Automati?kai aptikti ir spr?sti garso atk?rimo ir kt. problemas

Automati?kai diagnozuoja ir sprend?ia j?s? kompiuterio garso problemas arba kai kompiuteris neatkuria garso.
Kas juo pataisoma
 • Patikrinkite, ar veikia tinkamos garso tarnybos
 • Patikrinkite, ar j?s? garso ?renginys n?ra u?draustas arba i?jungtas ?Windows? sistemoje
 • Patikrinkite, ar j?s? garso ?renginys n?ra nutildytas
 • Patikrinkite, gal j?s? garso ?renginys yra nustatytas veikti per tyliai, kad gal?tum?te gird?ti
 • Patikrinkite, ar garso ?renginys yra nustatytas kaip numatytasis
 • Patikrinkite, ar j?s? garso ?renginys yra prijungtas
 • Parodomas klaidos prane?imas, kuriame nurodyta: gali b?ti problem? d?l j?s? garso ?renginio
Veikia
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows Server 2003 R2
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
Taikoma
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows Server 2003 R2
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
?Microsoft Fix it?
Vykdymo instrukcija
 • Spustel?kite ?emiau mygtuk? Vykdyti dabar.
 • Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad paleistum?te.
Vykdyti dabar
error
 Deja, j?s? operacin?s sistemos ?iuo metu nepalaiko ?Microsoft Fix it?.