CD или DVD устройството не може да прочете или запише носител

Автоматична диагностика и поправяне на проблемите със CD или DVD устройството при опит за четене или запис на носител.
Какви неизправности отстранява
 • CD или DVD устройството не чете или не записва и се показва като забранено
 • Носителят в CD или DVD устройството не се чете
 • Върху носителя в CD или DVD устройството не може да се записва
 • Получавате една от следните грешки:
  • Специфичен за класа или за устройството драйвер липсва или е повреден
  • CD или DVD устройството не може да бъде открито или не е свързано
  • Съществува проблем със CD или DVD устройството, който пречи на правилната му работа
  • CD или DVD устройството не е достъпно чрез присвоената му буква
Изпълнява се на
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows Server 2003 R2
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
 • Windows 8
 • Windows 8.1
Отнася се за
 • Windows technologies
Microsoft Fix it
Инструкции за стартиране
 • Натиснете бутона "Стартиране" по-долу
 • След това следвайте подканите на екрана, за да стартирате
Стартиране
error
 Съжаляваме, но вашата операционна система в момента не се поддържа от Microsoft Fix.