אבחון ותיקון אוטומטיים של בעיות שמע וניגון שמע

אבחן ותקן באופן אוטומטי בעיות בקול ושמע במחשב או בעיות שבהן המחשב לא משמיע קול.
מה הכלי מתקן
 • בדוק אם שירותי השמע הנכונים פועלים
 • בדוק אם התקן השמע אינו זמין או כבוי ב- Windows
 • בדוק אם התקן השמע מושתק
 • בדוק אם עוצמת הקול של התקן השמע נמוכה מדי מכדי לשמוע
 • בדוק אם התקן השמע אינו מוגדר כברירת המחדל
 • בדוק אם התקן השמע מחובר
 • מוצגת הודעה שמציינת: ייתכן שיש בעיה בהתקן השמע שלך
פועל ב
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows Server 2003 R2
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
חל על
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows Server 2003 R2
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
Microsoft Fix it
הוראות להפעלה
 • לחץ על הלחצן הפעל כעת למטה.
 • לאחר מכן, פעל בהתאם להנחיות ההפעלה
הפעל כעת
error
 מצטערים, אך מערכת ההפעלה שברשותך אינה נתמכת על-ידי Microsoft Fix it במועד זה.