Taisyti Windows spart?: kompiuteris l?tas, na?umo problemos

Automati?kai diagnozuoja ir sprend?ia prasto sistemos efektyvumo problemas, tokias kaip energijos taupymo parametrai, veikian?ios kelios antivirusin?s programos, daug veikian?i? paleisties program? ir per daug prie kompiuterio prisiregistravusi? vartotoj?.
Kas juo pataisoma
 • Nustatytas maitinimo energijos taupymo planas
 • Daugiau nei vienas vartotojas yra prisiregistrav?s prie ?io kompiuterio
 • Veikia kelios antivirusin?s programos
 • Paleid?iant ?Windows? paleid?iamos kelios programos
 • Veikiantys papildomi vizualiniai efektai (tokie kaip ?Vista? skaidrumas) ir vienu metu veikian?ios kelios programos gali suma?inti na?um?
Veikia
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
Taikoma
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
?Microsoft Fix it?
Vykdymo instrukcija
 • Spustel?kite ?emiau mygtuk? Vykdyti dabar.
 • Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad paleistum?te.
Vykdyti dabar
error
 Deja, j?s? operacin?s sistemos ?iuo metu nepalaiko ?Microsoft Fix it?.