Re?avanje IE problema: spor, ru?i se, zaustavlja i nestabilan je

Automatski dijagnostikujte probleme koji mogu da umanje bezbednost u programu Internet Explorer ili dovedu do toga da se Internet Explorer odaziva sporo ili otkazuje.
Problemi koje otklanja...

 • O?te?eni dodaci za Internet Explorer. Onemogu?ava o?te?ene dodatke.
 • Filter za phishing je isklju?en. Uklju?uje filter za phishing.
 • Blokator iska?u?ih prozora je isklju?en. Uklju?uje blokator iska?u?ih prozora radi blokiranja iska?u?ih prozora.
 • Bezbednosne postavke nisu postavljene na preporu?ene postavke. Uspostavlja preporu?ene bezbednosne postavke.
 • Internet Explorer ne a?urira ke?irane stranice ili ih a?urira neefikasno ?to dovodi do sporog pokretanja. Uspostavlja automatske smernice za sinhronizaciju stranica.
 • Veli?ina ke?a je premala ili prevelika ?to dovodi do sporih performansi. Uspostavlja podrazumevani opseg veli?ine ke?a od 50 do 250 MB.
 • Postavljene vrednosti istovremenih veze servera su preniske ili previsoke ?to dovodi do sporih performansi. Vratite IE postavke istovremenih veza na podrazumevane vrednosti.
 • Blokator iska?u?ih prozora je isklju?en ?to dozvoljava iska?u?e ekrane. Uklju?uje blokator iska?u?ih prozora.
 • Uspostavljaju se podrazumevani (preporu?eni) nivoi bezbednosnih postavki u programu Internet Explorer.
 • Omogu?ite filter za phishing.
 • Omogu?ite spre?avanje izvr?avanja podataka za Internet Explorer
Radi na...
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows 8
Odnosi se na...
 • Windows Internet Explorer 7
 • Windows Internet Explorer 8
Microsoft Fix it
Uputstvo za pokretanje
 • Kliknite na dugme Pokreni odmah ispod
 • Zatim sledite uputstva na ekranu za pokretanje
Pokreni odmah
error
 ?ao nam je, ali Microsoft Fix it trenutno ne podr?ava va? operativni sistem.