Spr?sti spausdintuvo, tvarkykl?s ir kitas spausdinimo problemas

Automati?kai diagnozuoja ir taiso klaidas, kai negalite spausdinti arba i?kyla problem? diegiant spausdintuv?, jungiantis prie tinklo spausdintuvo, ir susijusias klaidas.
Kas juo pataisoma
 • Negalite ?diegti spausdintuvo, prie jo prisijungti arba spausdinti daugiau nei vienos u?duoties vienu metu
 • Gavote klaidos prane?im?, kad j?s? spausdinimo kaupos programa susid?r? su problemomis
 • Gavote klaidos prane?im?, kad j?s? <PRINTERNAME> n?ra numatytasis spausdintuvas
 • Gavote klaidos prane?im?, kad: <PRINTERNAME> negali b?ti prijungtas prie tinklo
 • Patikrinkite, ar j?s? spausdintuvas n?ra i?jungtas
 • Patikrinkite, gal baigiasi arba pasibaig? spausdintuvo da?ai, tod?l jis spausdina blankiai arba i?vis nespausdina
 • Patikrinkite, gal baigiasi arba pasibaig? spausdintuvo popierius
 • Patikrinkite, ar spausdintuve n?ra u?strig?s popierius, neleid?iantis jam normaliai veikti
 • Patikrinkite, gal spausdinimo eil?je esanti spausdinimo u?duotis neleid?ia spausdinti kitoms u?duotims
 • Patikrinkite, ar nereikia atnaujinti j?s? spausdinimo tvarkykl?s
 • Gavote klaidos prane?im?, kad j?s? ?prijungti ir leisti? spausdintuvas %PRINTERNAME% susid?r? su tvarkykl?s problema
Veikia
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows Server 2003 R2
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
Taikoma
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows Server 2003 R2
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
?Microsoft Fix it?
Vykdymo instrukcija
 • Spustel?kite ?emiau mygtuk? Vykdyti dabar.
 • Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad paleistum?te.
Vykdyti dabar
error
 Deja, j?s? operacin?s sistemos ?iuo metu nepalaiko ?Microsoft Fix it?.