ระยะเวลาการสนับสนุนของผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์

ระยะเวลาการสนับสนุนของผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์

ระยะเวลาการสนับสนุนของ Microsoft

ไมโครซอฟท์ให้การสนับสนุนสำหรับเซอร์วิสแพ็คปัจจุบัน และในบางกรณีจะรวมถึงเซอร์วิสแพ็คก่อนหน้า สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏด้านล่างนี้ โปรดดูที่ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับระยะเวลาการสนับสนุน เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการสนับสนุนเซอร์วิสแพ็ค เพื่อความสะดวก ไมโครซอฟท์ได้จัดทำรายชื่อเซอร์วิสแพ็คที่มีการสนับสนุนในปัจจุบัน: รายชื่อเซอร์วิสแพ็คที่มีการสนับสนุน. หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสนับสนุนของผลิตภัณฑ์ใด โปรดติดต่อตัวแทนของไมโครซอฟท์ หากคุณต้องการรับการสนับสนุนด้านเทคนิค โปรดไปที่เว็บไซต์ ติดต่อไมโครซอฟท์

ข้อมูลในเพจนี้เป็นไปตาม ประกาศเกี่ยวกับความรับผิดชอบของนโยบายและการแจ้งการเปลี่ยนแปลง . ของไมโครซอฟท์ โปรดกลับมาที่เว็บไซต์นี้เป็นประจำ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายวันที่เริ่มต้นของระยะเวลาการสนับสนุนวันที่สิ้นสุดการสนับสนุนหลักวันที่สิ้นสุดการสนับสนุนแบบขยายวันที่สิ้นสุดการสนับสนุน Service Packหมายเหตุ
Microsoft Office 2003 Service Pack 127/7/2547ไม่มีไม่มี10/10/2549
Microsoft Office 2003 Service Pack 226/9/2548ไม่มีไม่มี14/10/2551
Microsoft Office 2003 Service Pack 318/9/2550บันทึกการตรวจทานบันทึกการตรวจทานการสนับสนุนสิ้นสุดลง 12 เดือนหลังจากที่มีการออกเซอร์วิสแพ็คถัดไป หรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการสนับสนุนของผลิตภัณฑ์ โดยขึ้นอยู่กับว่าข้อใดมาถึงก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูนโยบายของเซอร์วิสแพ็คได้ที่ http://support.microsoft.com/lifecycle/#ServicePackSupport
Microsoft Office Basic Edition 200317/11/254614/4/25528/4/255727/7/2548
Microsoft Office Professional Edition 200317/11/254614/4/25528/4/255727/7/2548
Microsoft Office Professional Enterprise Edition 200317/11/254614/4/25528/4/255727/7/2548
Microsoft Office Small Business Edition 200317/11/254614/4/25528/4/255727/7/2548
Microsoft Office Standard Edition 200320/11/254614/4/25528/4/255727/7/2548
Microsoft Office Student and Teacher Edition 200317/11/254614/4/25528/4/255727/7/2548การสนับสนุนสิ้นสุดลง 12 เดือนหลังจากที่มีการออกเซอร์วิสแพ็คถัดไป หรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการสนับสนุนของผลิตภัณฑ์ โดยขึ้นอยู่กับว่าข้อใดมาถึงก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูนโยบายของเซอร์วิสแพ็คได้ที่ http://support.microsoft.com/lifecycle/#ServicePackSupport