วิชวลเอฟเฟ็กต์ Windows Aero Glass ไม่ทำงานหรือไม่แสดง

วินิจฉัยหรือแก้ไขปัญหาแบบอัตโนมัติเมื่อแสดง Aero Glass ชุดรูปแบบ และความโปร่งใสไม่ทำงาน หรือปิดใช้งานอยู่ใน Windows Vista บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
จะมีการแก้ไขอะไร
 • โปรแกรมที่คุณกำลังรันไม่แสดง Aero
 • การแสดง Aero บางอย่าง เช่น ความโปร่งใสไม่ถูกแสดง
 • ระบุว่า การ์ดแสดงผลของคุณไม่สนับสนุนค่าติดตั้ง Aero ที่จำเป็น ความลึกของสี หรือมีหน่วยความจำไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนการแสดง Aero บางตัว
 • ระบุว่า เซอร์วิสเดสก์ท็อปที่จำเป็น ชุดรูปแบบและดรรชนีกำลังรันอยู่ หรือปิดใช้งานเพื่อแสดง Aero
 • ระบุว่า ค่าติดตั้งพลังงานในปัจจุบันไม่สนับสนุนการแสดงผลบนเดสก์ท็อปของ Aero เช่น การทำงานโดยใช้พลังงานแบตเตอรี
 • เส้นขอบ Windows ไม่แสดงความโปร่งใสของ Aero
ทำงานบน
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
นำไปใช้กับ
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
Microsoft Fix it
คำแนะนำในการเรียกใช้
 • คลิกปุ่ม เรียกใช้เดี๋ยวนี้ ด้านล่าง
 • จากนั้นปฏิบัติตามพร้อมท์บนหน้าจอเพื่อเริ่มการทำงาน
เรียกใช้เดี๋ยวนี้
error
 ขออภัย ระบบปฏิบัติของคุณไม่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft Fix it ในขณะนี้