תיקון: לא ניתן לשלוח הודעות מ- Outlook למשתמשי Exchange Online

אבחן ותקן באופן אוטומטי בעיות ב-Exchange Connected Outlook כאשר לקוח הכניסה של שירותי Microsoft Online לא נכנס או שאינו פועל.
מה הכלי מתקן...
 • לקוח כניסה של שירותי Microsoft אינו פועל (Microsoft Business Productivity Online Standard Suite)"
 • לקוח כניסה של שירותי Microsoft לא נכנס (Microsoft Business Productivity Online Standard Suite)"
 • נכשלה מסירה לנמענים במטמון כינויים של Outlook (NDR 500)
פועל ב...
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows 8
חל על...
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007 Service Pack 2
 • Microsoft Outlook 2010
Microsoft Fix it
הוראות להפעלה
 • לחץ על הלחצן הפעל כעת למטה.
 • לאחר מכן, פעל בהתאם להנחיות ההפעלה
הפעל כעת
error
 מצטערים, אך מערכת ההפעלה שברשותך אינה נתמכת על-ידי Microsoft Fix it במועד זה.