Automatická diagnostika a riešenie problémov s nahrávaním zvuku

Automatická diagnostika a oprava problémov so zvukom alebo s nefunkčným nahrávaním zvuku v počítači.
Predmet opravy
 • Identifikuje sa, či sú spustené správne zvukové služby.
 • Identifikuje sa, či nie je vypnuté alebo deaktivované zvukové zariadenie v systéme Windows.
 • Identifikuje sa, či nie je stlmená hlasitosť zvukového zariadenia.
 • Identifikuje sa, či hlasitosť zvukového zariadenia nie je nastavená na príliš nízku hodnotu.
 • Identifikuje sa, či je zvukové zariadenie nastavené ako predvolené.
 • Zisťuje sa, či je zvukové zariadenie zapojené.
 • Zobrazuje sa chybové hlásenie, v ktorom sa uvádza: Pravdepodobne sa vyskytol problém so zvukovým zariadením.
Pracuje v systéme
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows Server 2003 R2
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
 • Windows 8
 • Windows 8.1
Vzťahuje sa na
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows Server 2003 R2
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
 • Windows 8
 • Windows 8.1
Microsoft Fix it
Inštrukcie na spustenie
 • Kliknite na tlačidlo Spustiť teraz nižšie
 • Spustenie následne vykonajte podľa výziev zobrazených na obrazovke
Spustiť teraz
error
 Ľutujeme, ale váš operačný systém nie je v súčasnosti v službe Microsoft Fix it podporovaný.