Microsoft Product support lifecycle

Het Microsoft ondersteuningslifecycle-beleid informeert u over support tijdslijnen voor Microsoft producten, zoals Windows, Office en service packs.

Ondersteuningslifecycle-informatie

Het Microsoft ondersteuningslifecycle-beleid bevat consistente en voorspelbare richtlijnen voor de beschikbaarheid van productondersteuning. Deze informatie is van toepassing wanneer een product wordt uitgebracht en gedurende de levenscyclus van dat product. Door de beschikbare productondersteuning te begrijpen, zijn klanten beter in staat het management van de IT investeringen en een strategisch plan voor een succesvolle IT toekomst te maximaliseren.

Ondersteuningslifecycle-informatie vinden

Indien uw product niet in de lijst wordt weergegeven, controleer dan de lifecycle-informatie op de pagina aanvullende producten of de pagina verouderde producten

Ondersteuningslifecycle-beleid

Microsoft ondersteuningslifecycle-beleid

Het Microsoft ondersteuningslifecycle-beleid is sinds oktober 2002 van kracht en is van toepassing op de meeste producten die momenteel beschikbaar zijn via de verkoopkanalen of volumelicenties, alsook op de meeste toekomstige producten. Aan de hand van dit beleid zal Microsoft minimaal het volgende bieden:

 • 10 jaar ondersteuning (5 jaar algemene ondersteuning en 5 jaar uitgebreide ondersteuning) op het ondersteunde service pack niveau voor zakelijke- en developer producten en desktop besturingssystemen.
 • 5 jaar algemene ondersteuning op het ondersteunde service pack niveau voor consumenten producten, multimedia producten en hardware.
 • 4 jaar algemene ondersteuning voor hardware producten voor thuisgebruik

Fases van het ondersteuningslifecycle-beleid voor zakelijke-, developer-, consumenten- en multimedia producten

OndersteuningsvormAlgemene ondersteuningUitgebreide ondersteuningOnline zelfondersteuning
Aanvragen van aanpassingen aan productontwerp en -mogelijkhedenBeschikbaarNiet beschikbaarVrije toegang to online content, zoals knowledge base artikelen, online productinformatie en online support webcasts
BeveiligingsupdatesBeschikbaarBeschikbaar
Andere hotfixes (bug fixes)BeschikbaarAlleen beschikbaar bij aankoop van uitgebreide hotfix support contracten
Ondersteuning 1 als onderdeel van een licentie, een licentie programma 2 of andere kosteloze ondersteuningprogramma'sBeschikbaarNiet beschikbaar
Betaalde ondersteuning (incl. pay-per-incident support, Premier support en Essential support)BeschikbaarBeschikbaar
Van toepassing opAlle productenZakelijke producten, Developer producten en desktop besturingssystemenAlle producten
BeschikbaarBeschikbaarNiet beschikbaarNiet beschikbaarAlleen beschikbaar bij aankoop van uitgebreide hotfix support contractenAlleen beschikbaar bij aankoop van uitgebreide hotfix support contracten
Niet beschikbaar voor desktop besturingssystemen voor consumentenproducten

Fases van het ondersteuningslifecycle-beleid voor hardware producten voor thuisgebruik

OndersteuningsvormAlgemene ondersteuningOnline zelfondersteuning
Hardware reparatiesHardware reparaties of vervanging van onderdelen is beschikbaar gedurende de hele ondersteuningslifecycle. Diensten zijn kosteloos voor producten binnen de garantietermijn en beschikbaar tegen betaling voor producten buiten de garantietermijn.Vrije toegang to online content, zoals knowledge base artikelen, online productinformatie en online support.
Betaalde en online supportBeschikbaar, er kunnen mogelijk kosten worden berekend. Bekijk de mogelijkhedenvoor telefonische- of online ondersteuning.
Software- en beveiliging updatesUpdates zijn beschikbaar voor de software/firmware en het besturingssysteem ingebed in de hardware (behalve voor Surface apparaten, welke vallen onder het ondersteuningsbeleid voor het besturingssysteem op het apparaat)  

Algemene ondersteuning

Algemene ondersteuning is de eerste fase in de product ondersteunings-lifecycle.
Op het ondersteunde service pack niveau, omvat algemene ondersteuning:

 • Incident ondersteuning (kosteloze incident ondersteuning, betaalde incident ondersteuning, ondersteuning gebaseerd op uurtarief, garantie ondersteuning)
 • Beveiligingsupdate ondersteuning
 • De bevoegdheid tot het aanvragen van non-security hotfixes.
Opmerking:
 • Het kan zijn dat een onderhoud- of ondersteuningsprogramma uitgerold moet zijn om gebruik te kunnen maken van de voordelen voor bepaalde producten.
Algemene ondersteuning voor hardware producten voor thuisgebruik omvat
 • Hardware reparatie of vervanging van onderdelen
 • Kosteloze ondersteuning voor producten binnen de garantietermijn
 • Betaalde ondersteuning voor producten buiten de garantietermijn
 • Software- en beveiliging updates

Uitgebreide ondersteuning

De uitgebreide ondersteuningsfase volgt op de algemene ondersteuningsfase voor zakelijke- en developer producten en desktopbesturingssystemen.
Op het ondersteunde service pack niveau, omvat uitgebreide ondersteuning:

 • Betaalde ondersteuning
 • Ondersteuning voor beveiligingsupdates zonder aanvullende kosten
 • Niet aan beveiliging gerelateerde hotfix ondersteuning vereist de aanschaf van een uitgebreid hotfix ondersteuningscontract. 'Per-fix' betalingen zijn hierop van toepassing. Dit contract is niet beschikbaar voor besturingsprogramma's voor consumentenproducten. Meer informatie...
Opmerking
 • Microsoft accepteert geen aanvragen voor garantie ondersteuning, veranderingen van ontwerp of nieuwe toepassingen gedurende de verlengde ondersteuning fase
 • Verlengde ondersteuning is niet beschikbaar voor consumenten producten, multimedia producten en hardware producten.
 • Het kan zijn dat een onderhoud- of ondersteuningsprogramma uitgerold moet zijn om gebruik te kunnen maken van de voordelen voor bepaalde producten.

Online zelfondersteuning

Online zelfondersteuning is beschikbaar gedurende de levenscyclus van het product en voor minimaal 12 maanden nadat het product het ondersteuningseinde bereikt.Microsoft's online knowledge baseartikelen, veelgestelde vragen, probleemoplossende hulpmiddelen en andere bronnen worden beschikbaar gesteld om klanten te helpen algemene problemen op te lossen.

Opmerking
 • Het kan zijn dat een onderhoud- of ondersteuningsprogramma uitgerold moet zijn om gebruik te kunnen maken van de voordelen voor bepaalde producten.

Service pack ondersteuningslifecycle-beleid

Service Pack ondersteuningslifecycle-beleid

Belangrijk: Herziene Service Pack ondersteuningslifecycle-beleid sinds 13 april 2010 van kracht:http://support.microsoft.com/gp/newsplifecycle/nl

Als onderdeel van de inspanningen om constant de Microsoft software te verbeteren, worden updates en fixes gemaakt en beschikbaar gesteld voor bekende problemen. Regelmatig worden deze individuele updates/fixes gecombineerd beschikbaar gesteld in een enkelvoudig pakket. Dit pakket, ook wel service pack genoemd, wordt vervolgens beschikbaar gesteld voor installatie. Voor zowel algemene ondersteuning als uitgebreide ondersteuning geldt dat het meest recente nog ondersteunde service pack van het product dient te zijn geïnstalleerd om ondersteuning te kunnen ontvangen (inclusief beveiliging en DST updates).

Service pack ondersteuningsbeleidd

 • Wanneer een service pack beschikbaar komt, levert Microsoft 12 of 24 maanden ondersteuning op het voorgaande service pack, afhankelijk van de productfamilie (bijvoorbeeld, Windows, Office, Servers of Developer tools)
 • Wanneer de ondersteuning voor een service pack eindigt, zal Microsoft niet langer voorzien in nieuwe beveiligingsupdates, hotfixes en andere voorzieningen voor het betreffende service pack. Beperkte break / fix oplossingen zullen beschikbaar blijven, zoals hieronder beschreven.
 • Wanneer de ondersteuning voor een product eindigt, eindigt ook de ondersteuning op service packs van dat product. De product ondersteunings-lifecycle vervangt dan het ondersteuningsbeleid op service packs.
 • Ondersteuningtijdslijnen voor service packs zullen consistent blijven aan die van de product familie
 • Microsoft zal specifieke ondersteuningstijdslijnen aankondigen voor eerdere service packs op het moment dat een nieuw service pack beschikbaar komt.

Klanten worden sterk aangeraden om een ondersteunde service pack te gebruiken, om er zeker van te zijn dat de laatste en meest veilige versie van het product wordt gebruikt.

Voor klanten met niet ondersteunde service packs, biedt Microsoft alleen beperkte ondersteuning:
 1. Beperkte break/fix ondersteuningsincidenten zullen worden aangenomen door de Microsoft Klantenservice en door Microsofts zakelijke ondersteuningsmogelijkheden (zoals Premier Support).
 2. Er is geen mogelijkheid om voor een oplossing gebruik te maken van Microsofts bronnen voor productontwikkeling en technische oplossingen zijn beperkt of niet mogelijk.
 3. Indien het ondersteuningsincident geëscaleerd moet worden voor verdere begeleiding, een hotfix nodig heeft of een beveiligingsupdate nodig heeft, dan worden klanten gevraagd hun product te upgraden naar een volledig ondersteunde service pack.

Een matrix van de Microsoft productfamilies en de duur van ondersteuning op service packs ervan, ziet er voor de reepectievelijke productfamilies alsvolgt uit:

Productfamilie

12 Maanden

24 Maanden

Windows desktop en servers

X

Dynamics

 X

Office

X

Servers

X

Developer Tools

X

Consumenten producten en software

X

Dit ondersteuningsbeleid geeft de klant het recht bestaande hotfixes te ontvangen en nieuwe hotfixes aan te vragen voor ondersteunde service packs gedurende de algemene ondersteuningsfase.

Service Packs worden niet automatisch gemodificeerd door hotfixes toe te voegen die zijn uitgekomen na de initiele datum van beschikbaarheid van het service pack. Indien u een ouder service pack gemodificeerd wilt zien met de hotfixes die zijn ontwikkelt nadat het service pack beschikbaar is gekomen, neemt u dan contact op met Microsoft en vraag deze modificatie aan.

Security updates released with bulletins from the Microsoft Security Response Center will be reviewed and built for the supported service packs only.
Beveiligingsupdates die zijn verschenen via beveiligingsbulletins van het Microsoft Security Response Center zullen worden herzien en worden ontworpen voor alléén het direct daar aan voorafgaande service pack.

Microsoft raadt haar klanten sterk aan de meest recente service packs op korte termijn te evalueren en te installeren om er zeker van te zijn dat het systeem up-to-date is met de meest recente beveiligingssoftware.

Dit herziene beleid is op 13 april 2010 in werking getreden.

Beveiligingsupdate beleid

Lifecycle-beleid voor beveiligingsupdates

Microsoft hecht zeer veel belang aan het leveren van producten met verbeterde beveiliging. Ons langetermijndoel is het verwijderen van zwakke punten in de beveiliging van al onze producten voordat de producten worden uitgebracht. Dit is een essentieel element van onze visie: de realisatie van het betrouwbaar werken met de computer, zoals beschreven in Trustworthy Computing. Terwijl wij ernaar streven alle kwetsbaarheden te verwijderen al in de ontwikkelingsfase, blijven kwetsbaarheden in de software vandaag de dag een feit en moeten we voorbereid zijn snel te reageren wanneer dergelijke situaties zich voordoen.

Beveiligingsupdate-beleid

Microsoft levert ondersteuning op beveilingsupdates voor een minimale periode van 10 jaar (door de gehele uitgebreide ondersteuningsfase) op zakelijke-, developer- en desktop besturingssystemen. De beveiligingsupdates zijn alleen van toepassing op het niveau van de ondersteunde service packs voor deze producten.

Microsoft levert ondersteuning op beveilingsupdates gedurende de algemene ondersteuningsfase voor consumenten producten, multimedia producten en hardware-producten. De beveiligingsupdates zijn alleen van toepassing op het niveau van de ondersteunde service packs voor deze producten.

 • Zowel in de algemene- als uitgebreide ondersteuningsfase is de installatie van het op productniveau ondersteunde service pack vereist om beveiligingsupdates te kunnen ontvangen en installeren.
 • Beveilingsupdates zullen beschikbaar worden gesteld via de Windows Update pagina gedurende de algemene ondersteuningsfase (indien beschikbaar). Wegens technische beperkingen in Office 2000 vormt dit product een uitzondering binnen dit proces. Updates zullen alleen beschikbaar worden gesteld via het Microsoft Download Center voor de resterende tijd van de ondersteuningslifecycle van dit product.
 • Microsoft adviseert klanten te allen tijde de meest recente versies, beveilingsupdates en service packs te installeren om het systeem zo veilig mogelijk te behouden. Oudere producten, zoals Microsoft Windows NT4.0 kan niet voldoen aan de hedendaagse beveiligingsvereisten. Het kan voor Microsoft niet mogelijk zijn beveiligingsupdates te leveren voor oudere producten.

Voor hardwareproducten voor thuisgebruik zijn updates beschikbaar voor de software/firmware en het besturingssysteem ingebed in de hardware. Beveiligingsupdates voor Surface apparaten vallen onder het ondersteuningsbeleid voor het besturingssysteem op het apparaat.

Ga naar de Microsoft security and privacy website voor meer informatie over het Microsoft privacybeleid en de meest recente beveiligingsbulletins, virus waarschuwingen of als u een beveiligingspatch wilt downloaden.

Ondersteuningslifecycle-beleid voor online services

Beleid voor de levensduur van ondersteuning van onlineservices van Microsoft

Onlineservices voor bedrijven en ontwikkelaars

Onlineservices bieden klanten nieuwe manieren om wijzigingen in hun IT-omgeving te implementeren. Deze wijzigingen worden vaak steeds sneller en vereisen van klanten dat zij alert blijven op aankomende aanpassingen in hun cloudservice.

Microsoft erkent dat onlineservices inherent dynamischer worden en, terwijl ze bedrijven meer flexibiliteit bieden, ondersteuningslevensduurbeleid nodig maken om servicevoorspelbaarheid te garanderen. IT-organisaties die bekend zijn met het standaard Microsoft Support Lifecycle-beleid voor lokale software zullen merken dat het onlinebeleid de consistente en voorspelbare werking van Support Lifecycle oplevert die ze van Microsoft gewend zijn.

Ga voor aanvullende beleidsinformatie voor Microsoft Azure Cloud Services naar de Veelgestelde vragen over Microsoft Azure Cloud Services.

Beleid voor de levensduur van ondersteuning van onlineservices voor bedrijven en ontwikkelaars

Het bedrijven- en ontwikkelaarsbeleid voor onlineservices biedt drie hoofdfuncties:

Beschikbaarheid van ondersteuning

 • Ondersteuningsservices van Microsoft zijn beschikbaar gedurende de overeenkomst tussen de klant en Microsoft met betrekking tot de onlineservice.

Melding

 • Tenzij anders aangegeven, geldt voor alle onlineservices van Microsoft dat Microsoft klanten ten minste 12 maanden van tevoren op de hoogte brengt dat zij akkoord moeten gaan met een wijziging die wordt beschouwd als een 'ingrijpende wijziging'.
  • Microsoft hanteert voor klanten van CRM Online een kennisgevingsperiode van 6 maanden, behalve in geval van het staken van ondersteuning voor een onderliggende systeemvereiste, waarin Microsoft het standaardkennisgevingsbeleid van 12 maanden hanteert. Raadpleeg voor meer informatie over de uitzondering voor CRM Online de veelgestelde vragen over het onlinebeleid (http://support.microsoft.com/gp/OsslFaq/nl).
 • Onder 'ingrijpende wijziging' wordt een wijziging verstaan waardoor een klant of beheerder actie moet ondernemen om te voorkomen dat de normale werking van de onlineservice aanzienlijk afneemt.
 • De kennisgevingsperiode is niet van toepassing op aan beveiliging gerelateerde wijzigingen of updates.

Servicecontinuïteit en -migratie

 • Microsoft stelt klanten ten minste 12 maanden van tevoren op de hoogte van het beëindigen van een onlineservice voor bedrijven en ontwikkelaars.
 • Microsoft bewaart klantgegevens ten minste 30 dagen om klantmigratie of verlengingsactiviteiten voorafgaand aan het ongedaan maken van de onlineservice te vergemakkelijken.

De informatie op deze pagina is onderhevig aan de Microsoft Policy Disclaimer and Change Notice. Keer regelmatig terug om te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.