Životný cyklus technickej podpory spoločnosti Microsoft

Zásady životného cyklu technickej podpory poskytovanej spoločnosťou Microsoft poskytujú konzistentné a predurčené pokyny týkajúce sa dostupnosti technickej podpory v čase vydania produktu a počas životnosti produktu. Informovanosť o dostupnej produktovej podpore umožňuje zákazníkom čo najlepšie riadenie investícií do informačných technológií a ich úspešné strategické plánovanie.

Informácie o životných cykloch technickej podpory

Životný cyklus technickej podpory spoločnosti Microsoft

Zásady životného cyklu technickej podpory spoločnosti Microsoft poskytujú konzistentné a predurčené pokyny týkajúce sa dostupnosti technickej podpory v čase vydania produktu a počas životnosti produktu. Informovanosť o dostupnej produktovej podpore umožňuje zákazníkom čo najlepšie riadenie investícií do informačných technológií a ich úspešné strategické plánovanie.

Vyhľadanie životného cyklu podpory

Ak daný produkt nie je v týchto zoznamoch uvedený, prezrite si informácie o životných cykloch technickej podpory na stránke Ďalšie produkty alebo na stránke Zastarané produkty.

Zásady životného cyklu technickej podpory

Zásady životného cyklu technickej podpory spoločnosti Microsoft

Zásady životného cyklu technickej podpory spoločnosti Microsoft sa vzťahujú na väčšinu produktov, ktoré sú v súčasnosti dostupné prostredníctvom maloobchodného predaja či multilicencie, ako aj na produkty, ktorých vydanie sa plánuje v budúcnosti. Nižšie popísané aktuálne zásady spoločnosti Microsoft zaisťujú minimálne:

 • 10 rokov technickej podpory (minimálne 5 rokov bežnej podpory a minimálne 5 rokov rozšírenej podpory) na úrovni podporovaného balíka Service Pack pre podnikové a vývojárske produkty a počítačové operačné systémy,
 • minimálne 5 rokov bežnej podpory spotrebiteľských a multimediálnych produktov na úrovni podporovaného balíka Service Pack,
 • 4 roky bežnej podpory spotrebiteľských hardvérových produktov.

Fázy životného cyklu technickej podpory podnikového, vývojárskeho, spotrebiteľského a multimediálneho softvéru


 
Typ technickej podporyFáza bežnej technickej podporyFáza rozšírenej technickej podpory Samoobslužná podpora online
Požiadavka na zmenu dizajnu a funkcií produktuJe k dispozíciiNie je k dispozíciiBezplatný prístup k online obsahu, napríklad k článkom databázy Knowledge Base, online informáciám o produktoch a webovým vysielaniam online technickej podpory
Aktualizácie zabezpečenia Je k dispozícii Je k dispozícii
Aktualizácie nevzťahujúce sa na zabezpečenieJe k dispozíciiK dispozícii iba s predĺženou technickou podporou vo forme rýchlych opráv
Doplnková podpora1 tvoriaca súčasť licencie, licenčného programu2 alebo ďalších bezplatných programov poskytovania podpory Je k dispozíciiNie je k dispozícii3
Platená podpora (vrátane podpory typu Premier a Essential s platbou pri každom incidente) Je k dispozíciiJe k dispozícii
Obrázok Je k dispozíciiJe k dispozíciiObrázok Nie je k dispozíciiNie je k dispozíciiObrázok K dispozícii iba s rýchlou opravouK dispozícii iba s predĺženou technickou podporou vo forme rýchlych opráv
Nie je k dispozícii pre počítačové operačné systémy určené pre koncových používateľov
*Poznámka: Zásady životného cyklu technickej podpory spoločnosti Microsoft sa nevzťahujú na všetky produkty. Konkrétne dátumy začiatku a konca technickej podpory jednotlivých produktov nájdete v databáze životných cyklov technickej podpory produktov.

1 Odkazuje na telefonickú podporu a možnosti využívania podpory online.
2 Napríklad incidenty technickej podpory získané v rámci programu Software Assurance pre serverové produkty.
3 K dispozícii môže byť obmedzená doplnková podpora (v závislosti od produktu).

Fázy životného cyklu technickej podpory spotrebiteľského hardvéru


Typ technickej podporyFáza bežnej technickej podporySamoobslužná podpora online
Oprava hardvéruOpravy hardvéru, náhradné súčasti a ich výmena sú dostupné počas celého životného cyklu technickej podpory. V prípade produktov v záruke sú servisné služby bezplatné a v prípade produktov s uplynutou zárukou sú dostupné za poplatok.Bezplatný prístup k online obsahu, napríklad k článkom databázy Knowledge Base, online informáciám o produktoch a online technickej podpore
Platená technická podpora a online technická podporaDostupná (môže byť spoplatnená). Možnosti nájdete na lokalite telefonickej podpory a online podpory
Aktualizácie softvéru a zabezpečeniaAktualizácie sa poskytujú pre softvér, ktorý je vstavaný v zariadení alebo ktorý sa vyžaduje na používanie zariadenia, ako je napríklad firmvér alebo ovládače.

Softvér, ktorý je možné nainštalovať do hardvérového zariadenia, ako je napríklad operačný systém Windows v zariadení Surface, sa riadi zásadami životného cyklu technickej podpory softvéru.
 

Bežná podpora

Bežná podpora je prvou fázou životného cyklu technickej podpory produktu.
Bežná podpora softvérových produktov na úrovni podporovaného balíka Service Pack zahŕňa:

 • technickú podporu pre jednotlivé prípady (bezplatná technická podpora pre jednotlivé prípady, platená technická podpora pre jednotlivé prípady, technická podpora účtovaná hodinovou sadzbou, technická podpora vyplývajúca zo záručných podmienok),
 • technickú podporu vo forme aktualizácií zabezpečenia,
 • možnosť vyžiadania si aktualizácií nevzťahujúcich sa na zabezpečenie.

Poznámka:

 • Získanie týchto výhod môže byť pri niektorých produktoch podmienené registráciou v programe údržby.
Bežná podpora pre spotrebiteľské hardvérové produkty zahŕňa:
 • opravy hardvéru, náhradné súčasti a ich výmenu,
 • bezplatné servisné služby v prípade produktov v záruke,
 • spoplatnenú technickú podporu po uplynutí záruky,
 • aktualizácie softvéru a zabezpečenia.

Rozšírená podpora

Fáza rozšírenej podpory nasleduje po fáze bežnej podpory podnikových a vývojárskych produktov a počítačových operačných systémov.
Rozšírená podpora na úrovni podporovaného balíka Service Pack zahŕňa:

 • platenú podporu4,
 • bezplatnú technickú podporu vo forme aktualizácií zabezpečenia,
 • podporu vo forme aktualizácií nevzťahujúcich sa na zabezpečenie vyžaduje zakúpenie predĺženej technickej podpory vo forme rýchlych opráv (poplatky sa účtujú za jednotlivé opravy).5
  Predĺžená technická podpora vo forme rýchlych opráv nie je k dispozícii pre počítačové operačné systémy určené pre koncových používateľov. Ďalšie podrobnosti sú k dispozícii tu.

Poznámka:

 • Spoločnosť Microsoft nebude v období rozšírenej podpory prijímať žiadosti o záručnú technickú podporu, funkčné zmeny ani nové funkcie.
 • Rozšírená technická podpora nie je dostupná pre spotrebiteľské, spotrebiteľské hardvérové ani multimediálne produkty.
 • Získanie týchto výhod môže byť pri niektorých produktoch podmienené registráciou v programe údržby.

4 K dispozícii môže byť obmedzená doplnková podpora (v závislosti od produktu).

5 Zásady životného cyklu technickej podpory poskytovanej spoločnosťou Microsoft umožňujú počas fázy rozšírenej podpory vytvárať a distribuovať určité aktualizácie nevzťahujúce sa na zabezpečenie. Môže sa napríklad vyžadovať sprístupnenie aktualizácie nevzťahujúcej sa na zabezpečenie, ktorá zaistí kontinuitu pripojenia a funkčnosť služieb, prostredníctvom služby automatických aktualizácií alebo služby Windows Server Update.

Samoobslužná podpora online

Samoobslužná podpora online je dostupná počas životného cyklu produktu a najmenej 12 mesiacov od skončenia doby podpory daného produktu. Prostredníctvom článkov databázy Knowledge Base, najčastejších otázok, nástrojov na riešenie problémov a ďalších zdrojov informácií spoločnosti Microsoft, ktoré sú k dispozícii online, môžu zákazníci odstraňovať bežné problémy.

Poznámka:

 • Získanie týchto výhod môže byť pri niektorých produktoch podmienené registráciou v programe údržby.

Zásady životného cyklu technickej podpory balíkov Service Pack

Zásady životného cyklu technickej podpory balíkov Service Pack

Spoločnosť Microsoft svoj softvér neustále zdokonaľuje. V rámci tohto úsilia vyvíja aktualizácie a vykonáva opravy zistených problémov a poskytuje ich svojim zákazníkom. V pravidelných intervaloch sa niekoľko takýchto opráv zlúči do jedného balíka (nazývaného Service Pack) a tento balík sa sprístupní na inštaláciu. Fáza bežnej i rozšírenej technickej podpory softvéru si vyžadujú, aby bol s cieľom využívania úplnej podpory (vrátane aktualizácií zabezpečenia a letného času) pre daný produkt nainštalovaný podporovaný balík Service Pack.

Zásady poskytovania technickej podpory pre balíky Service Pack

 • Po vydaní nového balíka Service Pack bude spoločnosť Microsoft poskytovať po dobu 12 alebo 24 mesiacov technickú podporu pre predchádzajúcu verziu balíka Service Pack (v závislosti od produktového radu, napríklad Windows, Office, serverové produkty alebo vývojárske nástroje).
 • Po ukončení poskytovania technickej podpory pre balík Service Pack už spoločnosť Microsoft nebude poskytovať nové aktualizácie zabezpečenia, aktualizácie letného času ani iné aktualizácie pre tento balík Service Pack. K dispozícii bude naďalej komerčne primeraná podpora, ako sa uvádza nižšie.
 • Ukončením poskytovania technickej podpory pre produkt sa končí aj technická podpora pre balíky Service Pack daného produktu. Životný cyklus technickej podpory produktu nahrádza životný cyklus technickej podpory pre príslušný balík Service Pack.
 • Časový plán technickej podpory pre balíky Service Pack zostáva v rámci skupiny produktov konzistentný.
 • Časový plán technickej podpory pre predchádzajúci balík Service Pack bude spoločnosť Microsoft publikovať v čase vydania nového balíka Service Pack.

Zákazníkom sa dôrazne odporúča, aby používali balík Service Pack s úplnou podporou, a mali tak k dispozícii najnovšiu verziu produktu s najvyššou úrovňou zabezpečenia.

Pre zákazníkov používajúcich podporované produkty s verziami balíkov Service Pack, pre ktoré sa poskytuje úplná podpora, ponúka spoločnosť Microsoft komerčne primeranú podporu nasledujúcim spôsobom:

 1. Prostredníctvom oddelenia služieb zákazníkom a technickej podpory spoločnosti Microsoft a prostredníctvom ponúk spravovanej technickej podpory spoločnosti Microsoft (napríklad technickej podpory Premier) sa budú poskytovať incidenty komerčne primeranej podpory.
 2. Ak incident podpory vyžaduje eskaláciu na oddelenie vývoja a ďalšie pokyny, aktualizáciu zabezpečenia alebo inú aktualizáciu, zákazníci budú požiadaní, aby vykonali inováciu na balík Service Pack s úplnou podporou.
 3. Komerčne primeraná podpora nezahŕňa možnosť využitia informačných zdrojov a prostriedkov pre vývojárov produktov spoločnosti Microsoft. Alternatívne technické riešenia môžu byť obmedzené alebo nemusia byť k dispozícii.

Nižšie je uvedená tabuľka skupín produktov spoločnosti Microsoft a doba trvania technickej podpory pre balíky Service Pack pre tieto skupiny produktov:

Produktový rad12 mesiacov24 mesiacov
Klient a servery Windows Je k dispozícii
Dynamics Je k dispozícii
OfficeJe k dispozícii 
Serverové produktyJe k dispozícii 
Vývojárske nástrojeJe k dispozícii 
Spotrebiteľský softvér, multimédiá a hryJe k dispozícii 

Tieto zásady poskytovania technickej podpory umožňujú zákazníkom získať existujúce aktualizácie nevzťahujúce sa na zabezpečenie alebo požiadať o nové aktualizácie nevzťahujúce sa na zabezpečenie pre balíky Service Pack s úplnou podporou počas fázy poskytovania bežnej podpory.

Balíky Service Pack spoločnosť Microsoft neupravuje automaticky tak, aby zahŕňali aktualizácie nevzťahujúce sa na zabezpečenie vyvinuté po vydaní príslušného balíka Service Pack. Starší balík Service Pack možno upraviť tak, aby zahŕňal aktualizácie nevzťahujúce sa na zabezpečenie vyvinuté po vydaní balíka Service Pack. Ak chcete požiadať o takúto úpravu, obráťte sa na spoločnosť Microsoft.

Aktualizácie zabezpečenia vydávané v bulletinoch strediskom Microsoft Security Response Center sa budú kontrolovať a vytvárať iba pre podporované balíky Service Pack. Aktualizácie letného času a časových pásiem sa vytvárajú len pre balíky Service Pack s úplnou podporou.

Spoločnosť Microsoft dôrazne odporúča zákazníkom včas vyhodnotiť a nainštalovať najnovšie verzie balíkov Service Pack, aby sa zaručila aktualizácia systémov najnovším zabezpečovacím softvérom.

Tieto revidované zásady nadobudli účinnosť 13. apríla 2010.

Zásady poskytovania aktualizácií zabezpečenia

Zásady poskytovania aktualizácií zabezpečenia

Spoločnosť Microsoft venuje úsilie poskytovaniu produktov s vylepšeným zabezpečením. Dlhodobým cieľom spoločnosti Microsoft je odstrániť problémy súvisiace so zabezpečením zo všetkých svojich produktov ešte pred ich vydaním. Kľúčovým prvkom našej vízie je splnenie sna o dôveryhodnom používaní počítačov. Hoci sa problémy so zabezpečením snažíme odstrániť už počas vývoja, bezpečnostné chyby softvéru sú faktom, a preto musíme byť pripravení reagovať vždy, keď sa takéto chyby objavia.

Zásady poskytovania aktualizácií zabezpečenia

Pre podnikové a vývojárske produkty a počítačové operačné systémy bude spoločnosť Microsoft poskytovať technickú podporu vo forme aktualizácií zabezpečenia minimálne 10 rokov (vo fáze rozšírenej podpory). Aktualizácie zabezpečenia sa budú vzťahovať iba na podporovanú úroveň balíka Service Pack pre tieto produkty.

Pre spotrebiteľské a multimediálne produkty bude spoločnosť Microsoft poskytovať technickú podporu aktualizácií zabezpečenia vo fáze bežnej podpory. V prípade týchto produktov sa aktualizácie zabezpečenia budú vzťahovať iba na podporovanú úroveň balíka Service Pack.

 • Fáza bežnej i rozšírenej podpory vyžaduje, aby bol s cieľom získavania a inštalácie aktualizácií zabezpečenia nainštalovaný podporovaný balík Service Pack pre daný produkt.
 • Počas fázy bežnej podpory a rozšírenej podpory (ak bude dostupná) budú aktualizácie zabezpečenia k dispozícii prostredníctvom služby Windows Update.
 • S cieľom dosiahnutia najvyššej možnej úrovne zabezpečenia spoločnosť Microsoft svojim zákazníkom odporúča inštalovať najnovšie vydania produktov, aktualizácie zabezpečenia a balíky Service Pack. Staršie produkty, ako je napríklad systém Microsoft Windows Server 2000, nemusia spĺňať súčasné požiadavky na zabezpečenie, ktoré sú prísnejšie. Spoločnosť Microsoft nemusí byť schopná poskytovať aktualizácie zabezpečenia pre staršie produkty.

V prípade spotrebiteľských hardvérových produktov sa aktualizácie poskytujú pre softvér, ktorý je v nich vstavaný alebo ktorý sa vyžaduje na používanie zariadenia, ako je napríklad firmvér alebo ovládače. Softvér, ktorý je možné nainštalovať do hardvérového zariadenia, ako je napríklad operačný systém Windows v zariadení Surface, sa riadi zásadami životného cyklu technickej podpory softvéru.

Informácie o zásadách ochrany osobných údajov, ako aj najnovšie bulletiny týkajúce sa zabezpečenia, upozornenia na vírusy a súčasti na stiahnutie súvisiace so zabezpečením, nájdete na webovej lokalite Zabezpečenie a ochrana osobných údajov.

Zásady životného cyklu technickej podpory služieb online

Zásady životného cyklu technickej podpory služieb online spoločnosti Microsoft

Služby online pre podniky a vývojárov

Služby online poskytujú zákazníkom nové spôsoby implementácie zmien v prostrediach IT. Tieto zmeny sú často čoraz rýchlejšie a je potrebné, aby sa zákazníci pripravili na chystané zmeny v službe založenej na technológii cloud.

Spoločnosť Microsoft vie, že služby online sú vo svojej podstate dynamickejšie, a hoci spoločnostiam poskytujú vyššiu mieru flexibility, na zabezpečenie predvídateľnosti služby vyžadujú aj zásady životného cyklu podpory. Organizáciám IT, ktoré poznajú štandardné zásady životného cyklu podpory spoločnosti Microsoft pre lokálny softvér, poskytujú zásady služieb online konzistentné a predvídateľné možnosti životného cyklu podpory, aké očakávajú od spoločnosti Microsoft.

Podrobné informácie o zásadách cloudových služieb Microsoft Azure nájdete na stránke s najčastejšími otázkami o cloudových službách Microsoft Azure.

Zásady životného cyklu technickej podpory služieb online pre podniky a vývojárov

Zásady služieb online pre podniky a vývojárov sa vzťahujú na tri hlavné oblasti:

Dostupnosť technickej podpory

 • Služby podpory spoločnosti Microsoft budú dostupné počas celého obdobia platnosti zmluvy o službe online, ktorú má zákazník uzavretú so spoločnosťou Microsoft.

Upozornenie

 • Pokiaľ nie je uvedené inak, spoločnosť Microsoft bude zákazníkov všetkých svojich služieb online upozorňovať najmenej 12 mesiacov pred termínom, kedy bude potrebné prijať zmenu, v dôsledku ktorej dôjde k prerušeniu poskytovania služby.
  • Zákazníkov služby CRM Online bude spoločnosť Microsoft upozorňovať 6 mesiacov vopred, s výnimkou ukončenia poskytovania podpory pre požadovanú podriadenú súčasť, kedy bude spoločnosť Microsoft zákazníkov informovať štandardných 12 mesiacov vopred.  Informácie o výnimke týkajúcej sa služby CRM Online nájdete na stránke s najčastejšími otázkami o zásadách služieb online (http://support.microsoft.com/gp/OsslFaq/sk).
 • Zmena spôsobujúca prerušenie poskytovania služby predstavuje zmenu, v dôsledku ktorej musí zákazník alebo správca vykonať určitú akciu, aby nedošlo k výraznému obmedzeniu bežnej prevádzky služby online.
 • Lehota upozornenia sa nevzťahuje na zmeny súvisiace so zabezpečením a aktualizáciami.

Kontinuita služieb a migrácia

 • Spoločnosť Microsoft minimálne 12 mesiacov vopred upozorní na ukončenie poskytovania služby online pre podniky a vývojárov.
 • Spoločnosť Microsoft pred zrušením služby online uchováva údaje zákazníka minimálne 30 dní, aby mu uľahčila migrácie alebo činnosti obnovenia.

Publikovanie informácií na tejto stránke sa riadi dokumentom Vyhlásenie spoločnosti Microsoft o zmenách obsahu publikovaného online. Navštevujte túto stránku pravidelne. Dozviete sa na nej, či došlo k určitým zmenám obsahu.