แก้ไขความเร็วของWindows:คอมพิวเตอร์ช้า ปัญหาประสิทธิภาพของwindows

วินิจฉัยและแก้ไขสาเหตุที่ทำให้ประสิทธิภาพของระบบต่ำ เช่น ตั้งค่าประหยัดพลังงาน การรันโปรแกรมป้องกันไวรัสจำนวนมาก การรันโปรแกรมเริ่มต้นจำนวนมาก และมีผู้ใช้จำนวนมากที่ล็อกออนเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์
จะมีการแก้ไขอะไร
 • ตั้งค่าแผนการใช้พลังงานให้เป็นแบบประหยัดพลังงาน
 • มีผู้ใช้มากกว่าหนึ่งรายที่ล็อกออนเข้าสู่คอมพิวเตอร์เครื่องนี้
 • โปรแกรมป้องกันไวรัสจำนวนมากกำลังรันอยู่
 • โปรแกรมต่างๆ กำลังรันเมื่อเริ่มต้น Windows
 • การรันการแสดงผลขั้นสูง (เช่น ความโปร่งใสของ Vista) และการรันโปรแกรมจำนวนมากเพียงหนึ่งครั้งอาจมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
ทำงานบน
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
นำไปใช้กับ
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
Microsoft Fix it
คำแนะนำในการเรียกใช้
 • คลิกปุ่ม เรียกใช้เดี๋ยวนี้ ด้านล่าง
 • จากนั้นปฏิบัติตามพร้อมท์บนหน้าจอเพื่อเริ่มการทำงาน
เรียกใช้เดี๋ยวนี้
error
 ขออภัย ระบบปฏิบัติของคุณไม่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft Fix it ในขณะนี้