Spr?sti IE problemas: IE veikia l?tai, nestabiliai, genda

Automati?kai diagnozuoja problemas, kurios gali suma?inti ?Internet Explorer? saug? arba sul?tinti ar sutrikdyti ?Internet Explorer? veikim?.
Kas juo pataisoma

 • Sugadinti ?Internet Explorer? i?oriniai priedai. I?jungia sugadintus i?orinius priedus.
 • I?jungtas apsimestini? svetaini? filtras. ?jungia apsimestini? svetaini? filtr?.
 • I?jungta i??okan?i? lang? blokavimo programa. ?jungia i??okan?i? lang? blokavimo program?, kad blokuot? i??okan?ius langus.
 • Saugos parametrams n?ra nustatytos rekomenduojamos reik?m?s. I? naujo nustato rekomenduojamas saugos parametr? reik?mes.
 • ?Internet Explorer? neatnaujina talpykloje i?saugot? puslapi? arba atnaujina juos neefektyviai, tod?l jie paleid?iami l?tai. I? naujo nustato automatin? puslapi? sinchronizavimo strategij?.
 • Talpyklos dydis per ma?as arba per didelis, tod?l sul?t?ja na?umas. I? naujo nustato talpyklos dyd?, kad jis atitikt? numatyt?j? diapazon? 50?250 MB.
 • Lygiagret?s serverio ry?iai nustatyti per ?emi arba per auk?ti, tod?l sul?t?ja na?umas. Atkuria numatytuosius IE lygiagre?i? ry?i? parametrus.
 • I?jungta i??okan?i? lang? blokavimo programa, tod?l leid?iami i??okantys langai. ?jungia i??okan?i? lang? blokavimo program?.
 • I? naujo nustato ?Internet Explorer? saugos parametr? numatyt?j? (rekomenduojam?) lyg?.
 • ?jungia apsimestini? svetaini? filtr?.
 • ?jungia ?Internet Explorer? duomen? apdorojimo apsaug?
Veikia
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows 8
Taikoma
 • Windows Internet Explorer 7
 • Windows Internet Explorer 8
?Microsoft Fix it?
Vykdymo instrukcija
 • Spustel?kite ?emiau mygtuk? Vykdyti dabar.
 • Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad paleistum?te.
Vykdyti dabar
error
 Deja, j?s? operacin?s sistemos ?iuo metu nepalaiko ?Microsoft Fix it?.