DVD ir CD ?rengini? problemos: negalima skaityti (ra?yti) CD, DVD

Automati?kai diagnozuoja ir sprend?ia CD arba DVD ?renginio problemas bandant nuskaityti arba ?ra?yti laikmen?.
Kas juo pataisoma
 • J?s? CD arba DVD ?renginys negali nuskaityti arba ?ra?yti ir yra rodomas kaip i?jungtas
 • Nepavyksta nuskaityti laikmenos CD arba DVD ?renginyje
 • CD arba DVD ?renginys negali ?ra?yti laikmenos
 • Galite gauti vien? ?i? klaidos prane?im?:
  • Tr?ksta tam tikros klas?s arba ?renginio tvarkykl?s
  • Nerastas arba neprijungtas CD arba DVD ?renginys
  • I?kilo CD arba DVD ?renginio problema, d?l kurios jis tinkamai neveikia
  • CD arba DVD ?renginio nepavyksta pasiekti naudojant priskirt? ?renginio raid?
Veikia
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows Server 2003 R2
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
 • Windows 8
 • Windows 8.1
Taikoma
 • Windows technologies
?Microsoft Fix it?
Vykdymo instrukcija
 • Spustel?kite ?emiau mygtuk? Vykdyti dabar.
 • Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad paleistum?te.
Vykdyti dabar
error
 Deja, j?s? operacin?s sistemos ?iuo metu nepalaiko ?Microsoft Fix it?.