Vyhľadávanie v životných cykloch produktov spoločnosti Microsoft

Späť na domovskú stránku životného cyklu technickej podpory

Spoločnosť Microsoft poskytuje podporu pre aktuálny balík Service Pack určený pre produkty uvedené nižšie, v niektorých prípadoch aj pre balík Service Pack vydaný bezprostredne predtým. Podrobné informácie o zásadách poskytovania technickej podpory pre balíky Service Pack nájdete na lokalite Najčastejšie otázky o zásadách životného cyklu podpory. Ak máte otázky týkajúce sa poskytovania technickej podpory pre niektorý z produktov, obráťte sa na zástupcu spoločnosti Microsoft. Ak potrebujete technickú podporu, navštívte webovú lokalitu Kontaktujte spoločnosť Microsoft.

Na informácie na tejto stránke sa vzťahuje Prehlásenie spoločnosti Microsoft o zmenách obsahu publikovaného online (EN). Navštevujte túto lokalitu pravidelne, aby ste mali informácie o prípadných zmenách.

Hľadanie na lokalite technickej podpory spoločnosti Microsoft

 
PomocZadajte celý alebo čiastkový názov produktu, ktorý chcete vyhľadať
 
PomocDátum začatia životného cyklu je odhadovaným termínom sprístupnenia technickej podpory produktu či služby na príslušných svetových trhoch.
 
PomocDátum bežnej podpory (Mainstream Support) je posledný dátum podpory produktu v rámci bežnej podpory.
 
PomocDátum rozšírenej podpory (Extended Support) je posledný dátum podpory produktu v rámci rozšírenej podpory
 
PomocVyhľadávať sa bude dátum bežnej i rozšírenej podpory
 
PomocDátum balíka Service Pack je koncovým dátumom, kedy je produkt zahrnutý v technickej podpore balíka Service Pack.