Diagnostisera och lösa inspelnings- och ljudproblem automatiskt

Diagnostisera och reparera automatiskt ljudproblem på datorn när datorn inte spelar in något ljud.
Korrigeringar som utförs
 • Se efter om rätt ljudtjänster körs.
 • Se efter om ljudenheten är inaktiverad eller aktiverad i Windows.
 • Se efter om ljudet är avstängt på ljudenheten.
 • Se efter om volymen på ljudenheten är för lågt inställd för att höras.
 • Se efter om ljudenheten inte är angiven som standard.
 • Se efter om ljudenheten är inkopplad.
 • Du får följande felmeddelande: "Ljudenheten kan ha drabbats av ett problem".
Körs på
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows Server 2003 R2
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
 • Windows 8
 • Windows 8.1
Gäller för
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows Server 2003 R2
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
 • Windows 8
 • Windows 8.1
Microsoft Fix it
Instruktioner för körning
 • Klicka på knappen Kör nu nedan.
 • Följ sedan instruktionerna på skärmen för att starta
Kör
error
 Vi beklagar, men ditt operativsystem stöds inte av Microsoft Fix it just nu.