Riešenie problémov: IE je pomalý, nestabilný a zlyháva

Automatická diagnostika problémov spôsobujúcich zníženie úrovne zabezpečenia v programe Internet Explorer alebo pomalé reagovanie a zlyhávanie programu Internet Explorer.
Predmet opravy

 • Chybné doplnky programu Internet Explorer. Zakážu sa chybné doplnky.
 • Filtrovanie neoprávneného získavania údajov je vypnuté. Zapne sa filtrovanie neoprávneného získavania údajov.
 • Blokovanie automaticky otváraných okien je vypnuté. Zapne sa blokovanie automaticky otváraných okien.
 • Pri nastavení zabezpečenia sa nepoužili odporúčané nastavenia. Obnoví sa odporúčané nastavenie zabezpečenia.
 • Program Internet Explorer nedokáže aktualizovať stránky vo vyrovnávacej pamäti, alebo sú ich aktualizácie neúčinné, čo spôsobuje pomalé spúšťanie programu. Obnoví sa politika automatickej synchronizácie stránok.
 • Veľkosť vyrovnávacej pamäte je nedostatočná alebo nadmerná, čo spôsobuje spomalenie výkonu. Obnoví sa veľkosť vyrovnávacej pamäte na hodnotu zodpovedajúcu predvolenému rozsahu 50 až 250 MB.
 • Súbežné pripojenia na server sú nastavené na príliš nízku alebo príliš vysokú hodnotu, čo spôsobuje spomalenie výkonu. Obnoví sa predvolené nastavenie súbežných pripojení programu Internet Explorer.
 • Blokovanie automaticky otváraných okien je vypnuté a umožňuje zobrazovanie automaticky otváraných okien. Zapne sa blokovanie automaticky otváraných okien.
 • Obnoví sa predvolené (odporúčané) nastavenie úrovne zabezpečenia programu Internet Explorer.
 • Zapne sa filtrovanie neoprávneného získavania údajov.
 • Zapne sa funkcia zabránenia spusteniu údajov pre program Internet Explorer
Pracuje v systéme
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows 8
Vzťahuje sa na
 • Windows Internet Explorer 7
 • Windows Internet Explorer 8
Microsoft Fix it
Inštrukcie na spustenie
 • Kliknite na tlačidlo Spustiť teraz nižšie
 • Spustenie následne vykonajte podľa výziev zobrazených na obrazovke
Spustiť teraz
error
 Ľutujeme, ale váš operačný systém nie je v súčasnosti v službe Microsoft Fix it podporovaný.