Lösa IE-problem: IE är trögt, kraschar, låser sig, är instabilt

Diagnostisera automatiskt problem som kan försämra säkerheten i Internet Explorer eller leda till att Internet Explorer svarar långsamt eller kraschar.
Korrigeringar som utförs

 • Skadade Internet Explorer-tillägg. Inaktiverar skadade tillägg.
 • Nätfiskefiltret är inaktiverat. Aktiverar nätfiskefiltret.
 • Blockering av popup-fönster är inaktiverat. Aktiverar blockering av popup-fönster.
 • Säkerhetsinställningarna är inte de rekommenderade inställningarna. Återställer de rekommenderade säkerhetsinställningarna.
 • Internet Explorer uppdaterar inte cachelagrade sidor eller uppdaterar dem ineffektivt, vilket gör starten långsam. Återställer sidsynkroniseringsprincipen till automatisk.
 • Cachestorleken är för stor eller för liten, vilket gör datorn långsam. Återställer cachestorleken till inom 50-250 MB av standardintervallet.
 • Samtidiga serveranslutningar är inställda för lågt eller för högt, vilket gör datorn långsam. Återställer samtidiga Internet Explorer-anslutningar till standardvärdena.
 • Blockering av popup-fönster är inaktiverat. Aktiverar Blockering av popup-fönster.
 • Återställer säkerhetsinställningarna i Internet Explorer till de (rekommenderade) standardinställningarna.
 • Aktivera nätfiskefiltret.
 • Aktivera Dataexekveringsskydd för Internet Explorer
Körs på
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows 8
Gäller för
 • Windows Internet Explorer 7
 • Windows Internet Explorer 8
Microsoft Fix it
Instruktioner för körning
 • Klicka på knappen Kör nu nedan.
 • Följ sedan instruktionerna på skärmen för att starta
Kör
error
 Vi beklagar, men ditt operativsystem stöds inte av Microsoft Fix it just nu.