Windows Aero Glass vizuelni efekti ne rade ili se ne prikazuju

Automatski dijagnostikujte i re?ite probleme kada vizuelni efekti, teme i prozirnost grafi?kog re?ima Aero Glass ne rade ili su onemogu?eni u operativnom sistemu Windows Vista na ra?unaru.
Problemi koje otklanja
 • Program koji koristite ne prikazuje efekte grafi?kog re?ima Aero
 • Ne prikazuju se neki efekti grafi?kog re?ima Aero, na primer prozirnost
 • Proverite da li va?a grafi?ka kartica podr?ava potrebne postavke i dubinu boje za grafi?ki re?im Aero ili nema dovoljno memorije da bi podr?avala neke efekte grafi?kog re?ima Aero
 • Proverite da li su potrebne usluge, teme i indeksi radne povr?ine pokrenuti ili onemogu?eni da bi prikazivali efekte grafi?kog re?ima Aero
 • Proverite da li trenutne postavke napajanja podr?avaju efekte radne povr?ine grafi?kog re?ima Aero, na primer rad uz napajanje sa baterije
 • Ivice operativnog sistema Windows ne prikazuju prozirnost grafi?kog re?ima Aero
Radi na
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
Odnosi se na
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
Microsoft Fix it
Uputstvo za pokretanje
 • Kliknite na dugme Pokreni odmah ispod
 • Zatim sledite uputstva na ekranu za pokretanje
Pokreni odmah
error
 ?ao nam je, ali Microsoft Fix it trenutno ne podr?ava va? operativni sistem.