วิธีการตั้งค่าเซสชัน Remote Debug โดยใช้โมเด็ม

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 148954 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายขั้นตอนการดำเนินการสำหรับกำลังเตรียมการโปรเซสเซอร์ Intel X 86--ตาม RISC ตัวประมวลผลที่ใช้ และคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้เวิร์กสเตชันของ Windows NT หรือเซิร์ฟเวอร์สำหรับเซสชันระยะไกลการตรวจแก้จุดบกพร่อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

-อะไรคือความต้องการสำหรับการดีบักเกอร์เคอร์เนล
-อะไรเป็นระหว่างดำเนินการดีบักระยะไกล
-ตั้งค่าคอนฟิกระบบสำหรับการดีบักระยะไกล
-ตัวเลือกการดีบักเกอร์
-แก้ไขไฟล์ BOOT.INI สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Intel x 86
-การเปลี่ยนแปลงตัวเลือกการเริ่มระบบเฟิร์มแวร์สำหรับคอมพิวเตอร์ที่เป็น RISC
-กำลังเตรียมโมเด็ม

อะไรคือความต้องการสำหรับการดีบักเกอร์เคอร์เนล

ดีบักเกอร์เคอร์เนลที่มาพร้อมกับ Windows NT จะผลิตข้อมูลเกี่ยวกับระบบที่ตามปกติไม่พร้อมใช้งาน โดยไม่มีเครื่องช่วยการดีบัก คุณสามารถใช้ดีบักเกอร์เคอร์เนลจากเมนู start-up Windows NT การเปิดใช้งานการดีบักเกอร์เคอร์เนลจะช่วยให้ดีบักเกอร์ Windows NT จะแสดงผลข้อมูลที่มีการตรวจแก้จุดบกพร่องเพื่อดีบักระยะไกลที่ผู้ใช้ระยะไกลเพื่อวิเคราะห์ ซึ่งโดยปกติคือทำตามคำขอการสนับสนุนลูกค้า Microsoft แบบมืออาชีพสำหรับการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดร้ายแรงใน Windows NT ซึ่งไม่สามารถวิเคราะห์ จากแฟ้ม Memory.dmp หรือ เมื่อไม่มีสร้างแฟ้ม Memory.dmp

อะไรคือกระบวนการแก้จุดบกพร่องระยะไกล

ขั้นตอนการแก้จุดบกพร่องระยะไกลที่เกิดขึ้นเมื่อคอมพิวเตอร์สองเครื่องได้เชื่อมต่อร่วมกันผ่านโมเด็มผ่านสายโทรศัพท์ เครื่องคอมพิวเตอร์เป้าหมายและโฮสต์คอมพิวเตอร์กำลังเรียกใช้ debuggers เคอร์เนลของ Windows NT ซึ่งสื่อสารโดยใช้การตรวจแก้จุดบกพร่องพิเศษ API และโพรโทคอล

การกำหนดค่าระบบสำหรับการดีบักระยะไกล

การกำหนดค่าระบบสำหรับการดีบักแบบรีโมทเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกการเริ่มระบบเพื่อบอก Windows NT โหลดเคอร์เนลดีบัก บนแพลตฟอร์ม Intel x 86 ตามข้อ นี้จะทำ โดยการแก้ไขแฟ้ม Boot.ini บนระบบ RISC ตาม (DEC Alpha, MIPS และ PPC ตามโปรเซสเซอร์) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกการเริ่มระบบในเมนูเฟิร์มแวร์ คุณยังต้องมีโมเด็ม และการเชื่อมต่อเข้ากับพอร์ต COM ที่เหมาะสมบนคอมพิวเตอร์ปลายทาง และการเชื่อมต่อกับสายโทรศัพท์ที่ขาเข้ากับโมเด็ม

ตัวเลือกการดีบักเกอร์

ตัวเลือกการบูตหลายซึ่งสามารถใช้ในการกำหนดค่าระบบสำหรับการตรวจแก้จุดบกพร่อง ได้ ตัวเลือกเหล่านี้จะเหมือนกันใน Intel x 86 และแพลตฟอร์ม RISC ถึงแม้ว่าเมื่อใช้บนแพลตฟอร์มแบบ RISC การ / ที่ไม่จำเป็น:

/DEBUG   - When this option is used, the kernel debugger will be loaded
       during boot and kept in memory at all times. This means that
       a support professional can dial into the system being debugged
       and break into the debugger, even when the system is not
       suspended at a Kernel STOP screen.

/DEBUGPORT - Specifies the serial port to be used by the kernel
       debugger. If no serial port is specified the debugger will
       default to COM2 on Intel x86 based computers and to
       COM1 on RISC computers.

/CRASHDEBUG - This option will cause the kernel debugger to be loaded
       during boot but swapped out to the pagefile after boot.
       As a result, a support professional will not be able to
       break into the debugger unless Windows NT is suspended
       at a Kernel STOP screen.

/BAUDRATE  - Sets the Baud rate that the kernel debugger will use.
       The default baud rate is 19200. A baud of 9600 is the
       normal rate for remote debugging over a modem.
				


ทุกครั้งที่ DEBUGPORT หรือ BAUDRATE ใช้ ไม่จำเป็นต้องใช้การตรวจแก้จุดบกพร่อง ในขณะที่ Windows NT อนุมานว่า คุณต้องการให้คอมพิวเตอร์โหลดในโหมดการตรวจแก้จุดบกพร่อง อย่างน้อยหนึ่งการสลับการข้างต้นคุณต้องใช้การกำหนดค่าคอมพิวเตอร์สำหรับการดีบักแบบรีโมท หรือ Windows NT จะไม่โหลดดีบักเลย

การแก้ไขแฟ้ม Boot.ini สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Intel x 86

การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์เป้าหมายบนคอมพิวเตอร์ที่ Intel x 86 ตาม เพียงแค่แก้ไขแฟ้ม Boot.ini ในพาร์ติชันสำหรับเริ่มระบบ และเพิ่มตัวเลือกการดีบักเกอร์ที่เหมาะสม แฟ้ม Boot.ini ถูกแก้ไขโดยใช้ตัวแก้ไขข้อความ ASCII มาตรฐาน แฟ้ม Boot.ini เป็นแฟ้มที่พบบนรากของพาร์ติชันระบบ (โดยทั่วไปไดรฟ์ C) และจะซ่อน ระบบ และคุณลักษณะอ่านอย่างเดียวเซ็ต ต้องเปลี่ยนแอตทริบิวต์เหล่านี้

เมื่อต้องการเปลี่ยนแอตทริบิวต์ของแฟ้ม Boot.ini

เมื่อต้องการเปลี่ยนแอตทริบิวต์ของแฟ้ม Boot.ini ทำตามกระบวนงานที่ฉันหรือ II:

ขั้นตอน I:
 1. พิมพ์ต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง:
  attrib -s -h - r c:\boot.ini
 2. แก้ไข BOOT.INI

  เมื่อต้องการคืนค่าคุณลักษณะอ่านอย่างเดียว ซ่อน และระบบเมื่อคุณเสร็จสิ้นการแก้ไขแฟ้ม พิมพ์ต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่ง:
  attrib + การ h + r + s c:\boot.ini \
ขั้นตอนที่ II:
 1. ใน'ตัวจัดการแฟ้ม' เลือกตามชนิดแฟ้มในเมนูมุมมอง แล้วเลือกกล่องซ่อน/ระบบแฟ้มที่แสดงในกล่องโต้ตอบตามชนิดแฟ้ม แล้วเลือกปุ่ม'ตกลง'
 2. ในหน้าต่างตัวจัดการแฟ้ม เลือกแฟ้ม Boot.ini และจากนั้น เลือกคุณสมบัติจากเมนู'แฟ้ม'
 3. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติ การยกเลิกเลือกกล่องคุณลักษณะอ่านอย่างเดียว ซ่อน และระบบ และทำเลือกปุ่ม'ตกลง'
 4. แก้ไข Boot.ini ใช้แผ่นจดบันทึกหรือตัวแก้ไขข้อความอื่น และเพิ่มตัวเลือกการตรวจแก้จุดบกพร่องตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

การกำหนดค่าตัวเลือกการเริ่มระบบในแฟ้ม Boot.ini

การกำหนดค่าคอมพิวเตอร์สำหรับการดีบักคุณต้องเพิ่มตัวเลือกก่อนหน้านี้ Boot.ini Generally, you will want to add /DEBUG and /BAUDRATE, to lower the baud rate to 9600 and put the computer in debug mode. You should use /DEBUGPORT=COMX if you cannot use the default COM port (COM2) for debugging. The following example shows how to add these options.

The following is an example of a typical Boot.ini file. Each entry in the [operating systems] section should correspond to the options listed in the boot menu during a normal system startup:

[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows NT Version 3.5"
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows NT Version 3.5"
[VGA mode] /BASEVIDEO
C:\="MS-DOS"

To enable the debugger to use COM1 and to communicate at 9600 baud, add the following or see the example following these step-by-step instructions:
 1. Select the startup option that you normally use and add the /DEBUG switch at the end of the line.
 2. To specify the communications port, add the switch /DEBUGPORT=COM1.
 3. To specify the baud rate, add the switch /BAUDRATE=9600.
The following shows the above Boot.ini file after it has been modified by following steps 1-3 above (NOTE: Line 6 is the rest of line 5 that did not fit on the same line in this article):

[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows NT Version 3.5"
/debug /debugport=com1 /baudrate=9600
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows NT Version 3.5"
[VGA mode] /BASEVIDEO
C:\="MS-DOS"

Changing Firmware Boot Options for RISC Computers

Unlike the Intel x86 computers, which use a Boot.ini file, boot options on RISC computers are configured through the firmware. The following steps walk you through configuring the boot options on MIPS-, PPC- and DEC Alpha-based computers. Be sure to carry out step 10 for all DEC Alpha computers before a support professional attempts to dial in and debug the system.
 1. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ The ARC System screen appears, displaying the main menu from which you can select an action.
 2. On a MIPS and PPC RISC-based system, choose Run Setup to display the Setup menu and then choose Manage Startup to display a menu of the boot options.
  On a Digital Alpha AXP RISC-based system, choose Supplementary Menu, Set Up the System, and Manage Boot Selection Menu to display a menu of the boot options.
 3. Choose Change a Boot Selection to display a list of the operating systems that are installed on this computer.
 4. Choose the Windows NT operating system. If you have more than one version of Windows NT installed, select the one that you want to debug. A two-part screen appears for changing the current settings of the environment variables used to start the RISC-based computer. The environment variable that controls whether or not the RISC-based computer starts up in debug mode is the OSLOADOPTIONS variable.
 5. To edit the value for the OSLOADOPTIONS variable, use the arrow keys to select it from the list of variables. Once selected, it appears in the Name box at the top of the screen.
 6. Press ENTER to display the Value box.
 7. Type the options you want to add in the Value box, separated by spaces and press ENTER to save them. For example, if you want to turn on DEBUG mode and set the COM port to COM2, you type the following:
  OSLOADOPTIONS debug debugport=com2
  If you do not specify the debug port, the default debug port is set to COM1.

  Since RISC-based computers allow only a default baud rate of 19200, you do not need to specify the baud rate.
 8. Press ESC to stop editing.
 9. Based on the type of computer you have, do one of the following:

  - On a MIPS or PPC RISC-based system, choose Return To Main Menu and then Exit to return to the ARC System screen.

  หรือ

  - On a Digital Alpha AXP RISC-based system, choose the option Supplementary Menu, save your changes and then choose Boot Menu to return to the ARC System screen.
 10. If this is the first time you debug this system you need to carry out additional configuration steps. For these steps, consult the Windows NT Resource kit Version 3.51 Update or Update 2, Appendix A.
 11. Restart the computer to run under Windows NT.

Preparing the Modem

การเชื่อมต่อกับดีบักเกอร์ระยะไกลสำเร็จแล้ว คุณต้องเชื่อมต่อโมเด็มภายนอกที่ มีความสามารถของคำตอบอัตโนมัติไปยังพอร์ต COM ที่ต้องการ โมเด็มส่วนใหญ่จะมีลักษณะการทำงานนี้ แต่จะปิดใช้งานโดยทั่วไป โมเด็มควรถูกกำหนดเป็น 9600 baud สำหรับการเชื่อมต่อที่เหมาะสม เคอร์เนลดีบักต้องการบีบอัดฮาร์ดแวร์นั้นรวมทั้งข้อผิดพลาดตรวจหาและการไหลของตัวควบคุมถูกปิดใช้งาน ทำงานการทำให้แน่ใจว่าโมเด็มได้อย่างถูกต้องก่อนที่จะ proceeding ที่เพิ่มเติม ในกรณีส่วนใหญ่ คุณจะต้องกำหนดค่าโมเด็มได้ โดยการเชื่อมต่อกับพอร์ต COM อะไหล่บนเครื่องเป้าหมายหรืออื่นเครื่อง ใช้ TERMINAL.EXE หรือบางโปรแกรมสื่อสารอื่น ๆ ในการส่งสตริงการตั้งค่าคอนฟิกไปยังโมเด็ม แล้วย้ายโมเด็มเข้ากับคอมพิวเตอร์เป้าหมายและพอร์ต COM โดยไม่ต้องการปิดโมเด็ม นี้คือสาเหตุโมเด็มภายในจะไม่ทำงาน การตั้งค่าเป็นการเริ่มระบบใหม่ ระบบจะโดยทั่วไปแล้วใหม่การเปลี่ยนแปลงคุณได้ทำการตั้งค่าโมเด็ม

การกำหนดค่าโมเด็ม:

หมายเหตุ:: คุณสามารถดำเนินขั้นตอนเหล่านี้ทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ปลายทาง การใช้พอร์ต COM ที่คุณต้องการตั้งค่าคอนฟิกเป็นพอร์ตตรวจแก้จุดบกพร่องให้คุณดำเนินเหล่านั้นก่อนที่จะตั้งค่าคอนฟิกดีบักบนระบบเป้าหมาย
 1. เชื่อมต่อโมเด็มกับความสามารถของคำตอบอัตโนมัติไปยังพอร์ต COM พร้อมใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์เป้าหมายหรือคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

  หมายเหตุ: จะแน่ใจว่า คุณสามารถย้ายโมเด็มไปยังเป้าหมายพอร์ต COM โดยไม่ต้องการเอาออกพลังงานจากโมเด็ม
 2. เรียกใช้โปรแกรมสื่อสารอื่น ๆ บางอย่างหรือ Terminal.exe และกำหนดค่าการเขียนไปยังโมเด็ม
 3. ตั้งค่าโมเด็ม 9600 baud อัตรา ศึกษาเอกสารประกอบของโมเด็มของคุณสำหรับวิธีการทำเช่นนี้ถูกต้อง
 4. ปิดทั้งหมดการบีบอัดฮาร์ดแวร์ ตัวควบคุมกระแส และตรวจสอบข้อผิดพลาด สำหรับส่วนใหญ่ Robotics ของสหรัฐอเมริกาและโมเด็ม 3Com พิมพ์ในคำสั่งต่อไปนี้เพื่อจัดเตรียมโมเด็มสำหรับเซสชันการตรวจแก้จุดบกพร่อง ถ้าคุณกำลังใช้โมเด็มจากผู้ผลิตรายอื่น ศึกษาเอกสารประกอบของโมเด็มของคุณสำหรับสายอักขระที่ถูกต้องเพื่อสิ้นสุดไปยังโมเด็ม

  AT&F  Set Back to Factory Defaults
  AT&H0  Disable Transmit Data Flow Control
  AT&I0  Disable Receive Data Flow Control
  AT&K0  Disable Data Compression
  AT&M0  Disable Error Control
  ATS0=1 Auto Answer On
  AT&D0  Disable Reset Modem on Loss of DTR
  AT&W  Write to NVRAM
  						
 5. การเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติคำตอบบนโมเด็ม สามารถมักจะทำการส่งสตริงที่ ATS0 = 1 ("0" เป็นตัวเลข 0 ไม่แบบอักษร O) ได้ อย่างไรก็ตาม คุณควรศึกษาเอกสารประกอบของโมเด็มของคุณเพื่อตรวจสอบนี้
 6. โดยไม่ต้องการเอาออกพลังงานจากโมเด็ม ย้ายไปพอร์ต COM ที่ถูกต้องบนระบบเป้าหมาย

อ่านเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู:

-Kit การทรัพยากรของ Windows NT

-Kit การพัฒนาของโปรแกรมควบคุมของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 148954 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Keywords: 
kbmt KB148954 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:148954

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com