Automatski dijagnostikujte probleme sa zvukom i Veb kamerom za Skype i re?avajte ih

Automatski dijagnostikujte i popravljajte probleme sa reprodukcijom i snimanjem zvuka, Veb kamerama i vezom u vezi sa uslugom Skype.
Problemi koje otklanja...
 • Nisu pokrenute neke usluge za zvuk, kao ?to je Windows Audio. U ovoj situaciji ?ete dobiti poruku o gre?ci ?Usluga za zvuk nije pokrenuta?.
 • Ure?aji za zvuk su onemogu?eni u operativnom sistemu Windows.
 • Isklju?en je zvuk za ure?aj.
 • Nivo ja?ine zvuka na zvu?nicima stonog ili prenosnog ra?unara je veoma nizak zato ?to je ja?ina zvuka za ure?aj pode?ena na prenizak nivo.
 • Instalirani ure?aj za zvuk nije pode?en kao podrazumevani ure?aj za zvuk i reprodukciju.
 • Ure?aj za zvuk nije priklju?en.
 • Pojavi?e se poruka o gre?ci ?Mo?da postoji problem sa ure?ajem za zvuk?.
 • Ne ?ujete zvuk preko HDMI veze zbog problema sa HDMI zvukom.
 • Windows Update nije pode?en tako da preuzima i instalira a?urirane upravlja?ke programe za zvu?nu karticu.
 • Skype ne detektuje kameru.
 • Prozor sa video zapisom se ru?i prilikom kori??enja Veb kamere.
Radi na...
 • Windows Vista
 • Windows 7
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 8
Odnosi se na...
 • Skype
 • Skype
Microsoft Fix it
Uputstvo za pokretanje
 • Kliknite na dugme Pokreni odmah ispod
 • Zatim sledite uputstva na ekranu za pokretanje
Pokreni odmah
error
 ?ao nam je, ali Microsoft Fix it trenutno ne podr?ava va? operativni sistem.