Spr?sti IE priedo problemas, kai ?Internet Explorer? sugenda

Automati?kai diagnozuoja ir nustato nar?ykl?s i?orinius priedus, kurie gali suma?inti ?Internet Explorer? stabilum?, sutrikdyti jos veikl? arba padaryti j? neatsakan?i?. Nar?ykl?s papildomi priedai gali b?ti ?rankiai, ?ranki? juostos, pagalbin?s priemon?s ir ?aislai.
Kas juo pataisoma
 • ?Internet Explorer? yra nestabili arba neatsako d?l vieno arba daugiau nar?ykl?s i?orini? pried? arba papildini?
 • ?Internet Explorer? sustojo d?l nar?ykl?s pried?
 • ?Internet Explorer? paleid?iama l?tai
Veikia
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows Server 2003 R2
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
Taikoma
 • Windows Internet Explorer 7
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 9
?Microsoft Fix it?
Vykdymo instrukcija
 • Spustel?kite ?emiau mygtuk? Vykdyti dabar.
 • Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad paleistum?te.
Vykdyti dabar
error
 Deja, j?s? operacin?s sistemos ?iuo metu nepalaiko ?Microsoft Fix it?.