Lösa problem med program som inte kan installeras/avinstalleras

Diagnostiserar automatiskt problem som kan förhindra installation och avinstallation av program på datorn. Åtgärdar problem med program som inte avinstalleras ordentligt, och program som blockerar installationen av nya program.
Korrigeringar som utförs
 • Tar bort felaktiga registernycklar på 64-bitars operativsystem
 • Skadade Windows-registernycklar som styr uppgraderingsdata (korrigeringsdata).
 • Löser problem som hindrar nya program från att installeras.
 • Löser problem som hindrar program från att avinstalleras helt och hållet och som blockerar nya installationer och uppdateringar.
 • Använd bara den här felsökaren för att avinstallera om programmet inte kan avinstalleras med Windows-funktionen Lägg till/ta bort program.
Körs på
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows Server 2003 R2
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
 • Windows 8
 • Windows 8.1
 • Windows Server 2012 editions
 • Windows Server 2012 R2
Gäller för
 • Microsoft Visual Studio 2005
 • Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition with MSDN Premium Subscription
 • Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition with MSDN Professional Subscription
 • Microsoft Visual Studio 2008
 • Microsoft Visual Studio 2008 Standard Edition
 • Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio 2008 Express Edition
 • Microsoft Visual Studio 2008 Academic Edition
 • Microsoft Visual Studio 2008 Software Development Kit
 • Microsoft Visual Studio 2008 Tools for Applications Software Development Kit
 • Microsoft Visual Studio 2008 Shell (integrated mode)
 • Microsoft Visual Studio 2008 Shell (isolated mode) Redistributable Package
 • Microsoft Visual Studio 2010
 • Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate with MSDN
 • Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate
 • Microsoft Visual Studio 2010 Professional with MSDN
 • Microsoft Visual Studio 2010 Professional
 • Microsoft Visual Studio 2010 Professional with MSDN Embedded
 • Microsoft Visual Studio 2010 Premium
 • Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition with MSDN Embedded
 • Microsoft Visual Studio 2010 Remote Debugger
 • Microsoft Visual Studio 2010 Shell (Isolated)
 • Microsoft Visual Studio 2010 Shell (Integrated)
 • Microsoft Visual Studio 2010 Software Development Kit
Microsoft Fix it
Instruktioner för körning
 • Klicka på knappen Kör nu nedan.
 • Följ sedan instruktionerna på skärmen för att starta
Kör
error
 Vi beklagar, men ditt operativsystem stöds inte av Microsoft Fix it just nu.