativsystemet støttes ikke av Microsoft Fix it.