Pravidla pre poskytovanie technickej podpory

Životný cyklus technickej podpory poskytovanej spoločnosťou Microsoft

Informácie o životných cykloch technickej podpory poskytovanej pre produkty kategorizované podľa produktov

Vyhľadávanie v životných cykloch produktov spoločnosti Microsoft

Späť na domovskú stránku životného cyklu technickej podpory

Spoločnosť Microsoft poskytuje podporu pre aktuálny balík Service Pack určený pre produkty uvedené nižšie, v niektorých prípadoch aj pre balík Service Pack vydaný bezprostredne predtým. Podrobné informácie o zásadách poskytovania technickej podpory pre balíky Service Pack nájdete na lokalite Najčastejšie otázky o zásadách životného cyklu podpory. Ak máte otázky týkajúce sa poskytovania technickej podpory pre niektorý z produktov, obráťte sa na zástupcu spoločnosti Microsoft. Ak potrebujete technickú podporu, navštívte webovú lokalitu Kontaktujte spoločnosť Microsoft.

Na informácie na tejto stránke sa vzťahuje Prehlásenie spoločnosti Microsoft o zmenách obsahu publikovaného online (EN). Navštevujte túto lokalitu pravidelne, aby ste mali informácie o prípadných zmenách.

Vydané produktyDátum začatia životného cykluKoncový dátum úplnej technickej podporyKoncový dátum predĺženej technickej podporyKoncový dátum podpory balíka Service PackPoznámky
Microsoft Office 2003 Service Pack 127.7.2004Nedá sa použiťNedá sa použiť10.10.2006
Microsoft Office 2003 Service Pack 226.9.2005Nedá sa použiťNedá sa použiť14.10.2008
Microsoft Office 2003 Service Pack 318.9.2007Poznámka k hodnoteniuPoznámka k hodnoteniuPodpora sa prestáva poskytovať 12 mesiacov po uvedení ďalšieho balíka Service Pack alebo na konci životného cyklu produktu podľa toho, k čomu dochádza skôr. Ďalšie informácie nájdete na stránke politiky podpory balíkov Service Pack: http://support.microsoft.com/lifecycle/#ServicePackSupport .
Microsoft Office Basic Edition 200317.11.200314.4.20098.4.201427.7.2005
Microsoft Office Professional Edition 200317.11.200314.4.20098.4.201427.7.2005
Microsoft Office Professional Enterprise Edition 200317.11.200314.4.20098.4.201427.7.2005
Microsoft Office Small Business Edition 200317.11.200314.4.20098.4.201427.7.2005
Microsoft Office Standard Edition 200320.11.200314.4.20098.4.201427.7.2005
Microsoft Office Student and Teacher Edition 200317.11.200314.4.20098.4.201427.7.2005Podpora sa prestáva poskytovať 12 mesiacov po uvedení ďalšieho balíka Service Pack alebo na konci životného cyklu produktu podľa toho, k čomu dochádza skôr. Ďalšie informácie nájdete na stránke politiky podpory balíkov Service Pack: http://support.microsoft.com/lifecycle/#ServicePackSupport .