Zásady životního cyklu podpory produktů společnosti Microsoft

V zásadách životního cyklu podpory produktů Microsoft naleznete informace o časových osách podpory produktů jako jsou např. Windows či Office.

Informace o Životním cyklu podpory

Životní cyklus podpory produktů společnosti Microsoft obsahuje konzistentní a předvídatelná pravidla dostupnosti odborné pomoci pro produkt v době jeho uvedení a během jeho životního cyklu. Při pochopení těchto pravidel jsou zákazníci lépe schopni naplánovat svoje investice do IT a investice do informačních technologií v budoucnu.

Hledání v datech životního cyklu produktů

Pokud jste nenašli Váš produkt, prosíme prověřte i stránku Další produkty a stránku Zastaralé produkty.

Životní cyklus podpory produktů společnosti Microsoft

Životní cyklus podpory produktů společnosti Microsoft

Zásady životního cyklu podpory společnosti Microsoft platí pro většinu produktů, které jsou aktuálně dostupné prostřednictvím maloobchodního prodeje nebo multilicenčních programů, a pro většinu budoucích produktů. Níže jsou podrobnosti o aktuálních zásadách společnosti Microsoft, které poskytují minimálně:

Fáze životního cyklu podpory pro profesně zaměřený software, vývojářský, spotřebitelský a multimediální software

 
Typ podpory Fáze všeobecné odborné podpory Fáze prodloužené odborné podpory Podpora online pro řešení problémů bez asistence
Požadavky na změnu designu a funkci produktuJe k dispoziciNení k dispoziciBezplatný přístup k online obsahu, jakým jsou například články Znalostní databáze (Knowledge Base), Střediska řešení, diskusní skupiny, web-casty a další zdroje.
Bezpečnostní aktualizaceJe k dispoziciJe k dispozici
Další aktualizace netýkající se zabezpečeníJe k dispoziciK dispozici jen se zakoupenou smlouvou Extended Hotfix Support
Doplňková podpora1 tvořící součást licence, licenčního ujednání2 a dalších bezplatných programů poskytovaní podporyJe k dispoziciNení k dispozici
Placená podpora (včetně podpory typu Premier a Essential s platbou za každý incident)Je k dispoziciJe k dispozici
Je k dispoziciJe k dispoziciNení k dispoziciNení k dispoziciK dispozici jen se zakoupenou smlouvou Extended Hotfix SupportK dispozici jen se zakoupenou smlouvou Extended Hotfix Support
Není k dispozici pro Desktopové operační systémy pro běžné uživatele. Více informací je k dispozici zde.
* Upozornění: Zásady životního cyklu podpory společnosti Microsoft neplatí pro všechny produkty. Chcete-li zjistit konkrétní počáteční a koncová data příslušných produktů, můžete vyhledávat v databázi životního cyklu podpory produktů.

1 Odkazuje na telefonickou podporu a možnosti využívání podpory online.
2 Například incidenty technické podpory získané v rámci programu Software Assurance pro serverové produkty.

Fáze životního cyklu podpory pro spotřebitelský hardware


Typ podporyFáze všeobecné odborné podporyPodpora online pro řešení problémů bez asistence
Oprava hardwaruOpravy nebo výměny hardwaru a součástí jsou k dispozici po celý životní cyklus podpory. Služby jsou bezplatné pro produkty, na které se vztahuje záruka, a placené pro produkty, na které se záruka nevztahuje.Přístup k volně dostupnému online obsahu, jako jsou články znalostní báze Knowledge Base, online informace o produktech nebo online podpora.
Placená a online podporaJe k dispozici, ale mohou být účtovány poplatky. Možnosti zjistíte na webových stránkách o telefonické podpoře a online podpoře.
Aktualizace softwaru a zabezpečeníAktualizace jsou k dispozici pro software/firmware a operační systém jako součást hardwaru (s výjimkou zařízení „Surface“, která jsou pokrytá zásadami životního cyklu podpory pro operační systém v zařízení).  

Fáze všeobecné odborné podpory

Fáze všeobecné odborné pomoci je první fází podpory produtků během jejich životního cyklu.
Standardní podpora pro softwarové produkty na úrovni podporovaných aktualizací Service Pack zahrnuje následující.

 • Řešení incidentů technické podpory (podpora bezplatných incidentů, placená podpora za jeden incident, podpora účtovaná hodinovou sazbou, podpora v rámci záruky)
 • Poskytování bezpečnostních aktualizací
 • Možnost požádat o nebezpečnostní aktualizaci hotfix
Upozornění:
 • U některých produktů může být k získání těchto výhod vyžadována registrace v programu údržby.
Standardní podpora pro spotřebitelské hardwarové produkty zahrnuje:
 • Opravy nebo výměny hardwaru a součásti
 • Bezplatné služby pro produkty, na které se vztahuje záruka
 • Placená podpora po vypršení záruky
 • Aktualizace softwaru a zabezpečení

Fáze prodloužené odborné podpory

Fáze prodloužené odborné pomoci následuje po Fázi všeobecné odborné pomoci pro podnikový a vývojářský software a desktopové operační systémy.
Na úrovni podporované aktualizace Service Pack, Fáze prodloužené odborné pomoci zahrnuje:

 • Placená podpora
 • Bezpečnostní aktualizace poskytované zdarma
 • Poskytování nebezpečnostních aktualizací vyžaduje uzavření smlouvy (tyto aktualizace je také možné zakoupit za poplatek)
Upozornění:
 • Společnost Microsoft nebude akceptovat požadavky na záruční podporu, změny v designu nebo vlastnostech produktu, během fáze prodloužené odborné pomoci.
 • Pro spotřebitelské, spotřebitelské hardwarové a multimediální produkty není k dispozici rozšířená podpora.
 • U některých produktů může být k získání těchto výhod vyžadována registrace v programu údržby.

Podpora online svépomocí

Podpora bez asistence je dostupná během fází životního cyklu produktu a minimálně pod dobu 12 měsíců od data ukončení životního cyklu produktu. Články Znalostní báze (Knowledge Base) dostupné online, informace o nejčastěji řešených problémech a další zdroje podpory jsou zákazníkům poskytovány při řešení nejčastějších problémů.

Upozornění:
 • U některých produktů může být k získání těchto výhod vyžadována registrace v programu údržby.

Podpora pro aktualizace Service Pack

Podpora pro aktualizace Service Pack

Součástí trvalého úsilí o zlepšování softwaru společnosti Microsoft je vytváření a vydávání aktualizací a oprav pro zjištěné problémy. Mnoho z těchto oprav je pravidelně spojováno do jediného balíčku (označovaného jako aktualizace Service Pack), který je dán k dispozici pro instalaci. U fáze Standardní podpora i Rozšířená podpora je k průběžnému získávání úplné podpory (včetně aktualizací zabezpečení a aktualizací pro změny letního času) nutné mít nainstalovanou podporovanou aktualizaci Service Pack pro daný produkt.

Podpora pro aktualizace Service Pack

 • Po vydání nové aktualizace Service Pack bude společnost Microsoft poskytovat podporu pro předchozí aktualizaci Service Pack po dobu 12 nebo 24 měsíců – v závislosti na produktové řadě (například řada Windows, Office, Servery nebo Nástroje pro vývojáře).
 • Když podpora aktualizace Service Pack skončí, společnost Microsoft již nebude pro danou aktualizaci Service Pack poskytovat nové aktualizace zabezpečení, aktualizace pro změny letního času, opravy hotfix ani jiné aktualizace. Nadále bude k dispozici omezená podpora, jak je popsáno níže.
 • Když skončí podpora produktu, skončí také podpora všech aktualizací Service Pack pro daný produkt. Zásady podpory aktualizací Service Pack budou nahrazeny zásadami životního cyklu podpory produktu.
 • Časové osy podpory pro aktualizace Service Pack zůstávají konzistentní v rámci produktové řady.
 • Při vydání nové aktualizace Service Pack bude společnost Microsoft publikovat časové osy podpory specifické pro předchozí aktualizaci Service Pack.

Zákazníkům důrazně doporučujeme, aby používali podporované aktualizace Service Pack, a zajistili si tak, že pracují s poslední a nejbezpečnější verzí produktů. Zákazníkům s nepodporovanými verzemi aktualizací Service Pack společnost Microsoft nabízí následující omezené řešení potíží:

 1. Omezené možnosti řešení bude poskytovat podpora zákazníků společnosti Microsoft. Budou dostupné i prostřednictvím nabídek podpory spravovaných společností Microsoft (např. program Premier Support).
 2. Nebude možné nijak využívat prostředky společnosti Microsoft pro vývoj produktů a technická řešení mohou být omezená nebo nedostupná.
 3. Pokud případ podpory bude vyžadovat předání vývojovému oddělení k dalšímu zkoumání nebo bude vyžadovat opravu hotfix či aktualizaci zabezpečení, budou zákazníci požádáni, aby aktualizaci Service Pack upgradovali na podporovanou verzi.

Tabulka rodin produktů společnosti a trvání podpory pro aktualizaci Service Pack pro každou z nich je následující:

Rodina produktů

12 měsíců

24 měsíců

Windows

Ano

Dynamics

Ano

Office

Ano

Servery

Ano

Vývojářské nástroje

Ano

Spotřebitelské produkty, software

Ano

Toto pravidlo umožňuje zákazníkům získat existující opravy hotfix nebo požádat o nové pro podporované balíčky Service Pack během fáze všeobecné odborné pomoci.

Aktualizace Service Pack nejsou automaticky aktualizovány tak, aby obsahovaly opravy Hotfix vytvořené po datumu původního vydání aktualizace Service Pack. Je ale možné, že do starší verze aktualizací Service Pack budou přidány opravy hotix po datu vydání těchto aktualizací Service Pack. Kontaktujte společnost Microsoft pokud takovou úpravu vyžadujete.

Aktualizace zabezpečení vydávané s bulletiny střediskem Microsoft Security Response Center se budou recenzovat a vytvářet pouze pro podporované aktualizace Service Pack. Aktualizace pro změny letního času a časové zóny se vytvářejí pouze pro plně podporované aktualizace Service Pack.

Společnost Microsoft svým zákazníkům důrazně doporučuje, aby včas vyzkoušeli a nainstalovali nejnovější aktualizace Service Pack a zajistili tak aktualizovanost svých systémů pomocí nejnovějšího softwaru pro zabezpečení.

Bezpečnostní aktualizace

Bezpečnostní aktualizace

Společnost Microsoft se zavazuje produktovat co nejbezpečnější produkty. Naším dlouhodobým cílem je odstranit slabá místa zabezpečení ze všech svých produktů před jejich uvedením. Naším cílem je zrealizovat záměr vize iniciativy Trustworthy Computing (EN). Ačkoli se během vývoje snažíme slabá místa v softwaru odstraňovat, zůstávají realitou dnešního života. Kdykoli jsou tato slabá místa odhalena, jsme připraveni rychle zareagovat.

Pravidla pro aktualizace zabezpečení

Společnost Microsoft nabízí odbornou pomoc pro aktualizace zabezpečení v délce minimálně 10 let (i během fáze prodloužené odborné pomoci) pro podnikové a vývojářské produkty a desktopové operační systémy. Aktualizace zabezpečení lze instalovat pouze na produkty s podporovanou aktualizací Service Pack.

Společnost Microsoft bude poskytovat podporu aktualizací zabezpečení prostřednictvím fáze Standardní podpora pro spotřebitelské a multimediální produkty. Aktualizace zabezpečení se budou týkat pouze úrovně podporovaných aktualizací Service Pack pro tyto produkty.

 • Jak fáze všeobecné odborné pomoci tak fáze prodloužené odborné podpory vyžaduje, aby produkt měl instalovanou podporovanou aktualizaci Service Pack, aby zákazník mohl získat podporu od společnosti Microsoft.
 • Bezpečnostní aktualizace jsou k dispozici na webu Windows Update jak během fáze všeobecné odborné pomoci tak během fáze prodloužené odborné pomoci (pokud je pro produkt k dispozici). Upozorňujeme, že vzhledem k technickým omezením v produktu Microsoft Office 2000 je tento produkt vyjímkou. Aktualizace pro tento produkt je nutné získávat prostřednictvím stránky Služba stažení softwaru v době trvání životního cyklu pro tento produkt.
 • Společnost Microsoft doporučuje uživatelům instalovat nejnovější vydání produktů, aktualizace zabezpečení a aktualizace Service Pack pro zajištění maximální míry bezpečnosti. Starší produkty, jako například Windows NT 4.0, nesplňují současné požadavky na zabezpečení. Společnost Microsoft nebude poskytovat aktualizace zabezpečení pro starší produkty.

Pro spotřebitelské hardwarové produkty jsou aktualizace k dispozici pro software/firmware a operační systém jako součást hardwaru společnosti Microsoft s výjimkou zařízení „Surface“. Aktualizace zabezpečení pro zařízení „Surface“ jsou pokryté zásadami životního cyklu podpory pro operační systém v zařízení.

Na stránce Ochrana a bezpečnost počítače najdete informace o zásadách pro ochranu osobních údajů, nejnovější informace o zabezpečení, upozornění na viry a soubory ke stažení týkající se zabezpečení.

Zásady životního cyklu technické podpory pro služby Online Services

Zásady životního cyklu podpory služeb Microsoft Online Services

Služby Online Services pro firmy a vývojáře

Služby Online Services umožňují zákazníkům nové způsoby implementace změn v prostředí IT. Tyto změny jsou často rychlejší a vyžadují, aby zákazníci byli upozorněni na nadcházející úpravy cloudové služby.

Společnost Microsoft připouští, že služby Online Services jsou svou podstatou dynamičtější. Poskytují společnostem zvýšenou flexibilitu, ale současně vyžadují, aby zásady životního cyklu podpory zajišťovaly jejich předvídatelnost. Organizace IT, které jsou obeznámeny se standardními zásadami životního cyklu podpory společnosti Microsoft pro místní software, zjistí, že tyto zásady online poskytují konzistentní a předvídatelný životní cyklus podpory, na který jsou od společnosti Microsoft zvyklí.

Další podrobné informace o zásadách pro cloudové služby Microsoft Azure naleznete v tématu Cloudové služby Microsoft Azure – časté dotazy (EN).

Zásady životního cyklu podpory služeb Online Services pro firmy a vývojáře

Zásady služeb Online Services pro firmy a vývojáře nabízejí tři hlavní funkce:

Dostupnost podpory

 • Služby podpory společnosti Microsoft budou k dispozici po dobu trvání smlouvy zákazníka na služby Online Service se společností Microsoft.

Oznámení

 • Není-li uvedeno jinak, společnost Microsoft u všech služeb Microsoft Online Services upozorní zákazníka alespoň s 12měsíčním předstihem na nutnost přijetí změn, které jsou považovány za „rušivé“.
  • V případě zákazníků s produktem CRM Online společnost Microsoft poskytne 6měsíční lhůtu s výjimkou případu, kdy dochází k odebrání podpory pro základový požadavek na systém. V takovém případě společnost Microsoft dodrží standardní zásady oznámení 12 měsíců předem.  Informace o výjimce pro CRM Online naleznete v nejčastějších dotazech k zásadám online (http://support.microsoft.com/gp/OsslFaq/cs).
 • „Rušivá změna“ označuje takovou změnu, která od zákazníka nebo správce vyžaduje provedení určitých kroků, aby se zabránilo výraznému zhoršení kvality běžného provozu dané služby Online Service.
 • Oznamovací lhůta se nevztahuje na aktualizace nebo změny související se zabezpečením.

Migrace a kontinuita služby

 • Společnost Microsoft nejméně s 12měsíčním předstihem upozorní na ukončení služby Online Service pro firmy a vývojáře.
 • Společnost Microsoft zachová data zákazníků nejméně po dobu 30 dnů s cílem usnadnit migraci nebo aktivity obnovení před zrušením zajišťování služby Online Service.

Informace na této stránce podléhají změnám popsaným na stránce Microsoft Policy Disclaimer and Change Notice. Vracejte se pravidelně na tuto stránku, abyste měli o těchto změnách přehled.