Životní cyklus podpory společnosti Microsoft

Životní cyklus podpory produktů společnosti Microsoft obsahuje konzistentní a předvídatelná pravidla dostupnosti odborné pomoci pro produkt v době jeho uvedení a během jeho životního cyklu. Při pochopení těchto pravidel jsou zákazníci lépe schopni naplánovat svoje investice do IT a investice do informačních technologií v budoucnu.

Informace o Životním cyklu podpory

Fáze životního cyklu produktu

Zásady životního cyklu podpory společnosti Microsoft poskytují konzistentní a předvídatelné vodítko pro dostupnost podpory produktu při jeho uvedení na trh i v průběhu jeho životnosti. Pokud zákazníci vědí, jaká podpora produktu je dostupná, mohou naplno optimalizovat správu svých investic do IT i strategické plánování pro úspěšnou budoucnost v oblasti IT.

Prohledat podporu životního cyklu

Pokud svůj produkt nenajdete v seznamu, podívejte se na informace o životním cyklu na stránce Další produkty nebo Zastaralé produkty.

Zásady podpory v rámci životního cyklu

Zásady životního cyklu podpory společnosti Microsoft

Zásady životního cyklu podpory společnosti Microsoft platí pro většinu produktů, které jsou aktuálně dostupné prostřednictvím maloobchodního prodeje nebo multilicenčních programů, a pro většinu budoucích produktů. Aktuální zásady společnosti Microsoft, popsané níže, nabízejí minimálně:

 • Na úrovni podporovaných aktualizací Service Pack pro firemní a vývojářské produkty a desktopové operační systémy bude společnost Microsoft poskytovat podporu aktualizací zabezpečení po dobu 10 let (nejméně 5 let prostřednictvím hlavní fáze podpory a nejméně 5 let prostřednictvím rozšířené podpory).
 • Minimálně 5 let v průběhu hlavní fáze podpory na úrovni podporovaných aktualizací Service Pack pro spotřebitelské a multimediální produkty
 • 4 roky standardní podpory pro spotřebitelské hardwarové produkty

Fáze životního cyklu podpory pro profesně zaměřený software, vývojářský, spotřebitelský a multimediální software


 
Typ podporyFáze Standardní podporaFáze rozšířené podpory Svépomocná online podpora
Požadavek na změnu návrhu a funkcí produktuDostupnéNení k dispoziciPřístup k volně dostupnému online obsahu, jako jsou články znalostní báze Knowledge Base, online informace o produktech nebo webcasty online podpory
Aktualizace zabezpečení Dostupné Dostupné
Aktualizace nesouvisející se zabezpečenímDostupnéK dispozici pouze s rozšířenou podporu ve formě oprav hotfix.
Bezplatná podpora1, která je součástí licence, licenčního programu2 nebo jiného programu bezplatné podpory. DostupnéNení k dispozici3
Placená podpora (včetně programů Premier a Essential placených za incident podpory) DostupnéDostupné
obrázek – dostupnéDostupnéobrázek – není k dispoziciNení k dispoziciobrázek – k dispozici pouze s opravou hotfixK dispozici pouze s rozšířenou podporou ve formě opravy Hotfix
Není dostupné pro spotřebitelské desktopové operační systémy.
* Upozornění: Zásady životního cyklu podpory společnosti Microsoft neplatí pro všechny produkty. Chcete-li zjistit konkrétní počáteční a koncová data příslušných produktů, můžete vyhledávat v databázi životních cyklů podpory produktů.

1 Odkazuje na možnosti telefonické podpory a online podpory.
2 Například incidenty podpory obdržené prostřednictvím programu Software Assurance pro serverové produkty.
3 Může být dostupná omezená podpora (liší se podle produktu).

Fáze životního cyklu podpory pro spotřebitelský hardware


Typ podporyFáze Standardní podporaSvépomocná online podpora
Oprava hardwaruOpravy nebo výměny hardwaru a součástí jsou k dispozici po celý životní cyklus podpory. Služby jsou bezplatné pro produkty, na které se vztahuje záruka, a placené pro produkty, na které se záruka nevztahuje.Přístup k volně dostupnému online obsahu, jako jsou články znalostní báze Knowledge Base, online informace o produktech nebo online podpora.
Placená a online podporaJe k dispozici, ale mohou být účtovány poplatky, možnosti viz telefonická podpora a online podpora.
Aktualizace softwaru a zabezpečeníAktualizace k dispozici pro software, který je zabudovaný (integrovaný) do produktu nebo je potřebný pro jeho funkci, jako jsou například ovladače nebo firmware.

Software instalovaný v hardwarovém zařízení, jako je například operační systém Windows běžící na zařízení Surface, se řídí zásadami životního cyklu podpory softwaru.
 

Hlavní fáze podpory

Hlavní fáze podpory je první fáze životního cyklu podpory produktu.
Hlavní fáze podpory pro softwarové produkty na úrovni podporovaných aktualizací Service Pack zahrnuje následující:

 • Podpora incidentů (bezplatná podpora incidentů, placená podpora incidentů, podpora placená hodinově, podpora pro záruční žádosti)
 • Podpora ve formě aktualizací zabezpečení
 • Možnost požádat o aktualizace nesouvisející se zabezpečením

Upozornění:

 • U některých produktů může být k získání těchto výhod vyžadována registrace v programu údržby.
Standardní podpora pro spotřebitelské hardwarové produkty zahrnuje:
 • Opravy nebo výměny hardwaru a součásti
 • Bezplatné služby pro produkty, na které se vztahuje záruka
 • Placená podpora po vypršení záruky
 • Aktualizace softwaru a zabezpečení

Rozšířená podpora

Fáze rozšířené podpory následuje hlavní fázi podpory pro firemní a vývojářské produkty a pro desktopové operační systémy.
Rozšířená podpora na úrovni podporovaných aktualizací Service Pack zahrnuje následující:

 • Placená podpora4
 • Podpora ve formě aktualizací zabezpečení bez dalších poplatků.
 • Aktualizace, které se netýkají zabezpečení, vyžadují zakoupenou rozšířenou podporu ve formě oprav hotfix (platí také poplatky za jednotlivou opravu).5
  Rozšířená podpora ve formě oprav hotfix není dostupná pro spotřebitelské desktopové operační systémy. Další podrobnosti jsou popsané zde.

Upozornění:

 • V průběhu fáze rozšířené podpory společnost Microsoft nepřijímá požadavky na podporu v záruce, změny návrhu nebo nové funkce.
 • Pro spotřebitelské, spotřebitelské hardwarové a multimediální produkty není k dispozici rozšířená podpora.
 • U některých produktů může být k získání těchto výhod vyžadována registrace v programu údržby.

4 Může být dostupná omezená bezplatná podpora (liší se podle produktu).

5 Zásady životního cyklu podpory společnosti Microsoft ve fázi rozšířené podpory umožňují vytváření a širokou distribuci určitých aktualizací nesouvisejících se zabezpečením. Může být například potřeba poskytnout aktualizaci nesouvisející se zabezpečením, která umožní trvalé připojení a údržbu pomocí služby Automatické aktualizace nebo služby Windows Server Update Service.

Svépomocná online podpora

Samoobslužná online podpora je k dispozici v průběhu životního cyklu jednotlivých produktů a po dobu nejméně 12 měsíců od ukončení jejich podpory. Zákazníci budou mít k dispozici články online znalostní báze Microsoft Knowledge Base, nejčastější dotazy, nástroje pro řešení potíží a další zdroje pro řešení běžných potíží.

Upozornění:

 • U některých produktů může být k získání těchto výhod vyžadována registrace v programu údržby.

Zásady životního cyklu podpory aktualizací Service Pack

Zásady životního cyklu podpory aktualizací Service Pack

Součástí trvalého úsilí o zlepšování softwaru společnosti Microsoft je vytváření a vydávání aktualizací a oprav pro zjištěné problémy. Mnoho z těchto oprav je pravidelně spojováno do jediného balíčku (označovaného jako aktualizace Service Pack), který je dán k dispozici pro instalaci. U fáze Standardní podpora i Rozšířená podpora je k průběžnému získávání úplné podpory (včetně aktualizací zabezpečení a aktualizací pro změny letního času) potřeba mít nainstalovanou podporovanou aktualizaci Service Pack pro daný produkt.

Zásady podpory aktualizace Service Pack

 • Po vydání nové aktualizace Service Pack bude Microsoft poskytovat podporu pro předchozí aktualizaci Service Pack po dobu 12 nebo 24 měsíců – to závisí na produktové řadě (například řada Windows, Office, Servery nebo Vývojářské nástroje).
 • Když podpora aktualizace Service Pack skončí, Microsoft už nebude pro danou aktualizaci Service Pack poskytovat nové aktualizace zabezpečení, aktualizace pro změny letního času ani další aktualizace jiné než aktualizace zabezpečení. Dále bude dostupná přiměřená podpora, jak popisujeme níže.
 • Když skončí podpora produktu, skončí také podpora všech aktualizací Service Pack pro daný produkt. Zásady podpory aktualizací Service Pack se nahradí zásadami životního cyklu podpory produktu.
 • Časové osy podpory pro aktualizace Service Pack zůstávají konzistentní v rámci produktové řady.
 • Při vydání nové aktualizace Service Pack bude společnost Microsoft publikovat časové osy podpory specifické pro předchozí aktualizaci Service Pack.

Zákazníkům důrazně doporučujeme, aby používali podporované aktualizace Service Pack, a měli tak jistotu, že pracují s nejnovější a nejbezpečnější verzí produktů.

Zákazníkům s verzemi aktualizací Service Pack bez plné podpory Microsoft nabízí přiměřená podpora následující řešení:

 1. Přiměřenou podporu bude poskytovat podpora zákazníků společnosti Microsoft. Bude dostupná i pomocí nabídek podpory spravovaných Microsoftem (např. program Premier Support).
 2. Pokud bude potřeba případ podpory předat vývojovému oddělení k dalšímu zkoumání nebo pokud bude potřebovat aktualizace související nebo nesouvisející se zabezpečením, podpora zákazníky požádá, aby upgradovali Service Pack na podporovanou verzi.
 3. Přiměřená podpora nezahrnuje možnost využít prostředky Microsoftu pro vývoj produktů a technická řešení můžou být omezená nebo nedostupná.

Zde je uvedená tabulka produktových řad Microsoft a doba podpory aktualizací Service Pack pro každou z nich:

Produktová řada12 měsíců24 měsíců
Klienty a servery Windows Dostupné
Dynamics Dostupné
OfficeDostupné 
ServeryDostupné 
Nástroje pro vývojářeDostupné 
Spotřebitelský software, multimédia a hryDostupné 

Tyto zásady podpory zákazníkům umožňují v hlavní fázi podpory získávat existující nebo žádat nové aktualizace (jiné než bezpečnostní) pro podporované verze aktualizací Service Pack.

Aktualizace Service Pack nejsou automaticky upravené tak, aby zahrnovaly aktualizace nesouvisející se zabezpečením, vytvořené po datu vydání aktualizace Service Pack. Starší aktualizace Service Pack je možné upravit tak, aby zahrnovaly aktualizace nesouvisející se zabezpečením, vytvořené po vydání příslušné aktualizace Service Pack. Kontaktujte společnost Microsoft a požádejte o provedení potřebné úpravy.

Aktualizace zabezpečení vydávané s bulletiny střediskem Microsoft Security Response Center se budou recenzovat a vytvářet pouze pro podporované aktualizace Service Pack. Aktualizace pro změny letního času a časové zóny se vytvářejí pouze pro plně podporované aktualizace Service Pack.

Společnost Microsoft zákazníkům důrazně doporučuje, aby včas posuzovali a instalovali aktualizace Sevice Pack a zajistili tak aktuálnost produktu a kompatibilitu s nejnovějším bezpečnostním softwarem.

Tyto revidované zásady nabyly účinnosti 13. dubna 2010.

Zásady pro aktualizace zabezpečení

Zásady životního cyklu aktualizací zabezpečení

Společnost Microsoft se zaměřuje na poskytování produktů s vylepšeným zabezpečením. Naším dlouhodobým cílem je odstranění chyb zabezpečení ze všech svých produktů ještě před jejich vydáním. Klíčovou součástí této vize je realizace konceptu důvěryhodných počítačů – Trustworthy Computing. Přestože se při vývoji snažíme chyby zabezpečení odstranit, nedokážeme odstranit všechny a musíme být připravení zareagovat na to, když se objeví další.

Zásady pro aktualizace zabezpečení

Společnost Microsoft bude poskytovat podporu aktualizací zabezpečení po dobu nejméně 10 let (prostřednictvím fáze Rozšířená podpora) pro firemní a vývojářské produkty a pro desktopové operační systémy. Aktualizace zabezpečení se budou týkat pouze úrovně podporovaných aktualizací Service Pack pro tyto produkty.

Společnost Microsoft bude poskytovat podporu aktualizací zabezpečení prostřednictvím fáze Standardní podpora pro spotřebitelské a multimediální produkty. Aktualizace zabezpečení se budou týkat pouze úrovně podporovaných aktualizací Service Pack pro tyto produkty.

 • K průběžnému získávání a instalaci aktualizací zabezpečení v průběhu hlavní a rozšířené fáze podpory je nutné, aby byla nainstalovaná podporovaná aktualizace Service Pack daného produktu.
 • Aktualizace zabezpečení budou k dispozici na webu Windows Update v průběhu hlavní fáze podpory a fáze rozšířené podpory (pokud je dostupná).
 • Společnost Microsoft svým zákazníkům doporučuje nainstalovat nejnovější bezpečnostní aktualizace a aktualizace Service Pack, aby byli co nejlépe chráněni. Starší produkty, jako je například Microsoft Windows Server 2000, nemusí splňovat dnešní náročnější požadavky na zabezpečení. Může se stát, že společnost Microsoft nebude moci poskytovat aktualizace zabezpečení pro starší produkty.

Pro spotřebitelské hardwarové produkty jsou aktualizace k dispozici pro software, který je zabudovaný (integrovaný) do produktu, nebo je potřebný pro jeho funkci, jako jsou například ovladače nebo firmware. Software instalovaný na hardwarové zařízení, jako je například operační systém Windows běžící na zařízení Surface, se řídí zásadami životního cyklu podpory softwaru.

Informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Microsoft a nejnovějších bulletinech zabezpečení získáte na webových stránkách Centrum Microsoft pro zabezpečení a ochranu.

Zásady životního cyklu technické podpory pro služby Online Services

Zásady životního cyklu podpory služeb Microsoft Online Services

Služby Online Services pro firmy a vývojáře

Služby Online Services umožňují zákazníkům nové způsoby implementace změn v prostředí IT. Tyto změny jsou často rychlejší a vyžadují, aby zákazníci byli upozorněni na nadcházející úpravy cloudové služby.

Společnost Microsoft připouští, že služby Online Services jsou svou podstatou dynamičtější. Poskytují společnostem zvýšenou flexibilitu, ale současně vyžadují, aby zásady životního cyklu podpory zajišťovaly jejich předvídatelnost. Organizace IT, které jsou obeznámeny se standardními zásadami životního cyklu podpory společnosti Microsoft pro místní software, zjistí, že tyto zásady online poskytují konzistentní a předvídatelný životní cyklus podpory, na který jsou od společnosti Microsoft zvyklí.

Další podrobné informace o zásadách pro cloudové služby Microsoft Azure naleznete v tématu Cloudové služby Microsoft Azure – časté dotazy.

Zásady životního cyklu podpory služeb Online Services pro firmy a vývojáře

Zásady služeb Online Services pro firmy a vývojáře nabízejí tři hlavní funkce:

Dostupnost podpory

 • Služby podpory společnosti Microsoft budou k dispozici po dobu trvání smlouvy zákazníka na služby Online Service se společností Microsoft.

Oznámení

 • Není-li uvedeno jinak, společnost Microsoft u všech služeb Microsoft Online Services upozorní zákazníka alespoň s 12měsíčním předstihem na nutnost přijetí změn, které jsou považovány za „rušivé“.
  • V případě zákazníků s produktem CRM Online společnost Microsoft poskytne 6měsíční lhůtu s výjimkou případu, kdy dochází k odebrání podpory pro základový požadavek na systém. V takovém případě společnost Microsoft dodrží standardní zásady oznámení 12 měsíců předem.  Informace o výjimce pro CRM Online naleznete v nejčastějších dotazech k zásadám online (http://support.microsoft.com/gp/OsslFaq).
 • „Rušivá změna“ označuje takovou změnu, která od zákazníka nebo správce vyžaduje provedení určitých kroků, aby se zabránilo výraznému zhoršení kvality běžného provozu dané služby Online Service.
 • Oznamovací lhůta se nevztahuje na aktualizace nebo změny související se zabezpečením.

Migrace a kontinuita služby

 • Společnost Microsoft nejméně s 12měsíčním předstihem upozorní na ukončení služby Online Service pro firmy a vývojáře.
 • Společnost Microsoft zachová data zákazníků nejméně po dobu 30 dnů s cílem usnadnit migraci nebo aktivity obnovení před zrušením zajišťování služby Online Service.

Na informace na této stránce se vztahuje prohlášení o zásadách společnosti Microsoft a upozornění na změny. Na tento web se pravidelně vracejte a kontrolujte případné změny.