T ng chn oan va khc phuc cac s c cai t va d cai t chng trinh

T ng chn oan cac s c ngn ban cai t va d cai t chng trinh trn may tinh. H tr vi cac chng trinh khng th d cai t ung cach va cac chng trinh chn cai t cac ban cai t chng trinh mi.
Ni dung s c c khc phuc
 • Xoa khoa ng ky khng hp l trn cac h iu hanh 64 bit.
 • Khoa ng ky cua Windows kim soat d liu nng cp (va) a bi hong.
 • Khc phuc cac s c ngn cai t chng trinh mi.
 • Khc phuc cac s c ngn d cai t hoan toan chng trinh va chn ban cai t va cp nht mi.
 • Chi s dung trinh khc phuc s c nay d cai t nu chng trinh khng th d cai t bng tinh nng thm/xoa chng trinh cua windows.
Chay vao ngay
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows Server 2003 R2
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
 • Windows 8
 • Windows 8.1
 • Windows Server 2012 editions
 • Windows Server 2012 R2
Ap dung vi
 • Microsoft Visual Studio 2005
 • Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition with MSDN Premium Subscription
 • Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition with MSDN Professional Subscription
 • Microsoft Visual Studio 2008
 • Microsoft Visual Studio 2008 Standard Edition
 • Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio 2008 Express Edition
 • Microsoft Visual Studio 2008 Academic Edition
 • Microsoft Visual Studio 2008 Software Development Kit
 • Microsoft Visual Studio 2008 Tools for Applications Software Development Kit
 • Microsoft Visual Studio 2008 Shell (integrated mode)
 • Microsoft Visual Studio 2008 Shell (isolated mode) Redistributable Package
 • Microsoft Visual Studio 2010
 • Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate with MSDN
 • Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate
 • Microsoft Visual Studio 2010 Professional with MSDN
 • Microsoft Visual Studio 2010 Professional
 • Microsoft Visual Studio 2010 Professional with MSDN Embedded
 • Microsoft Visual Studio 2010 Premium
 • Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition with MSDN Embedded
 • Microsoft Visual Studio 2010 Remote Debugger
 • Microsoft Visual Studio 2010 Shell (Isolated)
 • Microsoft Visual Studio 2010 Shell (Integrated)
 • Microsoft Visual Studio 2010 Software Development Kit
Microsoft Fix it
Hng dn Chay
 • Nhp nut Chay ngay bn di
 • Sau o lam theo cac nhc nh trn man hinh khi chay
Chay ngay
error
 Rt tic, h iu hanh cua ban khng c h tr bi Microsoft Fix it tai thi im nay.