Diagnostika a riešenie problémov s tlačiarňou a ovládačom

Automatická diagnostika a oprava problémov s nefunkčnou tlačou, inštaláciou tlačiarne, pripojením k sieťovej tlačiarni a súvisiacich chýb.
Predmet opravy...
 • Nemôžete nainštalovať tlačiareň, pripojiť sa k tlačiarni alebo vykonávať viaceré tlačové úlohy naraz
 • Vyskytla sa chyba indikujúca problémy so službou zaraďovača tlače
 • Vyskytla sa chyba indikujúca skutočnosť, že tlačiareň <PRINTERNAME> nie je vašou predvolenou tlačiarňou
 • Vyskytla sa chyba indikujúca skutočnosť, že: s tlačiarňou <PRINTERNAME> sa nedá skontaktovať prostredníctvom siete
 • Identifikuje sa, či tlačiareň nie je vypnutá
 • Identifikuje sa, či sa toner v tlačiarni nenachádza v príliš malom množstve alebo sa celkom neminul, v dôsledku čoho sa dokumenty tlačia príliš svetlé alebo sa netlačia vôbec
 • Identifikuje sa, či sa papier v tlačiarni neminul a či je v dostatočnom množstve
 • Identifikuje sa, či v tlačiarni nie je zaseknutý papier brániaci normálnemu chodu zariadenia
 • Identifikuje sa, či vykonaniu tlačovej úlohy nebránia iné tlačové úlohy vo fronte
 • Identifikuje sa, či nie je potrebné aktualizovať ovládač tlačiarne
 • Zobrazí sa chybové hlásenie, že sa vyskytol problém s tlačiarňou typu Plug and Play %PRINTERNAME%
Pracuje v systéme...
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows Server 2003 R2
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
Vzťahuje sa na...
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows Server 2003 R2
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
Microsoft Fix it
Inštrukcie na spustenie
 • Kliknite na tlačidlo Spustiť teraz nižšie
 • Spustenie následne vykonajte podľa výziev zobrazených na obrazovke
Spustiť teraz
error
 Ľutujeme, ale váš operačný systém nie je v súčasnosti v službe Microsoft Fix it podporovaný.