איך לתקן בעיות של מכשירי חומרה: ההתקן לא פועל או שאינו מזוהה

אבחן ותקן באופן אוטומטי בעיות בהתקנים כאשר מנהל ההתקנים אינו מזהה את החומרה, את התקני השמע, התקני USB או התקנים אחרים, או כאשר ההתקנים אינם זמינים או אינם פועלים.
מה הכלי מתקן
 • בעת התקנת התקן חומרה, ההתקן אינו מזוהה.
 • בדוק אם התקן השמע מחובר
 • עדכונים למנהלי התקנים אינם מותקנים באופן אוטומטי על-ידי Windows Update
 • מוצגת אחת מהודעות השגיאה הבאות:
  • <שם ההתקן> אינו זמין כעת או אינו פועל ב- Windows
  • ל- <שם ההתקן> יש בעיה במנהל ההתקן ויש להתקינו מחדש
  • Windows זיהה בעיה ב- <שם ההתקן>, התקן זה אינו פועל כראוי
  • לא מותקן מנהל התקן עבור <שם ההתקן>
פועל ב
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
 • Windows 8
 • Windows 8.1
 • Windows Server 2012 editions
 • Windows Server 2012 R2
חל על
 • Windows technologies
 • Windows technologies
Microsoft Fix it
הוראות להפעלה
 • לחץ על הלחצן הפעל כעת למטה.
 • לאחר מכן, פעל בהתאם להנחיות ההפעלה
הפעל כעת
error
 מצטערים, אך מערכת ההפעלה שברשותך אינה נתמכת על-ידי Microsoft Fix it במועד זה.