פתרון בעיות של תוכניות שלא ניתן להתקין או להסיר את התקנתן

מאבחן ומתקן באופן אוטומטי בעיות שעלולות למנוע התקנה והסרת התקנה של תוכניות במחשב שלך. מסייע עם תוכניות שלא ניתן להסיר את ההתקנה שלהן באופן נכון ותוכניות החוסמות התקנה של תוכניות חדשות.
מה הכלי מתקן
 • מסיר מפתח רישום פגום במערכות הפעלה עם 64 סיביות.
 • מפתחות רישום של Windows השולטים בנתוני השדרוג (תיקון) אשר נפגמו.
 • פותר בעיות המונעות התקנה של תוכניות חדשות.
 • פותר בעיות המונעות הסרת התקנה מלאה של תוכניות וחוסמות התקנות חדשות ועדכונים.
 • השתמש בפותר בעיות זה עבור הסרת התקנה רק אם לא הצלחת להסיר את התקנת התוכנית באמצעות התכונה 'הסרה/הוספה של תוכניות' של Windows.
פועל ב
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows Server 2003 R2
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
 • Windows 8
 • Windows 8.1
 • Windows Server 2012 editions
 • Windows Server 2012 R2
חל על
 • Microsoft Visual Studio 2005
 • Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition with MSDN Premium Subscription
 • Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition with MSDN Professional Subscription
 • Microsoft Visual Studio 2008
 • Microsoft Visual Studio 2008 Standard Edition
 • Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio 2008 Express Edition
 • Microsoft Visual Studio 2008 Academic Edition
 • Microsoft Visual Studio 2008 Software Development Kit
 • Microsoft Visual Studio 2008 Tools for Applications Software Development Kit
 • Microsoft Visual Studio 2008 Shell (integrated mode)
 • Microsoft Visual Studio 2008 Shell (isolated mode) Redistributable Package
 • Microsoft Visual Studio 2010
 • Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate with MSDN
 • Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate
 • Microsoft Visual Studio 2010 Professional with MSDN
 • Microsoft Visual Studio 2010 Professional
 • Microsoft Visual Studio 2010 Professional with MSDN Embedded
 • Microsoft Visual Studio 2010 Premium
 • Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition with MSDN Embedded
 • Microsoft Visual Studio 2010 Remote Debugger
 • Microsoft Visual Studio 2010 Shell (Isolated)
 • Microsoft Visual Studio 2010 Shell (Integrated)
 • Microsoft Visual Studio 2010 Software Development Kit
Microsoft Fix it
הוראות להפעלה
 • לחץ על הלחצן הפעל כעת למטה.
 • לאחר מכן, פעל בהתאם להנחיות ההפעלה
הפעל כעת
error
 מצטערים, אך מערכת ההפעלה שברשותך אינה נתמכת על-ידי Microsoft Fix it במועד זה.