אבחון ותיקון אוטומטיים של בעיות שמע והקלטת אודיו

אבחן ותקן באופן אוטומטי בעיות בקול ושמע במחשב כאשר המחשב לא מקליט קול.
מה הכלי מתקן...
 • בדוק אם שירותי השמע הנכונים פועלים.
 • בדוק אם התקן השמע אינו זמין או כבוי ב- Windows.
 • בדוק אם התקן השמע מושתק.
 • בדוק אם עוצמת הקול של התקן השמע נמוכה מדי מכדי לשמוע.
 • בדוק אם התקן השמע אינו מוגדר כברירת המחדל.
 • בדוק אם התקן השמע מחובר.
 • מוצגת הודעה שמציינת: "ייתכן שיש בעיה בהתקן השמע שלך".
פועל ב...
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows Server 2003 R2
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
 • Windows 8
 • Windows 8.1
חל על...
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows Server 2003 R2
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
 • Windows 8
 • Windows 8.1
Microsoft Fix it
הוראות להפעלה
 • לחץ על הלחצן הפעל כעת למטה.
 • לאחר מכן, פעל בהתאם להנחיות ההפעלה
הפעל כעת
error
 מצטערים, אך מערכת ההפעלה שברשותך אינה נתמכת על-ידי Microsoft Fix it במועד זה.