คำอธิบายของ Visual Studio 2010 Service Pack 1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 983509 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับ Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1 (SP1) นอกจากนี้ บทความนี้แสดงปัญหาต่าง ๆ ที่มีแก้ไขและการปรับปรุงเทคโนโลยีที่มีเพิ่มใน SP1 2010 Studio แสดงผล

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการขอรับ Visual Studio 2010 SP1

การขอรับ SP1 2010 Studio แสดงผล แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1

เกี่ยวกับเซอร์วิสแพคนี้

ระบบปฏิบัติการได้รับการสนับสนุน

 • Windows Server 2008 R2 (ใช้ x64)
 • Windows 7 (ที่ใช้ x86 และใช้ x64)
 • Windows Server 2008 (ทั้งหมดใช้ x86 และ x 64-ตามรุ่น) พร้อมกับ Service Pack 2
 • Windows Vista (ทั้งหมดใช้ x86 และ x 64-ตามรุ่นยกเว้น Starter Edition) พร้อมกับ Service Pack 2
 • Windows Server 2003 R2 (ทั้งหมดใช้ x86 และ x 64-ตามรุ่น)
 • Windows Server 2003 (ทั้งหมดใช้ x86 และทั้งหมดใช้ x64 รุ่น) พร้อมกับ Service Pack 2

  หมายเหตุ คุณต้องมี 6.0 MSXML ที่ติดตั้งเมื่อต้องการใช้ service pack บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ MSXML 6.0 แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  บริการ XML หลักของ Microsoft (MSXML) 6.0
 • Windows XP Service Pack 2 (SP2) หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของ Windows XP
 • Windows XP (ทั้งหมดใช้ x86 รุ่นยกเว้น Starter edition) พร้อมกับ Service Pack 3

ก็ได้รับการสนับสนุน

 • 32 บิต (x86)
 • 64 บิต (x64) (WOW)

ข้อกำหนดของฮาร์ดแวร์

 • 1.6 กิกะเฮิร์ตซ์ (GHz) หรือตัวประมวลผลที่เร็วขึ้น
 • 1024 เมกะไบต์ RAM (1.5 GB ถ้าใช้งานในเครื่องเสมือน)
 • 5.5 GB ของเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์
 • 5,400 RPM ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
 • DirectX 9 สามารถการ์ดแสดงผลที่กำลังทำงานอยู่ที่ 1024 ? 768 หรือจอแสดงผลความละเอียดสูง
 • ไดรฟ์ดีวีดี

ข้อกำหนดของซอฟต์แวร์

คุณต้องมี 2010 Studio แสดงผลโปรแกรมได้รับการสนับสนุนที่ระบุไว้ในส่วน "Applies to" ที่ติดตั้งเมื่อต้องการใช้ service pack นี้ อย่างใดอย่างหนึ่ง

การสนับสนุนสำหรับ SP1 2010 Studio แสดงผล

การสนับสนุนอย่างเป็นทางการของ SP1 2010 Studio ที่มองเห็นได้ผ่านทางเว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนของ Microsoft แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com
ชุมชนที่ไม่เป็นทางการสนับสนุนสำหรับ SP1 2010 Studio ที่มองเห็นได้ผ่านทางการประชุมสำหรับ Microsoft Developer Network (MSDN) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมสำหรับ MSDN แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/categories

รวมอยู่ใน service pack นี้

SP1 2010 Studio แสดงผลรวมถึงการปรับปรุงการ Microsoft .NET Framework 4 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2468871 การปรับปรุงสำหรับ Microsoft .NET Framework 4

การปรับปรุงประสิทธิภาพของเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นและการตัดสินค้าจากคลังถาวรใน SP1 2010 Studio แสดงผล

การปรับปรุงเทคโนโลยี

แสดงวิธีใช้ 1.1
เพื่อสนับสนุนในการทำงานของนักพัฒนา มีการติดตั้งแอพลิเคชันแบบสแตนด์อโลนสำหรับการดูภายใน SP1 2010 Studio แสดงผล มีเพิ่มการปรับปรุงเทคโนโลยีต่อไปนี้ในตัวแสดงวิธีใช้ภายในเครื่องใหม่:
 • ไอคอนแถบเมนูการเข้าถึงด่วน: ได้อย่างรวดเร็วเข้าถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพสูงการใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องมืออื่น ๆ ซึ่งรวมถึงหัวข้อวิธีใช้'ตัวจัดการ ' ไลบรารี พิมพ์ ตัวเลือก และซิงโครนัสกับสารบัญ (TOC)
 • เนื้อหาการค้นหาที่ติดตั้งในเครื่อง
 • ค้นหาสายอักขระที่อยู่ภายในหัวข้อที่ตรงกัน
 • มุมมองคอนโซล (TOC ดัชนี รายการโปรด และผลลัพธ์จากการค้นหา)
  • รายการหัวข้อดัชนีของคำสำคัญ
  • ดูสารบัญ
  • รายการโปรด
  • ประวัติ
  • มุมมองรายการผลลัพธ์การค้นหา
 • เมนูทางลัด
 • หัวข้อการพิมพ์เนื้อหาของหน้าต่าง
 • ตัวเลือก: เปลี่ยนขนาดแบบอักษรแสดง หมายเลขของหัวข้อในประวัติ และซึ่ง side คอนโซลมุมมองจะแสดงอยู่ใน
สนับสนุน Silverlight 4
Microsoft Silverlight 4 เครื่องมือ 2010 Studio แสดงผลสำหรับการรวมอยู่ใน SP1 2010 Studio ที่มองเห็น เพิ่มการสนับสนุนสำหรับการกำหนดเป้าหมาย Silverlight 4 ในตัวออกแบบของ Silverlight และโครงการระบบ นี้ยังให้การสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงเทคโนโลยี Silverlight 4 ใหม่ เทคโนโลยีใหม่นี้รวมถึงการทำงานที่ มีลักษณะแบบไม่ชัดเจนและโปรแกรมประยุกต์ Silverlight 4 ออกแบบของเบราว์เซอร์ (OOB) โดยอัตโนมัติเริ่มการทำงาน และแก้ไขจุดบกพร่องของโปรแกรมประยุกต์ OOB จากภายใน IDE ระบุ XAP ที่เซ็นชื่อสำหรับโปรแกรมประยุกต์ OOB ที่เชื่อถือได้ และคุณตั้งค่าลักษณะแบบหน้าต่าง OOB
พื้นฐานการทดสอบหน่วยสนับสนุน 3.5 Framework .NET
ใน SP1 2010 Studio แสดงผล คุณในขณะนี้มีฟังก์ชันการทำงานเมื่อต้องการทดสอบโปรแกรมประยุกต์ของคุณที่เป้าหมาย 3.5 Framework .NET สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ ดูบล็อก MSDN ต่อไปนี้:
สนทนาการ.NET 3.5 หน่วยทดสอบ Amit Chatterjee
ตัวช่วยสร้างประสิทธิภาพการทำงานสำหรับ Silverlight
SP1 2010 Studio ที่มองเห็นช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งประสิทธิภาพการทำงานโปรแกรมประยุกต์ Silverlight โดยการรวบรวมสถานะรหัส ของผู้สร้างโปรไฟล์รหัสดั้งเดิมที่ไม่สามารถทำการปรับแต่งประสิทธิภาพการทำงานสำหรับโปรแกรมประยุกต์ Silverlight เรน Profilers สูงกว่ามากจะถูกเพิ่มลง SP1 2010 Studio ที่มองเห็นเพื่อให้คุณได้ดีขึ้นสามารถกำหนดว่าส่วนใดของโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้เวลา
IntelliTrace สำหรับ 64 บิตและ SharePoint
IntelliTrace revolutionary ใหม่ดีบักเทคโนโลยีใน Visual Studio 2010 ที่ช่วยให้คุณสามารถเลื่อนไปข้างหน้า และย้อนหลังผ่านเซสชันการตรวจแก้จุดบกพร่องอยู่ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อจำกัดของเวลา และเนื่องจากเป็นคุณลักษณะใหม่ทั้งหมด เทคโนโลยีนี้ไม่ได้ในสถานการณ์ทั้งหมด

SP1 2010 Studio แสดงผลทำให้ IntelliTrace การดีบักเทคโนโลยี บน 64 บิตการแก้ไขปัญหา และวิธีแก้ไขปัญหาของฟาร์ม SharePoint ของ Microsoft
จำลองภาพของซอฟต์แวร์
โดยค่าเริ่มต้น การเรนเดอร์ซอฟต์แวร์ถูกใช้งาน บน Windows XP และ ใน Windows Server 2003 เพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและความเสถียรของ 2010 Studio ที่มองเห็น
กำลังตรวจหาการติดตั้งแบบโหมดผสม
ถ้าคุณได้ติดตั้งหลายรุ่น 2010 Studio แสดงผลบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การรวมกันของไบนารีของโปรแกรมอาจทำงานในอินสแตนซ์ของ Visual Studio เดียวกัน ตัวอย่างเช่น ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณมีรุ่นที่วางจำหน่ายของ Visual Studio 2010 Ultimate ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวที่คุณมี Microsoft Visual Basic Express Service Pack 1 ติดตั้ง ชนิดของการติดตั้งนี้อาจทำให้เกิดความเสถียรหรือการตัดสินค้าจากคลังที่ทำงาน SP1 2010 Studio แสดงผลตรวจพบว่า การติดตั้ง SP1 เสร็จสมบูรณ์ และอาจพร้อมท์ให้คุณปรับปรุงถ้ามีการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งทำให้แน่ใจว่า การติดตั้งอยู่ในสถานะที่รู้จัก เสถียรภาพ

การพัฒนาเว็บ

สนับสนุน IIS Express
SP1 2010 Studio ที่มองเห็นช่วยให้คุณสามารถใช้ Internet Information Services (IIS) 7.5 Express ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์โฮสต์ท้องถิ่นสำหรับเว็บไซต์และเว็บแอพลิเคชันโครงการ

หมายเหตุ IIS 7.5 Express จะไม่รวมอยู่ใน SP1 และคุณต้องดาวน์โหลดแยกต่างหาก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมบล็อกต่อไปนี้:
http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2011/01/03/vs-2010-sp1-beta-and-iis-developer-express.aspx
สนับสนุน SQL Server CE 4
SP1 2010 Studio ที่มองเห็นช่วยให้คุณสามารถจัดการ Microsoft SQL Server แบบกระชับ 4.0 SDF แฟ้ม ใน Explorer โซลูชัน และ ในเซิร์ฟเวอร์ Explorer ในบริบทของโครงการเว็บ นอกจากนี้ SP1 2010 Studio แสดงผลให้คุณสามารถใช้ SQL Server กระชับข้อมูล 4.0 พร้อมกับแบบฟอร์มเว็บ ASP.NET ของ Microsoft ในตัวควบคุมแหล่งข้อมูลของ SQL

หมายเหตุ 4.0 กระชับของเซิร์ฟเวอร์ SQL จะไม่รวมอยู่ใน SP1 2010 Studio แสดงผล และคุณต้องดาวน์โหลดแยกต่างหาก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมบล็อกต่อไปนี้:
VS 2010 SP1 และ SQL CE
สนับสนุน razor
ทรานซิสชั่นท์ กับระบบโครงการเว็บ และโปรแกรมแก้ไข HTML เพื่อสนับสนุนไวยากรณ์ Razor ใหม่ ไวยากรณ์ใหม่นี้ถูกใช้โดยเว็บ เพจ ASP.NET และ ด้วย ASP.NET MVC 3

หมายเหตุ Razor จะไม่รวมอยู่ใน SP1 และคุณต้องดาวน์โหลดแยกต่างหาก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมบล็อกต่อไปนี้:
แนะนำ "Razor –" เครื่องมือมุมมองใหม่สำหรับ ASP.NET

วิธีการขอรับการสนับสนุนไวยากรณ์ Razor ใน 2010 Studio แสดงผล

รวมเว็บ PI
การสนับสนุนสำหรับการ Microsoft เว็บแพลตฟอร์มโปรแกรมติดตั้ง (PI) จะถูกเพิ่มใน SP1 2010 Studio แสดงผลเป็นดังนี้:
 • มีเพิ่มแถบเครื่องมือใหม่ที่ช่วยให้การเข้าถึงอย่างรวดเร็วเพื่อเริ่มต้นเว็บ PI รุ่นล่าสุด นอกจากนี้ ถ้า PI เว็บไม่มีการติดตั้ง นั้นจะถูกดาวน์โหลดมาก่อน
 • เมื่อคุณเปิดโครงการที่มีเว็บที่ใช้ IIS 7.5 Express, 4.0 กระชับของเซิร์ฟเวอร์ SQL หรือไวยากรณ์ ASP.NET Razor กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้นที่มีการดาวน์โหลด และติดตั้งคอมโพเนนต์เหล่านี้ โดยใช้เว็บ PI ถ้าคอมโพเนนต์ไม่ติดตั้งอยู่เรียบร้อยแล้ว
การอ้างอิง deployable
บางเทคโนโลยีส่วนประกอบใหม่ที่ถูกเพิ่มใน SP1 2010 Studio แสดงผลอาจเป็นการจัดวางช่องเก็บพร้อมกับโปรแกรมประยุกต์ แล้ว คุณสามารถใช้คอมโพเนนต์แม้เมื่อคุณปรับใช้แอพลิเคชันไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งส่วนประกอบเหล่านั้นจะไม่ กล่องโต้ตอบใหม่จะถูกเพิ่มใน SP1 2010 Studio แสดงผลที่ง่ายในการเพิ่มอ้างอิง deployable เหล่านี้ไปยังเว็บโครงการ ในการเข้าถึงกล่องโต้ตอบ คลิกขวาโครงการในโซลูชัน Explorer จากนั้น เพิ่มการอ้างอิง Deployable. คอมโพเนนต์ต่อไปนี้จะได้รับการสนับสนุน:
 • ASP.NET เว็บเพจที่ใช้ไวยากรณ์ Razor
 • เซิร์ฟเวอร์ SQL กระชับ 4.0
 • ASP.NET MVC 3
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมบล็อกต่อไปนี้:
การสนับสนุน HTML5 และ CSS3
สนับสนุนเบื้องต้นจะถูกเพิ่มสำหรับ HTML5 กับตัวแก้ไข HTML เพื่อให้คุณสามารถขอรับ IntelliSense และการตรวจสอบสำหรับแอตทริบิวต์และองค์ประกอบ HTML รุ่นสมบูรณ์ที่นำประสบการณ์การใช้งาน HTML5 ได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งจะมีอยู่ใน Visual Studio รุ่นในอนาคต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมบล็อกต่อไปนี้:
HTML5 & CSS3 ใน SP1 2010 Studio แสดงผล
WCF RIA Services V1 SP1 รวมอยู่
บริการ WCF RIA เดี๋ยวนี้เป็นภาษาท้องถิ่นในภาษาต่าง ๆ 10 ที่ได้รับการสนับสนุน โดย SP1 2010 Studio แสดงผล เอนทิตีอาจประกอบด้วยสมาชิกของชนิดซับซ้อนในขณะนี้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ชนิด Customer.Address ซึ่งลูกค้าเป็นเอนทิตี แต่อยู่ไม่เอนทิตี ตอนนี้อาจใช้ชนิดของเอนทิตีการในคลา DomainService หลายในแอพลิเคชันเดียวกัน ข้อจำกัดเกี่ยวกับวิธีการใช้ชนิดเอนทิตีที่กำหนดภายในหนึ่ง DomainService มากที่สุดคือยกขึ้น ก็จะเผยจุดเพิ่มความสามารถสร้างรหัส ดังกล่าวอาจจะใช้สำหรับ ใช้ T4 และอื่น ๆ รหัส-generators ที่อยู่ภายนอกผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ การดำเนินการ DataForm เพิ่ม/เอาออกเดี๋ยวนี้เปิดสำหรับคลาส EntitySet และคลา EntityCollection
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงของเทคโนโลยีอื่น ๆ ใน SP1 2010 Studio แสดงผลสำหรับนักพัฒนาเว็บ แวะไปบล็อกต่อไปนี้:
HTML5 & CSS3 ใน SP1 2010 Studio แสดงผล

โปรแกรมแก้ไข XAML/ดี ไซน์เนอร์

ไปที่ข้อกำหนดค่า
ช่วยให้คุณสามารถนำทางได้โดยตรงจากตัวควบคุมบนหน้าเป็นลักษณะที่ใช้กับตัวควบคุม ซึ่งหมายความ ว่า คุณสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย และรวดเร็ว และทำงานกับโครงสร้างลักษณะและทรัพยากรในแอพลิเคชัน และสุดท้าย เข้าใจแน่นอน "สาเหตุที่ปุ่มนั้นในโปรแกรมประยุกต์ของคุณเป็นสีแดง"
ลักษณะ IntelliSense
ช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนลักษณะที่คุณมีอยู่แล้วใน XAML ขณะนี้ คุณได้รับ IntelliSense สำหรับคุณสมบัติและค่าของพวกเขาในลักษณะที่เป็นไปตาม TargetType
ตัวเลือกแหล่งข้อมูล
ช่วยให้คุณสามารถเลือก และปรับเปลี่ยนรายละเอียดแหล่งข้อมูลโดยตรงจากพื้นผิวการออกแบบได้อย่างง่ายดาย
คำสั่งตารางขั้นสูง
ช่วยให้คุณได้อย่างง่ายดายเพิ่ม ลบ และจัดลำดับตารางแถวและคอลัมน์
ตัวแก้ไขความหนาของใหม่
ช่วยให้คุณจำนวนมากแก้ไขสินค้าที่เฉพาะเจาะจงเช่นระยะขอบหรือการซ้อนทับบนตัวควบคุมหลายตัว
ตัวอย่างข้อมูลสนับสนุน
ช่วยให้คุณเพิ่มข้อมูลตัวอย่างเพื่อดูต้นแบบสินค้าและไฟรวมค่าของคุณในขณะออกแบบ ไม่เฉพาะไม่นี้ทำให้ hooking ค่าผูกข้อมูลได้ง่ายขึ้น โดยใช้ตัวเลือกการผูกข้อมูล นั่นยังหมายถึง ว่า คุณสามารถออกแบบเนื้อหาขนาด และอัตโนมัติเค้าโครงได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ข้อมูลเวลาออกแบบจะไหลสตรีระหว่าง Visual Studio และส่วนผสมนิพจน์
เสถียรภาพที่เพิ่มขึ้น
ได้ทำการปรับปรุงเสถียรภาพมากกับ SP1 2010 Studio แสดงผล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมบล็อกต่อไปนี้:
สุดท้ายรุ่นของ Silverlight 4 มือ 2010 Studio แสดงผลสำหรับมีพร้อมใช้งาน ในขณะนี้

C ++

ใช้ MFC กราฟิก GPU เร่งความเร็วและภาพเคลื่อนไหว
SP1 2010 Studio ที่มองเห็นช่วยให้เทคโนโลยีสองแบบต่อไปนี้สำหรับ MFC:
 • Direct2D เร่งความ เร็วฮาร์ดแวร์ โหมดทันที 2 มิติกราฟิก API ที่มีประสิทธิภาพสูงและการเรนเดอร์คุณภาพสูงสำหรับเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 มิติ บิตแมป และข้อความ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  Direct2D
 • ภาพเคลื่อนไหวการอิม ซึ่งทำให้การเคลื่อนไหวที่หลากหลายขององค์ประกอบของอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  ตัวจัดการการเคลื่อนไหวของ Windows
คุณสามารถใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีเหล่านี้ โดยไม่มีการแบ่งรูปแบบการเขียนโปรแกรม MFC นอกจากนี้ คุณสามารถค้นหาตัวอย่างในไดเรกทอรีดังต่อไปนี้:
ไดรฟ์: 10.0\Samples\1033\VC2010SP1Samples.zip visual Studio \Program Files\Microsoft
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีใน SP1 2010 Studio แสดงผล แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:
สนับสนุนการตั้งค่าคำสั่ง AMD และ Intel ใหม่
SP1 2010 Studio แสดงผลเพิ่มฟังก์ชันอินทรินสิหรือ intrinsics เพื่อเปิดใช้งานส่วนขยายบน AMD และ Intel ใหม่ประมวลที่จะถูกนำออกใช้ปีถัดไป ฟังก์ชันอินทรินสิอนุญาตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยไม่มีค่าโสหุ้ยของการเรียกฟังก์ชันการใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชัน intrinsics แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:
คอมไพล์เลอร์ Intrinsics
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนขยาย แวะไปที่เว็บไซต์ของบริษัทอื่นต่อไปนี้:
Intel AVX

รันไทม์ของ Visual Basic ที่ฝังตัว
มีเพิ่มคุณลักษณะใหม่ของคอมไพเลอร์ Visual Basic ที่ช่วยให้นักพัฒนาของ Visual Basic เมื่อต้องการกำหนดเป้าหมายของแอพลิเคชันและไลบรารีที่แพลตฟอร์มที่รันไทม์ของ Visual Basic ที่เต็มจะไม่พร้อมใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมบล็อกต่อไปนี้:
หลักการของ VB – โหมดคอมไพล์ใหม่ใน SP1 2010 Studio แสดงผล

รายการของการตัดสินค้าจากคลังที่คงที่

วิธีใช้'ตัวจัดการ'ไลบรารี
'ตัวจัดการ'ไลบรารีช่วยสนับสนุนหลายรอบเวลาที่เกิดขึ้นพร้อมกัน
ตัวแทนไลบรารีของวิธีใช้
 • ตัวแทนไลบรารีที่ช่วยเริ่มหลังจากการปรับปรุงเนื้อหาใหม่ บริษัทตัวแทนการช่วยไลบรารีอาจล้มเหลวเมื่อคุณเริ่มต้นได้ โดยไม่มีเนื้อหา
 • เมื่อคุณไปยัง Url ที่ไม่ถูกต้อง บริษัทตัวแทนการแสดงแบบ ไม่พบเนื้อหา หน้า
Visual Studio Editor
เชลล์ของ visual Studio
 • 533342: เมนูบริบทเลื่อนแม้ว่าจะไม่มีห้องจะแสดงขึ้น
 • 558149: หน้าต่าง "การค้นหาและแทน" ขยายกว้างทุกครั้งที่เปิด
 • 574681: Visual Studio ล้มเหลวเมื่อคุณคลิกตัวแบ่งเมนู
 • 636464: ล้ม visual Studio เหลว ด้วยข้อผิดพลาด COM แบบทุกครั้งที่คุณปิดฐานข้อมูล
 • Visual Studio แฮงค์เมื่อคุณปิด
 • Visual Studio แฮงค์เมื่อคุณใช้ AMD CodeAnalyst
 • Visual Studio เริ่มระบบใหม่ทุกครั้งที่คุณพยายามที่จะปิด
 • โหลดการแก้ไขปัญหา โดยการคลิกสองครั้งแฟ้ม Dll ที่ไม่จำเป็นต้องโหลดทำให้
 • ช่วงเวลาที่ประมวลผลภายใน Visual Studio ทำให้การสลับบริบทของเธรดไม่จำเป็น
 • ความคืบหน้าของกล่องโต้ตอบที่ปรากฏบางสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น การ ไปที่คำจำกัดความ สำหรับโครงการที่มี c ++ใช้เวลานานกว่าที่คาดว่าจะเสร็จสิ้น
 • LightSwitch ไม่โหลดเมื่อคุณเรียกใช้โหมด "devenv /safemode"
 • ตัวแก้ไขหยุดการตอบสนองเมื่อคุณเปิดไฟล์.aspx และ.js โดย Telerik
 • เอาออกไป สำหรับการประเมินผลเท่านั้น จากหน้าจอเริ่มต้นของ Express
 • ตัวอ่านหน้าจอและ tablets Visual Studio จะล้มเหลวเมื่อมีการหยุดตัวชี้เหนือทำให้เกิดการ เลิกทำ ปุ่ม
 • Visual Studio แฮงค์เมื่อคุณปิดกลุ่มลอยตัวของ windows เครื่องมือ multi-instance
 • Visual Studio แฮงค์เมื่อคุณเลิกทำเช็คเอาท์แฟ้มได้
เพิ่มความสามารถของ visual Studio
ดีบักเกอร์

นอกจากนี้ SP1 2010 Studio แสดงผลเพิ่มการปรับปรุงต่อไปนี้:
 • ปรับปรุงเมื่อแบบย่อส่วนการถ่ายโอนแฟ้ม และมีเปิดแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลแบบย่อส่วนตรวจแก้จุดบกพร่อง
 • การปรับปรุงเพื่อลดแฮงค์เมื่อแนบกระบวนการ
 • การปรับปรุงความน่าเชื่อถือในข้อความที่ส่งผ่านอินเทอร์เฟซการตรวจแก้จุดบกพร่อง (MPI)
 • เธรดปรับปรุง slipping ในระหว่างการประเมินฟังก์ชัน
IntelliTrace
 • แฟ้มบันทึกจะถูกเอาออกสำหรับการดำเนินการล้างข้อมูลบนดิสก์
 • ล้มเหลวที่มีอยู่ในโปรแกรมประยุกต์ของลูกค้าได้รับการแก้ไข
 • ความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อคุณสลับไปยังหน้าต่าง Disassembly ที่คุณป้อนโหมดในอดีตได้รับการแก้ไข
 • เกิดความผิดพลาดบนออกเนื่องจาก มีการย้ายไฟล์การสืบค้นกลับในโหมดการทำงานได้รับการแก้ไข
เซ็ตอัพโครงการ
ตัวออกแบบ HTML
ตัวแก้ไขของ ASP.NET
ข้อมูล ASP.NET
โครงการเว็บ
ตัวแก้ไขของ JScript
 • มีเพิ่มช่องว่างพิเศษภายใต้รหัสเมื่อการ ทำให้แท็บ ตัวเลือกการคาดการณ์ไว้
 • การย่อหน้าไม่ถูกต้องสำหรับตัวอักษรของวัตถุว่าง
 • ที่ JScript ตัวเลือกการจัดรูปแบบของฟังก์ชัน Parens ไม่สามารถทำงานเป็น "อธิบายเครื่องหมายวงเล็บ"
 • แป้นพิมพ์ลัด ALT + A ถูกใช้อย่างไม่ถูกต้องสำหรับการ แทรกช่องว่างหลังจากฟังก์ชันสำคัญสำหรับฟังก์ชันที่ไม่ระบุชื่อ คำสั่ง
 • Atlas IntelliSense ไม่ปรากฏขึ้นเมื่อผู้จัดการของสคริปต์ที่มีเส้นทาง http ServiceReference
 • หน่วยความจำของกระบวนการใน Visual Studio เพิ่มขึ้นถึง 300 MB เมื่อคุณเปิดโครงการอื่น คุณออกจากโครงการปัจจุบันเปิด และโครงการปัจจุบันมีแฟ้ม JScript ที่เปิดมากมาย
 • IntelliSense ไม่มีอยู่ภายในตัว ForIn เงื่อนไข
 • การเติบโตของหน่วยความจำที่มีขนาดใหญ่มากเกิดขึ้นเมื่อคุณแสดงความคิดเห็น หรือสำหรับแฟ้มขนาดใหญ่ของ JScript
 • พิมพ์ได้ช้ามากในแฟ้ม JScript ที่มีความยาวของเนื้อหาบนหนึ่งบรรทัด
 • สมาชิกทั้งหมดที่มาจากแฟ้มภายนอกไม่พบ IntelliSense
 • ขาดทุนของการปรับสีและ IntelliSense เกิดขึ้นหลังจากที่คุณปรับปรุง IntelliSense จะอ้างอิงการบริการระยะไกล หรือไม่มีอยู่
เครื่องมือการพัฒนา Windows Phone
การใช้ไฟล์ XAP มากกว่า 64 เมกะไบต์อาจล้มเหลวสำหรับการทดสอบ และการดีบักบนอุปกรณ์โทรศัพท์ที่มีอยู่จริง
ทั่วไป WPF และ Silverlight ออก

นอกจากนี้ SP1 2010 Studio แสดงผลประกอบด้วยการปรับปรุงต่อไปนี้:
 • มีเพิ่มการปรับปรุงประสิทธิภาพเมื่อคุณเลือกโพรไฟล์สีที่แตกต่างกัน
 • ที่ บันทึก กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้นเมื่อคุณปิดการแก้ไขปัญหาหลังจากที่มีสร้างเหตุการณ์ใน Visual Basic
 • มีเพิ่มการสนับสนุนสำหรับแอสเซมบลีแบบพกพา
พื้นผิวการออกแบบของตัวออกแบบ XAML

นอกจากนี้ SP1 2010 Studio แสดงผลประกอบด้วยการปรับปรุงต่อไปนี้:
 • การจัดระยะของตัวควบคุมจะลดลงในตัวควบคุม ScrollViewer
 • รหัสผู้ใช้ที่อาจก่อให้เกิดข้อยกเว้นที่ไม่สามารถจัดการได้บนแถบสีทองจะแสดงขึ้นในขณะนี้
XAML Refactoring
 • เมื่อคุณเปลี่ยนชื่อชนิด คุณสมบัติของชนิดจะไม่เปลี่ยนชื่อในแฟ้ม XAML สำหรับ Visual Basic
 • แฟ้มลำดับงานที่ใช้ XAML รับ refactoring เหตุการณ์จากรหัสที่อยู่ด้านหลังแฟ้มลำดับงาน
 • Refactoring และ "ไปกับคำนิยาม" ไม่ทำงานตามที่คาดไว้เมื่อคุณทำงานกับแฟ้ม XAML และไฟล์ XAML ไม่เปิด...
 • หลังจากที่คุณเปลี่ยนชื่อคลาส ตัวจัดการเหตุการณ์สร้างเหตุการณ์สำหรับคลาสเปลี่ยนชื่อ

นอกจากนี้ SP1 2010 Studio แสดงผลประกอบด้วยการปรับปรุงต่อไปนี้:
 • การสนับสนุนสำหรับการ refactoring ชนิดในการ TypeArguments มีเพิ่มแอตทริบิวต์
 • มีเพิ่มการสนับสนุนสำหรับการ refactoring namespaces ที่มีแอสเซมบลีในคำจำกัดความ
ตัวตรวจสอบคุณสมบัติ XAML
 • คุณสมบัติ StyleTypedProperty ไม่ได้รับการสนับสนุน โดยตัวเลือกลักษณะการ
 • 551488: โปรแกรมแก้ไข XAML StringFormat ไม่สนับสนุนอักขระ escaped คู่
 • เมื่อโปรแกรมแก้ไข XAML ที่ถูกยึดหมุด และคุณตั้งค่าการรวมหรือทรัพยากร การโฟกัสของแป้นพิมพ์อาจสูญหาย
 • คำนิยาม "ไปยังค่า" แสดงเป็นกล่องโต้ตอบข้อความของข้อผิดพลาดเมื่อคำนิยามที่ชี้ไปยังไฟล์ XAML แอพลิเคชัน
 • คุณสมบัติที่แนบมาในตัวตรวจสอบคุณสมบัติที่หายไปหลังจากที่คุณสร้างโซลูชัน
 • เมื่อใช้แปรงถูกยึดหมุด อาจทำให้คุณสมบัติเดียวกันให้ปรากฏหลายครั้งภายในที่ตัวตรวจสอบคุณสมบัติ
 • ที่ เนื้อหา ไม่สามารถแสดงคุณสมบัติเมื่อมีการเรียงลำดับที่ตัวตรวจสอบคุณสมบัติ โดยแหล่งที่มา
 • มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นถ้าคุณเปิดตัวเลือก Databinding เมื่อ DataContext ถูกตั้งค่าเป็น CollectionViewSource
 • มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นถ้าคุณใช้ลักษณะที่จะถูกโหลดจากโครงการอื่น โดยใช้ตัวเลือกทรัพยากร
 • คุณสมบัติที่แนบมาเกินจำนวนที่จะแสดงขึ้นอย่างไม่คาดคิด
 • ขยายหรือยุบสถานะของการ คุณสมบัติ ประเภทจะยังคงอยู่หลังจากการสร้าง และเรียกใช้

นอกจากนี้ SP1 2010 Studio แสดงผลประกอบด้วยการปรับปรุงต่อไปนี้:
 • การสนับสนุนสำหรับการตั้งค่าคุณสมบัติที่มีชื่อเดียวกันที่มีแนบ แต่ namespaces ที่แตกต่างกันในตัวตรวจสอบคุณสมบัติที่ถูกเพิ่ม
 • สนับสนุนการเพิ่มสิ่งที่สืบทอดเป็นการบ่งชี้แหล่งที่เป็นไปได้สำหรับเครื่องหมายคุณสมบัติในตัวตรวจสอบคุณสมบัติที่ถูกเพิ่มสำหรับโครงการ Silverlight
โปรแกรมแก้ไข XAML
เครื่องมือ visual Studio สำหรับ Office (VSTO)

นอกจากนี้ SP1 2010 Studio แสดงผลปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในการรันไทม์ VSTO

ตัวออกแบบฟอร์ม Windows
 • คุณสามารถใช้ Visual Studio 2010 IDE เมื่อต้องการเปิดโครงการที่อยู่ในรุ่นก่อนหน้า ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปิดโครงการ Visual Studio 2008 หลังจากเซสชันการตรวจแก้จุดบกพร่อง คุณไม่สามารถสร้าง หรือแก้ไขจุดบกพร่องโครงการอีกครั้ง และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
  ไม่สามารถคัดลอกแฟ้ม "obj\Debug\assembly_name"การ"bin\Debug\assembly_name". กระบวนการไม่สามารถเข้าถึงแฟ้ม ' bin\Debug\assembly_name"เนื่องจากกำลังถูกใช้ โดยขั้นตอนอื่น
 • ถ้าคุณเปลี่ยนชื่อ หรือยกเลิกการวางของตัวควบคุมในโปรแกรมออกแบบฟอร์ม Windows แฟ้มออกแบบรั่วไหลในระหว่างการอินสแตนซ์ของ 2010 Studio แสดงผล
 • คุณปรับรุ่นโครงการ Visual Studio 2005 2010 Studio แสดงผล และคุณ retarget โครงการที่ 4 Framework .NET เมื่อคุณปิดอินสแตนซ์ของ Visual Studio รุ่นของภาษาที่ได้รับการสนับสนุนของ Visual Studio อาจล้มเหลว
เครื่องมือ visual Studio สำหรับ SharePoint
 • เพิ่มการตั้งค่าไปยังแม่แบบรายการสำหรับแพคเกจสิทธิ์ CAS ทำให้การปรับใช้ F5 ล้มเหลว
 • สร้างรหัส Web Part ภาพที่ sandboxed ล้มเหลวถ้า ASCX แฟ้มเกินกว่าความยาว
เครื่องมือข้อมูล visual Studio
คอมไพเลอร์ Visual Basic
Visual Basic Editor
คอมไพเลอร์ C#
 • การละเมิดการเข้าถึงเกิดขึ้นเมื่อคุณตรวจแก้จุดบกพร่อง C# โครงที่มีเขตข้อมูลประมาณ 500
 • ผู้ออกแบบอาจกำหนดคุณสมบัติชนิดในรหัสที่ออกมาได้อย่างถูกต้อง
ตัวแก้ไข C#
 • 610734:2010 Studio แสดงผลล้มเหลวเมื่อคุณเขียนรหัสในขณะออกแบบ
 • 621084: MVC3 Razor release candidate ที่อาจทำให้เกิดการเยื้องบล็อกของรหัสที่ไม่ถูกต้องเมื่อจัดรูปแบบนำออกใช้ candidate อัตโนมัติเอกสารได้
 • ในโครงการ WPF การบริการ C# IntelliSense อาจมีปัญหาในการปิดระบบ
 • ถ้าไม่ได้รับการติดตั้งแพคความหลายการกำหนดเป้าหมาย บริการภาษา C# ล้มเหลวเมื่อคุณพยายามที่จะโหลดโครงการ
 • คำสั่ง "อ้างอิงเน้น" ทำให้ความเสียหายในบางกรณีเมื่อมีการปิดแฟ้ม
 • สร้างชนิดสามารถทำให้เกิดการรายงานความล้มเหลวเมื่อคุณเปิดแฟ้มสร้างขึ้นได้
 • สมาร์ทแท็กอาจทำให้รายงานเกิดความผิดพลาดในบางสถานการณ์เว็บ
 • การรายงานความล้มเหลวเกิดขึ้นเมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลง สาธารณะ ฟิลด์เมื่อต้องการ คุณสมบัติ.
 • เมื่อคุณวางตัวชี้ไว้เหนือคืออาร์กิวเมนต์ที่มีชื่อ QuickInfo ล้มเหลวถ้าชื่อเมธอดที่ตรงกับชื่อคลาสภายในเครื่อง
 • C# IntelliSense ล้มเหลวเมื่อมีการติดตั้งส่วนขยายของตัวนำทางในการแก้ไขปัญหา และมีเปิดเพจที่มี "aspx\web" เป็นแฟ้มพิเศษ
 • แป้น BACKSPACE ไม่ทำงานอย่างถูกต้องสำหรับอักขระภาษาเกาหลีในตัวแก้ไขข้อความ

ไลบรารี c ++มาตรฐาน
ระดับชั้นมูลฐาน Microsoft (MFC) และไลบรารี (ATL) ของแม่แบบที่ใช้งานอยู่

นอกจากนี้ SP1 2010 Studio แสดงผลการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงาน และมีการปรับปรุงอื่น ๆ ใน ATL/MFC

รันไทม์ของ C (CRT)

ตัวแก้ไข c ++

นอกจากนี้ SP1 2010 Studio แสดงผลประกอบด้วยการปรับปรุงต่อไปนี้:
 • การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและความเสถียร
 • การจัดการหน่วยความจำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • การปรับปรุง IDE อื่น ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้อินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ (UI) หยุดการทำงาน และล้มเหลว
 • โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานสำหรับ F12 แป้นฟังก์ชัน (คำจำกัดความไปที่) ในโครงการที่มีขนาดใหญ่
คอมไพเลอร์ c ++

นอกจากนี้ SP1 2010 Studio แสดงผลประกอบด้วยการปรับปรุงต่อไปนี้:
 • เหมาะและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่การสร้างรหัสต่าง ๆ
 • มีการจัดการการสร้างพากับ Visual Studio 2008 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  982721 คุณสมบัติที่เปิดใช้งานจัดการการสร้างไม่มีอยู่เมื่อคุณเปิดหน้าคุณสมบัติของโครงการสำหรับโครงการ 2010 Visual C++
ตรวจแก้จุดบกพร่องของ c ++
F #
SP1 2010 Studio แสดงผลแก้ไขปัญหา ด้วยความเสถียรของคอมไพเลอร์และถูกต้องของรหัสสำหรับรหัสที่สร้างขึ้น ตัวอย่างเช่น service pack แก้ไขถึงแบบแผนการเรียกสำหรับการเรียกใช้แพลตฟอร์ม และข้อคิดพิเศษ XML เอกสารเห็นสำหรับวิธีการขยาย นอกจากนี้ service pack นี้ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของ hook ของบันทึกเหตุการณ์สร้างขึ้น
ขณะทำงานพร้อมกัน

นอกจากนี้ SP1 2010 Studio แสดงผลประกอบด้วยการปรับปรุงต่อไปนี้:
 • จะไม่มีรายงานรั่วหน่วยความจำบวกที่ไม่ถูกต้องเมื่อคุณใช้รันไทม์การเกิดพร้อมกัน (ConcRT)
 • "__Stdcall" เรียกแบบแผนในขณะนี้ได้รับการสนับสนุน โดยทั้งหมด PPL, ConcRT และคอนเทนเนอร์พร้อมกัน
 • การละเมิดการเข้าถึงเกิดขึ้นใน "concurrent_queue" กับ "std::string"
 • คอนเทนเนอร์ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้กับฟังก์ชัน "parallel_for_each"
โครงการฐานข้อมูล
 • การปรับใช้โครงการฐานข้อมูลล้มเหลวเมื่อคุณพยายามที่จะยกเลิกการอนุญาต โดยใช้ตัวเลือกการอนุญาตสิทธิ์
 • แฟ้ม.dbschema ที่กำหนดเองที่ประกอบด้วยอักขระที่ไม่ทำให้เกิด Visual Studio จะล้มเหลวเมื่อคุณพยายามปรับรุ่นรูปแบบจำลอง
 • คุณลักษณะ "Schema เปรียบเทียบ" ละเว้นเด็ก composing เมื่อการ การเปรียบเทียบองค์ประกอบที่มีอยู่ในแหล่งมาเท่านั้น สินค้าถูกเปิดใช้งาน
 • เมื่อคุณใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้า SQL สคริปต์แฟ้ม แฟ้มสคริปต์ที่ประกอบด้วยดัชนีแบบข้อความเต็ม และ เขียนทับวัตถุที่มีอยู่แล้วในโครงการ เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตารางในสคริปต์อาจถูกแทน
 • เห็นยูทิลิตี้ "Schema เปรียบเทียบ" ออกเมื่อโปรแกรมอรรถประโยชน์การปรับปรุงเขียนกับโครงการ และวัตถุถูกกำหนดเป็นคอลัมน์ของตาราง ข้าม.
 • การปรับใช้โครงการฐานข้อมูลที่เพิ่มขึ้นกลายเป็นไม่ตอบสนองเมื่อโครงการประกอบด้วยความยาวข้อจำกัดกาเครื่องหมายที่จำเป็นต้องได้ตามปกติ
 • คำแนะนำของดัชนีไม่สามารถแก้ไขผ่านฐานข้อมูลการอ้างอิงในการสร้างโครงการฐานข้อมูล
การวิเคราะห์รหัส
นอกจากนี้ SP1 2010 Studio แสดงผลประกอบด้วยการปรับปรุงต่อไปนี้:
 • ได้รับการจัดการรหัสวิเคราะห์ (FxCop) ติดตั้งข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ TeamBuild ล้นเหลือในขณะนี้
ของผู้สร้างโปรไฟล์
 • Explorer ประสิทธิภาพการทำงานที่โหลดเมื่อเริ่มต้นใช้งานสำหรับอินสแตนซ์ของ Visual Studio ต่าง ๆ
 • การรวบรวมสถานะ JScript ไม่ทำงานในรัสเซียและยุโรปและละตินอเมริกันภาษาระบบปฏิบัติการอื่น ๆ
 • การรวบรวมสถานะ JScript ไม่ทำงานกับ Windows Internet Explorer 9
 • Visual Studio แฮงค์เมื่อคุณของโพรไฟล์โครงการแอพลิเคชันเว็บ โดยใช้การตั้งค่าลูกค้าเว็บเซิร์ฟเวอร์

นอกจากนี้ SP1 2010 Studio แสดงผลประกอบด้วยการปรับปรุงต่อไปนี้:
 • สุ่มตัวอย่างถูกต้องแม่นยำใน Hyper-V
 • การรวบรวมสถานะการเปิดใช้งานการรวบรวมสถานะของกระบวนการหลายอย่าง JavaScript ที่ดีขึ้น
 • ปรับปรุงเสถียรภาพที่จะทำการรวบรวมสถานะ 64-บิต
รหัสการค้นหาและตรวจสอบ
 • ล้มเหลวที่เกิดขึ้นกับการนำทางของกราฟจะคงที่
 • ปัญหา UX ที่มีแถบเลื่อนภายในเมนูเลือกขั้นสูงของ Explorer สถาปัตยกรรมที่ได้รับการแก้ไข
 • แฟ้มชั่วคราวยังคงอยู่หลังจากที่รันการตรวจสอบชั้น
 • แอคชัน "อยู่ด้วย" ในโฟลเดอร์ c ++อาจทำให้ Explorer สถาปัตยกรรมให้เกิดความผิดพลาด
T4
SP1 2010 Studio แสดงผลประกอบด้วยการปรับปรุงต่อไปนี้:
 • กำหนดด้วยตนเอง หรือขยายแม่แบบ T4 โดยใช้แม่แบบการสืบทอด
 • ใช้ไลบรารีของผู้ช่วยเหลือ ด้วย T4 ได้ง่ายมากขึ้นเนื่องจาก T4 ไม่ล็อกแอสเซมบลีที่อ้างอิงในหน่วยความจำ
 • ปรับใช้ T4 ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของคุณสร้างสำหรับการสร้างโครงสร้างเวลา
เครื่องมือสถาปัตยกรรม
นอกจากนี้ SP1 2010 Studio แสดงผลประกอบด้วยการปรับปรุงต่อไปนี้:
 • ข้อความโต้ตอบในขณะนี้มีการเรียงลำดับ
 • ย้อนหลังกับองค์ประกอบของแผนภาพเลเยอร์จากรายการงานของเซิร์ฟเวอร์มูลฐานทีมในขณะนี้ได้รับการสนับสนุน

ทดสอบของ visual Studio

ทดสอบเว็บ/โหลด
 • 584634: แสดงผลลัพธ์ WebTest อาจล้มเหลวเมื่อมีการดำเนินการทดสอบ
 • ข้อยกเว้นของ OutOfMemory ถูกส่งเมื่อคุณทำการดำเนินการค้นหา/แทนที่ในคำขอ
 • กระบวนการ Devenv.exe ล้มเหลวหลังจากที่คุณคลิกการเชื่อมโยงหลายมิติ "การละเมิดขีดจำกัด" ในแถบสถานะของผลการทดสอบ
 • เคาน์เตอร์บนกราฟ "เวลาตอบสนองของหน้า" หายไปหลังจากการรันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 • เขียนผลลัพธ์การ LoadTest DB ใช้เวลานานกว่าที่คาดว่าจะเสร็จสิ้น
 • เคาน์เตอร์วัดประสิทธิภาพการทำงานจะถูกข้ามในระหว่างการดำเนินการทดสอบการโหลด

UnitTest/TestExecution
 • 575870: การแย่งชิงที่มีอยู่ในตัวควบคุมการทดสอบที่ทำให้การทดสอบเพื่อไปเข้าสู่สถานะ "ไม่ดำเนินการ"
 • ทดสอบการทำงานหยุดการตอบสนองเมื่อ QTAgent ล้มเหลวในการเริ่มต้นหรือหยุดรันการทดสอบการตอบสนองในการ Main() ฟังก์ชัน
 • TestContext แสดงผลไม่ถูกต้องของการทดสอบภายในที่มีอยู่ภายในการทดสอบใบสั่งซื้อ
 • ปัญหาประสิทธิภาพการทำงานเกิดขึ้นเมื่อการทดสอบจะถูกโหลดในตัวควบคุมการทดสอบ
 • รันการทดสอบจำนวนมากในสภาพแวดล้อมในการตรวจทางห้องปฏิบัติการออกจากการทดสอบบางอย่างในสถานะ "ไม่ดำเนินการ"
 • ไม่มีการทำงานรหัสเติมสีสำหรับความครอบคลุมรหัสสำหรับรหัส c ++ไม่มีการจัดการ
 • ที่ TestCaseId คุณสมบัติที่มาหาต้องเหมือนกันสำหรับกรณีทดสอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับวิธีการทดสอบเดียวกัน

เซิร์ฟเวอร์ TCM
 • สร้างคลังสินค้าที่ใช้เวลานานกว่าที่คาดว่าจะเสร็จสิ้น
 • ผลการทดสอบอัตโนมัติการตั้งค่าใหม่อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สองของจุดปรากฏขึ้นในคลังสินค้าเป็นรุ่นปัจจุบัน

ตัวจัดการการทดสอบ Microsoft
 • หน้า "ตั้งค่าคอนฟิกการวินิจฉัยข้อมูลอะแดปเตอร์บันทึกเหตุการณ์" จะถูกปัดเศษในรุ่นภาษาที่แตกต่างกันของตัวจัดการการทดสอบ Microsoft
 • การวิเคราะห์ผลการทดสอบทำให้เกิดผลลัพธ์จะกลายเป็น ผลในแนวโน้มจุดทดสอบล่าสุด
 • ไม่มีการเก็บรักษาข้อมูลการตั้งค่าภาษาขวาไปซ้ายผ่านเซสชันของ MTM
 • Repopulation ชุดทดสอบโดยใช้แบบสอบถามใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้สำหรับชุดที่มีขนาดใหญ่
 • คุณเลือกชนิดของเบราว์เซอร์สำหรับการเล่น Firefox ใน Runner การทดสอบ Microsoft เกิดความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้
 • คุณไม่สามารถรวบรวมข้อมูล Intellitrace หากมีเริ่มโปรแกรมประยุกต์ที่กำลังทดสอบเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการที่บันทึกสำหรับกรณีของการทดสอบ
 • การนับจำนวนของสิ่งที่แนบมาสำหรับผลการทดสอบส่งกลับค่า 0 เมื่อมีการวนผ่านผลการทดสอบเป็นจำนวนมาก
 • คุณไม่สามารถผูกเขตข้อมูล "พารามิเตอร์เมื่อต้องการรหัสผ่าน" เมื่อคุณสร้างการบันทึกการดำเนินการ

นอกจากนี้ SP1 2010 Studio แสดงผลประกอบด้วยการปรับปรุงต่อไปนี้:
 • สามารถแสดงคำอธิบายกรณีทดสอบในตัวจัดการการทดสอบ Microsoft
 • การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานสำหรับตัวจัดการการทดสอบ Microsoft จัดหาให้
 • มีเพิ่มการสนับสนุนสำหรับนิพจน์ Encoder 4.0 ในการทดสอบด้วยตนเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  2160831 การปรับปรุงสำหรับการ์ดแสดงผลข้อมูลของ Microsoft Visual Studio 2010
ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ
 • 580348: ไม่สามารถเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ Microsoft ระบบศูนย์เครื่องจักรเสมือน Manager (SCVMM) ที่มีการกำหนดค่าสำหรับชั้นแอพลิเคชัน TFS
 • ลำดับงานทดสอบ/ปรับรุ่นไม่สามารถใช้ตำแหน่งหล่น DFS หรือ บน WebDav ที่ใช้ร่วมกัน
 • คุณไม่สามารถเลือกการตั้งค่าคอนฟิกสำหรับ builds ที่มีอยู่แล้วที่มีมากกว่าหนึ่งการตั้งค่าคอนฟิกลำดับงานทดสอบ/ปรับรุ่น
 • โฮสต์บริการสร้างล้มเหลวถ้าทำใน "ห้องแล็บโหมด" และบัญชีผู้ใช้บริการไม่มีข้อมูลประจำตัวสำหรับผู้ดูแล
 • เมื่อบริษัทตัวแทนการสร้างและบริษัทตัวแทนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จะติดตั้งอยู่ใน ไม่ใช่แล็บจัดการเครื่องเสมือน บริษัทตัวแทนการสร้างที่ไม่ได้เริ่มทำงาน
FastForward/CodedUITest
 • 553625: โครงการทดสอบ UI ใส่รหัสที่เข้ากันไม่ได้กับการตั้งค่าและปรับใช้โครงการในโซลูชันเดียวกันได้
 • 597945: มีข้อยกเว้นของ UITestException ถูกส่งในวิธีการ BrowserWindow.FindMatchingControls
 • ทดสอบ ui ของตัวควบคุมที่ถูกเพิ่มเข้าไป UIMap เทียบได้
 • การสร้างการทดสอบ UI รหัสจากการบันทึกการดำเนินการที่มีอยู่แล้วไม่แสดงในกล่องโต้ตอบข้อมูลประจำตัวอื่น

นอกจากนี้ สนับสนุนสำหรับการบันทึกและการเล่นของรหัส UITest จะถูกเพิ่มสำหรับ Internet Explorer 9 Beta ในมุมมองความเข้ากันได้

SQL

โครงการแอพลิเคชันข้อมูลแบบระดับ: ระดับข้อมูลแอพลิเคชัน Framework เวอร์ชั่น 1.1
SP1 2010 Studio แสดงผลประกอบด้วยการปรับปรุงต่อไปนี้:
 • การปรับรุ่น DAC ได้รับการสนับสนุน ใน SQL Azure และ บน SQL Server
 • ปรับรุ่น DAC อยู่ขณะนี้ในพื้นที่เดิมแทน--เคียงข้างกัน
เอนทิตีกรอบ (การสร้างรหัส)

ข้อมูลอ้างอิง

ปัญหาที่ทราบ
Visual Studio 2010 Service Pack 1 อาจทำให้เกิดรายการหลายรายการที่จะสร้างในรายการโปรแกรมปรับปรุงที่ติดตั้ง รายการเขียนว่า "โปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับมาตรฐาน 2010 Visual C++ Beta 1 " พร้อมกับหมายเลข KB Microsoft ได้ยืนยันว่า แก้ไข Beta ไม่ได้ถูกติดตั้ง ด้วย Visual Studio 2010 Service Pack 1 และว่า สำหรับแต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนอยู่ในรายการการแก้ไขที่ถูกรวมอยู่ใน Visual Studio 2010 Service Pack 1

วิธีแก้ปัญหาสำหรับปัญหาที่ทราบ
ไม่มีวิธีแก้ปัญหาสำหรับปัญหานี้อยู่ ไม่มี " 1 " โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นเบต้ามีการติดตั้งบนระบบของคุณ คุณไม่สามารถถอนการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง หรือลบรายการจากรายการโปรแกรมปรับปรุงการติดตั้งเนื่องจากไม่มีแฟ้มถูกติดตั้งบนระบบของคุณอย่างแท้จริง

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกันไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

Microsoft ให้ข้อมูลที่ติดต่อของบริษัทอื่นเพื่อช่วยให้คุณค้นหาฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค ข้อมูลการติดต่อนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อของบริษัทอื่นนี้

ปัญหาที่ทราบ ด้วยการใช้ Microsoft Update
 • เมื่อคุณติดตั้ง service pack นี้ กระบวนการติดตั้งอาจดำเนินการต่อไป และเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วถ้าคุณพยายามที่จะหยุดการติดตั้ง ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อกระบวนการติดตั้งอยู่เหนือครึ่งเสร็จสมบูรณ์ได้
 • ถ้าคุณเริ่มกระบวนการติดตั้ง โดยการเลือกตัวเลือก "ดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุง แต่ให้ฉันเลือกว่าจะติดตั้ง" จากนั้น เลือกตัวเลือก "ติดตั้งการปรับปรุงจากนั้นปิดเครื่อง" การติดตั้งชุดบริการอาจล้มเหลว หลังจากที่คอมพิวเตอร์เริ่มระบบใหม่ คุณจะมีเสนอนี้ service pack อีกครั้ง และติดตั้งจะเสร็จสมบูรณ์
 • ถ้าคุณถอนการติดตั้ง service pack จากรุ่น 2010 Studio แสดงผลไม่ใช่ภาษาอังกฤษอย่างสูงสุด ค่าจ้าง พิเศษ 2010 Studio แสดงผล หรือ Visual Studio 2010ผู้ใช้ระดับมืออาชีพ คุณจะมีเสนอการติดตั้ง service pack อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม กระบวนการติดตั้งจะล้มเหลวเนื่องจากคอมโพเนนต์ของ service pack นี้อยู่ในสภาวะที่ไม่คาดคิด เมื่อต้องการติดตั้ง service pack นี้เรียบร้อยแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. เริ่มโปรแกรมติดตั้ง Visual Studio ในโหมดการบำรุงรักษาจากรายการโปรแกรมและคุณลักษณะ ใน'แผงควบคุม' หรือ โดยการเรียกใช้ Setup.exe
  2. เลือกเพิ่ม หรือเอาคุณลักษณะออก
  3. เลือกเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft Office และจากนั้น คลิกปรับปรุง เมื่อตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว ติดตั้ง service pack ใหม่

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 983509 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 เมษายน 2556 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual Studio 2010 Premium with MSDN
 • Microsoft Visual Studio 2010 Professional
 • Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate
 • Microsoft Visual Studio Lab Management 2010
 • Microsoft Visual Studio Agents 2010
 • Microsoft Visual Studio Team Explorer 2010
 • Microsoft Visual Studio Test Professional 2010
 • Visual Studio 2010 Tools for Microsoft Office Runtime
Keywords: 
kbexpertiseinter kbprb kbfix kbmt KB983509 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:983509

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com