Khc phuc s c vi ia CD hoc DVD khng th oc hoc ghi phng tin

Chn oan va khc phuc cac vn cua ia CD hoc DVD khi ban khng th ghi hoc phat ia CD hoc DVD, khi ia khng c tim thy, khng th truy nhp hoc khng c kt ni.
Ni dung s c c khc phuc
 • ia CD hoc DVD cua ban khng oc hoc ghi va c hin thi di dang bi v hiu hoa
 • Khng th oc phng tin trong ia CD hoc DVD cua ban
 • ia CD hoc DVD cua ban khng th ghi c phng tin
 • Ban nhn c mt trong nhng li sau:
  • Trinh iu khin danh ring cho lp hoc trinh iu khin danh ring cho thit bi bi thiu hoc bi hong
  • Khng th tim thy ? ?a CD ho?c DVD hoc ia khng ?c k?t n?i
  • ia CD hoc DVD ang gp s c khin ia khng hoat ng ung cach
  • Khng th truy nhp ia CD hoc DVD qua tn ia c gan
Chay vao ngay
 • Windows 8
 • Windows 8.1
Ap dung vi
 • Windows technologies
Microsoft Fix it
Hng dn Chay
 • Nhp nut Chay ngay bn di
 • Sau o lam theo cac nhc nh trn man hinh khi chay
Chay ngay
error
 Rt tic, h iu hanh cua ban khng c h tr bi Microsoft Fix it tai thi im nay.