แก้ไขปัญหาการลงโปรแกรม การลบโปรแกรม ที่ไม่สามารถติดตั้งหรือลบออกได้ เนื่องจาก registry key เสีย

วินิจฉัยปัญหาโดยอัตโนมัติที่สามารถป้องกันการติดตั้งและการถอนการติดตั้งโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ช่วยโปรแกรมที่จะไม่ได้รับการถอนการติดตั้งอย่างถูกต้อง และโปรแกรมที่บล็อกการติดตั้งในการติดตั้งโปรแกรมใหม่
จะมีการแก้ไขอะไร
 • เอารีจิสทรีคีย์ที่เสียบนระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิตออก
 • รีจิสทรีคีย์ของ Windows ที่ควบคุมข้อมูลการปรับรุ่น (การปะซ่อม) ที่เสียหาย
 • แก้ไขปัญหาที่ป้องกันการติดตั้งโปรแกรมใหม่
 • แก้ไขปัญหาที่ป้องกันโปรแกรมไม่ให้ถูกถอนการติดตั้งอย่างสมบูรณ์ และบล็อกการติดตั้งและการปรับปรุงใหม่ๆ
 • ใช้ตัวแก้ไขปัญหานี้สำหรับถอนการติดตั้ง เฉพาะเมื่อโปรแกรมไม่สามารถถอนการติดตั้งโดยใช้คุณลักษณะเพิ่ม/เอาโปรแกรมออกของ Windows
ทำงานบน
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows Server 2003 R2
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
 • Windows 8
 • Windows 8.1
 • Windows Server 2012 editions
 • Windows Server 2012 R2
นำไปใช้กับ
 • Microsoft Visual Studio 2005
 • Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition with MSDN Premium Subscription
 • Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition with MSDN Professional Subscription
 • Microsoft Visual Studio 2008
 • Microsoft Visual Studio 2008 Standard Edition
 • Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio 2008 Express Edition
 • Microsoft Visual Studio 2008 Academic Edition
 • Microsoft Visual Studio 2008 Software Development Kit
 • Microsoft Visual Studio 2008 Tools for Applications Software Development Kit
 • Microsoft Visual Studio 2008 Shell (integrated mode)
 • Microsoft Visual Studio 2008 Shell (isolated mode) Redistributable Package
 • Microsoft Visual Studio 2010
 • Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate with MSDN
 • Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate
 • Microsoft Visual Studio 2010 Professional with MSDN
 • Microsoft Visual Studio 2010 Professional
 • Microsoft Visual Studio 2010 Professional with MSDN Embedded
 • Microsoft Visual Studio 2010 Premium
 • Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition with MSDN Embedded
 • Microsoft Visual Studio 2010 Remote Debugger
 • Microsoft Visual Studio 2010 Shell (Isolated)
 • Microsoft Visual Studio 2010 Shell (Integrated)
 • Microsoft Visual Studio 2010 Software Development Kit
Microsoft Fix it
คำแนะนำในการเรียกใช้
 • คลิกปุ่ม เรียกใช้เดี๋ยวนี้ ด้านล่าง
 • จากนั้นปฏิบัติตามพร้อมท์บนหน้าจอเพื่อเริ่มการทำงาน
เรียกใช้เดี๋ยวนี้
error
 ขออภัย ระบบปฏิบัติของคุณไม่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft Fix it ในขณะนี้