Проблеми с печата и грешки при печата

Автоматична диагностика и поправяне, когато не можете да печатате или имате проблеми с инсталирането на принтер, свързването с мрежов принтер и свързани с това грешки.
Какви неизправности отстранява
 • Не можете да инсталирате принтер, да се свържете с принтер или да печатате повече от едно задание наведнъж
 • Получавате съобщение за грешка, според което са възникнали проблеми с вашия спулер за печат
 • Получавате съобщение за грешка, според което <ИМЕ НА ПРИНТЕР> не е вашият принтер по подразбиране
 • Получавате съобщение за грешка, според което: <ИМЕ НА ПРИНТЕР> не е достъпен чрез мрежата
 • Проверете дали принтерът не е изключен
 • Проверете нивото на тонера в касетата на принтера – ако касетата свършва или е празна, отпечатваните задания ще бъдат бледи или няма да се отпечатват изобщо
 • Проверете дали има достатъчно хартия в принтера
 • Проверете дали няма блокирала хартия в принтера, което пречи на нормалната му работа
 • Проверете дали в опашката за печат няма задание, което блокира печата на останалите задания за печат
 • Проверете дали не е необходимо да актуализирате драйвера на принтера
 • Получавате съобщение за грешка, според което е възникнал проблем с драйвера на вашият Plug and Play принтер %PRINTERNAME%
Изпълнява се на
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows Server 2003 R2
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
Отнася се за
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows Server 2003 R2
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
Microsoft Fix it
Инструкции за стартиране
 • Натиснете бутона "Стартиране" по-долу
 • След това следвайте подканите на екрана, за да стартирате
Стартиране
error
 Съжаляваме, но вашата операционна система в момента не се поддържа от Microsoft Fix.