Automati?kai aptikti ir spr?sti garso ?ra?ymo ir kt. problemas

Automati?kai aptinka ir sprend?ia j?s? kompiuterio garso problemas, kai kompiuteris ne?ra?o garso.
Kas juo pataisoma
 • Patikrinkite, ar veikia tinkamos garso tarnybos.
 • Patikrinkite, ar j?s? garso ?renginys n?ra u?draustas arba i?jungtas ?Windows? sistemoje.
 • Patikrinkite, ar j?s? garso ?renginys n?ra nutildytas.
 • Patikrinkite, gal j?s? garso ?renginys yra nustatytas veikti per tyliai, kad gal?tum?te gird?ti.
 • Patikrinkite, ar garso ?renginys yra nustatytas kaip numatytasis.
 • Patikrinkite, ar j?s? garso ?renginys yra prijungtas.
 • Parodomas klaidos prane?imas, kuriame nurodyta: ?Gali b?ti kil? garso ?renginio problem??.
Veikia
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows Server 2003 R2
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
 • Windows 8
 • Windows 8.1
Taikoma
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows Server 2003 R2
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
 • Windows 8
 • Windows 8.1
?Microsoft Fix it?
Vykdymo instrukcija
 • Spustel?kite ?emiau mygtuk? Vykdyti dabar.
 • Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad paleistum?te.
Vykdyti dabar
error
 Deja, j?s? operacin?s sistemos ?iuo metu nepalaiko ?Microsoft Fix it?.