Diagnostisera och lösa uppspelnings- och ljudproblem automatiskt

Diagnostisera och reparera automatiskt problem med uppspelning av ljud på datorn eller när datorn inte spelar upp något ljud.
Korrigeringar som utförs
 • Se efter om rätt ljudtjänster körs
 • Se efter om ljudenheten är inaktiverad eller aktiverad i Windows
 • Se efter om ljudet är avstängt på ljudenheten
 • Se efter om volymen på ljudenheten är för lågt inställd för att höras
 • Se efter om ljudenheten inte är angiven som standard
 • Se efter om ljudenheten är inkopplad
 • Du får följande felmeddelande: Ljudenheten kan ha drabbats av ett problem
Körs på
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows Server 2003 R2
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
Gäller för
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows Server 2003 R2
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
Microsoft Fix it
Instruktioner för körning
 • Klicka på knappen Kör nu nedan.
 • Följ sedan instruktionerna på skärmen för att starta
Kör
error
 Vi beklagar, men ditt operativsystem stöds inte av Microsoft Fix it just nu.