Kaip spr?sti HW ?renginio problemas: neveikia arba neaptinkamas

Automati?kai diagnozuoja ir sprend?ia ?rengini? problemas, kai ?rengini? tvarkytuv? neaptinka j?s? aparat?ros, garso, USB arba kit? ?rengini? arba kai j?s? ?renginiai yra i?jungti arba neveikia.
Kas juo pataisoma...
 • Kai ?diegiate aparat?ros ?rengin?, jis neaptinkamas
 • Patikrinkite, ar j?s? garso ?renginys yra prijungtas
 • Tvarkykl?s naujinimai n?ra automati?kai ?diegti atliekant ?Windows? naujinim?
 • Galite gauti vien? ?i? klaidos prane?im?:
  • J?s? <Device Name> ?iuo metu draud?iamas arba i?jungtas ?Windows? sistemoje
  • J?s? <Device Name> kilo tvarkykl?s problem? ir j? reikia ?diegti i? naujo
  • ?Windows? aptiko problem?, susijusi? su j?s? <Device Name>, jis neveikia tinkamai
  • J?s? <Device Name> ne?diegta tvarkykl?
Veikia...
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
 • Windows 8
 • Windows 8.1
 • Windows Server 2012 editions
 • Windows Server 2012 R2
Taikoma...
 • Windows technologies
 • Windows technologies
?Microsoft Fix it?
Vykdymo instrukcija
 • Spustel?kite ?emiau mygtuk? Vykdyti dabar.
 • Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad paleistum?te.
Vykdyti dabar
error
 Deja, j?s? operacin?s sistemos ?iuo metu nepalaiko ?Microsoft Fix it?.