Re?avanje problema sa IE dodacima kada se zamrzne ili sru?i

Automatski dijagnostikujte i identifikujte dodatke pregleda?a koji mo?da dovode do toga da Internet Explorer postaje nestabilan, otkazuje ili prestaje da se odaziva. Dodaci pregleda?a mogu obuhvatati alatke, trake sa alatkama, pomo?nike i igra?ke.
Problemi koje otklanja
 • Internet Explorer je nestabilan ili se ne odaziva zbog nekih dodataka ili dodatnih komponenti pregleda?a
 • Internet Explorer se zamrzava zbog dodataka ili dodatnih komponenti pregleda?a
 • Internet Explorer se sporo pokre?e
Radi na
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows Server 2003 R2
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
Odnosi se na
 • Windows Internet Explorer 7
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 9
Microsoft Fix it
Uputstvo za pokretanje
 • Kliknite na dugme Pokreni odmah ispod
 • Zatim sledite uputstva na ekranu za pokretanje
Pokreni odmah
error
 ?ao nam je, ali Microsoft Fix it trenutno ne podr?ava va? operativni sistem.