Tự động chẩn đoán và khắc phục các sự cố cài đặt và dỡ cài đặt chương trình

Tự động chẩn đoán các sự cố ngăn bạn cài đặt và dỡ cài đặt chương trình trên máy tính. Hỗ trợ với các chương trình không thể dỡ cài đặt đúng cách và các chương trình chặn cài đặt các bản cài đặt chương trình mới.
Nội dung sự cố được khắc phục
 • Xoá khoá đăng ký không hợp lệ trên các hệ điều hành 64 bit.
 • Khoá đăng ký của Windows kiểm soát dữ liệu nâng cấp (vá) đã bị hỏng.
 • Khắc phục các sự cố ngăn cài đặt chương trình mới.
 • Khắc phục các sự cố ngăn dỡ cài đặt hoàn toàn chương trình và chặn bản cài đặt và cập nhật mới.
 • Chỉ sử dụng trình khắc phục sự cố này để dỡ cài đặt nếu chương trình không thể dỡ cài đặt bằng tính năng thêm/xoá chương trình của windows.
Chạy vào ngày
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows Server 2003 R2
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
 • Windows 8
 • Windows 8.1
 • Windows Server 2012 editions
 • Windows Server 2012 R2
Áp dụng với
 • Microsoft Visual Studio 2005
 • Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition with MSDN Premium Subscription
 • Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition with MSDN Professional Subscription
 • Microsoft Visual Studio 2008
 • Microsoft Visual Studio 2008 Standard Edition
 • Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio 2008 Express Edition
 • Microsoft Visual Studio 2008 Academic Edition
 • Microsoft Visual Studio 2008 Software Development Kit
 • Microsoft Visual Studio 2008 Tools for Applications Software Development Kit
 • Microsoft Visual Studio 2008 Shell (integrated mode)
 • Microsoft Visual Studio 2008 Shell (isolated mode) Redistributable Package
 • Microsoft Visual Studio 2010
 • Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate with MSDN
 • Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate
 • Microsoft Visual Studio 2010 Professional with MSDN
 • Microsoft Visual Studio 2010 Professional
 • Microsoft Visual Studio 2010 Professional with MSDN Embedded
 • Microsoft Visual Studio 2010 Premium
 • Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition with MSDN Embedded
 • Microsoft Visual Studio 2010 Remote Debugger
 • Microsoft Visual Studio 2010 Shell (Isolated)
 • Microsoft Visual Studio 2010 Shell (Integrated)
 • Microsoft Visual Studio 2010 Software Development Kit
Microsoft Fix it
Hướng dẫn Chạy
 • Nhấp nút Chạy ngay bên dưới
 • Sau đó làm theo các nhắc nhở trên màn hình để khởi chạy
Chạy ngay
error
 Rất tiếc, hệ điều hành của bạn không được hỗ trợ bởi Microsoft Fix it tại thời điểm này.