Automatska dijagnostika i popravka Windows bezbednosnih postavki

Automatski ustanovite i re?ite uobi?ajene probleme sa postavkama bezbednosti u operativnom sistemu Windows, odr?avaju?i na taj na?in ve?u bezbednost i pouzdanost ra?unara.
Problemi koje otklanja
 • Proverava konfiguraciju Windows za?titnog zida i po potrebi je popravlja.
 • Proverava smernice operativnog sistema Windows da bi se utvrdile neispravne postavke u Windows registratoru.
 • Proverava status antivirusnog programa.
 • Proverava postavku privatnosti programa Internet Explorer da bi se utvrdio na?in rukovanja kola?i?ima.
 • Proverava Windows Update da bi se osiguralo da je ra?unar a?uran i bezbedan.
 • Vra?a udaljeni registrator na podrazumevanu vrednost da bi se spre?ile daljinske izmene.
 • Vra?a kontrolu korisni?kog naloga na podrazumevanu vrednost da bi se spre?ile neovla??ene promene na ra?unaru.
 • Bri?e istoriju i ke? u programu Internet Explorer.
 • Proverava da li je Internet Explorer a?uran. 
Radi na
 • Microsoft Windows 2000
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows Server 2003 R2
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
Odnosi se na
 • Microsoft® Security Essentials
Microsoft Fix it
Uputstvo za pokretanje
 • Kliknite na dugme Pokreni odmah ispod
 • Zatim sledite uputstva na ekranu za pokretanje
Pokreni odmah
error
 ?ao nam je, ali Microsoft Fix it trenutno ne podr?ava va? operativni sistem.