Поправяне на проблеми, свързани с добавките за Internet Explorer, когато IE увисва или застива

Автоматична диагностика и откриване на добавки за браузъра, които може да предизвикват нестабилност или сривове на Internet Explorer или да го накарат да спре да реагира. Добавките за браузъра може да включват инструменти, ленти с инструменти, помощници и дреболии.
Какви неизправности отстранява
 • Internet Explorer е нестабилен или не отговаря по причина на една или повече добавки за браузъра
 • Internet Explorer застива по причина на добавки за браузъра
 • Стартирането на Internet Explorer е бавно
Изпълнява се на
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows Server 2003 R2
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
Отнася се за
 • Windows Internet Explorer 7
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 9
Microsoft Fix it
Инструкции за стартиране
 • Натиснете бутона "Стартиране" по-долу
 • След това следвайте подканите на екрана, за да стартирате
Стартиране
error
 Съжаляваме, но вашата операционна система в момента не се поддържа от Microsoft Fix.