แก้ไขปัญหาดีวีดีหรือซีดีไดรฟ์: ไม่สามารถอ่านหรือเขียนซีดี(ดีวีดี)

วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับซีดีหรือดีวีดีไดรฟ์ของคุณแบบอัตโนมัติเมื่อพยายามอ่านหรือเขียนลงสื่อ
จะมีการแก้ไขอะไร
 • ซีดีหรือดีวีดีไดรฟ์ของคุณไม่สามารถอ่านหรือเขียนและแสดงเนื่องจากปิดใช้งาน
 • ไม่สามารถอ่านสื่อในซีดีหรือดีวีดีไดรฟ์ของคุณได้
 • ไม่สามารถเขียนสื่อลงในซีดีหรือดีวีดีไดรฟ์ของคุณได้
 • คุณพบกับหนึ่งในข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  • คลาสหรือไดรฟ์ที่ระบุเฉพาะไดรเวอร์หายไปหรือพัง
  • ไม่พบหรือไม่ได้เชื่อมต่อซีดีหรือดีวีดีไดรฟ์
  • ซีดีหรือดีวีดีไดรฟ์พบกับปัญหาที่ปกป้องซีดีหรือดีวีดีไดรฟ์จากการทำงานอย่างถูกต้อง
  • ไม่สามารถเข้าถึงซีดีหรือดีวีดีไดรฟ์ผ่านอักษรระบุไดรฟ์
ทำงานบน
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows Server 2003 R2
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
 • Windows 8
 • Windows 8.1
นำไปใช้กับ
 • Windows technologies
Microsoft Fix it
คำแนะนำในการเรียกใช้
 • คลิกปุ่ม เรียกใช้เดี๋ยวนี้ ด้านล่าง
 • จากนั้นปฏิบัติตามพร้อมท์บนหน้าจอเพื่อเริ่มการทำงาน
เรียกใช้เดี๋ยวนี้
error
 ขออภัย ระบบปฏิบัติของคุณไม่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft Fix it ในขณะนี้