אבחן ותקן באופן אוטומטי בעיות בשמע ובמצלמת האינטרנט ב- Skype

אבחן ותקן באופן אוטומטי בעיות ב- Skype שקשורות להשמעה והקלטה של שמע, למצלמות אינטרנט ולחיבור.
מה הכלי מתקן
 • לפחות שירות שמע אחד, כמו שירות Windows Audio, אינו פועל. במצב זה, מוצגת הודעת השגיאה "שירות שמע לא פועל".
 • התקני הצלילים והשמע שלך אינם זמינים ב- Windows.
 • השמע מושתק בהתקן.
 • עוצמת הרמקול במחשב או במחשב הנייד נמוכה מאוד מכיוון שהעוצמה בהתקן השמע הוגדרה נמוך מדי.
 • התקן השמע שמותקן אינו מוגדר כברירת המחדל לשמע.
 • התקן השמע אינו מחובר.
 • מופיעה הודעת השגיאה "ייתכן שיש בעיה בהתקן השמע שלך".
 • עקב בעיות בשמע HDMI, לא נשמעים צלילים דרך חיבור HDMI.
 • Windows Update לא הוגדר להורדה והתקנה של מנהלי שמע מעודכנים עבור כרטיס הקול שלך.
 • Skype לא מזהה בעיה.
 • הוידאו קורס בעת שימוש במצלמת אינטרנט.
פועל ב
 • Windows Vista
 • Windows 7
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 8
חל על
 • Skype
 • Skype
Microsoft Fix it
הוראות להפעלה
 • לחץ על הלחצן הפעל כעת למטה.
 • לאחר מכן, פעל בהתאם להנחיות ההפעלה
הפעל כעת
error
 מצטערים, אך מערכת ההפעלה שברשותך אינה נתמכת על-ידי Microsoft Fix it במועד זה.