Automatski dijagnostifikujte i popravite probleme sa Windows igrama

Popravite probleme sa igrama kao ?to su nemogu?nost instaliranja igre ili pokretanja igre na mre?i, pad igre, problemi sa radom Logitech upravlja?a. Windows radi sporo kada se igraju igre.
Problemi koje otklanja
 • Programske dodatke koji usporavaju rad programa Internet Explorer (IE).
 • Problemi sa upravlja?kim programima grafi?ke kartice, kao ?to su nekori??enje najnovijeg upravlja?kog programa grafi?ke kartice.
 • DirectX 9.0 problemi.
Radi na
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows 8
Odnosi se na
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows 8
Microsoft Fix it
Uputstvo za pokretanje
 • Kliknite na dugme Pokreni odmah ispod
 • Zatim sledite uputstva na ekranu za pokretanje
Pokreni odmah
error
 ?ao nam je, ali Microsoft Fix it trenutno ne podr?ava va? operativni sistem.