Automatická diagnostika a oprava problémů s nahráváním zvuku v systému Windows

Pokud v počítači nelze přehrávat zvuk nebo pokud je v systému Windows zvuk ztišen, opraví problémy počítače se zvukem.
Popis opravy
 • Zkontroluje, zda není ve službě Windows Update zakázána podpora ovladačů
 • Zkontroluje, zda ovladač zvukového zařízení správně pracuje
 • Zkontroluje, zda nebyly zastaveny nezbytné zvukové služby
 • Zkontroluje, zda zvukové zařízení nebylo v systému Windows zakázáno
 • Zkontroluje, zda zvukové zařízení není ztlumeno
 • Zkontroluje, zda hlasitost zvukového zařízení není nastavena na neslyšitelnou úroveň
 • Zkontroluje, zda je zvukové zařízení nastaveno jako výchozí
 • Zkontroluje, zda je zvukové zařízení připojeno
 • Vygeneruje následující chybovou zprávu: „Mohlo dojít k problému se zvukovým zařízením.“
Běží na
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows Server 2003 R2
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
 • Windows 8
 • Windows 8.1
Platí pro
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows Server 2003 R2
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
 • Windows 8
 • Windows 8.1
Microsoft Fix it
Pokyny ke spuštění
 • Klikněte na níže uvedené tlačítko Spustit.
 • Následuje dialog žádající o povolení ke spuštění
Spustit
error
 Nástroj Microsoft Fix it bohužel v současné době nepodporuje váš operační systém.